poddať sa

poddať sa 2 podriadiť sa, podvoliť sa
kapitulovať poddávať sa, ustúpiť, ustupovať pred ťažkosťami, prekážkami, utiecť, utekať lat.
rezignovať poddávať sa osudu, zmieriť sa, zmierovať sa s okolnosťami, odovzdať sa, odovzdávať sa lat.
koncedovať poddávať sa, pripustiť, pripúšťať dačo, podvoliť sa, podvoľovať sa, popustiť, popúšťať, ustúpiť, ustupovať lat.

zmieriť sa

rezignovať zmierovať sa s okolnosťami, odovzdať sa, odovzdávať sa, poddať sa, poddávať sa osudu lat.
kapitulovať ustúpiť, ustupovať pred ťažkosťami, prekážkami, utiecť, utekať, poddať sa, podávať sa lat.

vzdať sa

kapitulovať v. sa voj. nepriateľovi, o ozbrojených silách lat.
skrečovať v. sa súperovi bez boja angl. šport.
rezignovať odstúpiť, zriecť sa úradu, funkcie lat.
abdikovať odstúpiť, zriecť sa, zrieknuť sa, v. sa funkcie, hodnosti, úradu, vlády, najmä o hlave štátu lat.
abstenovať zrieknuť sa, zdržať sa niečoho, napr. práva na hlasovanie, nezúčastniť sa na niečom lat. kniž. a odb.
denaturalizovať zbaviť, pozbaviť, v. sa štátneho občianstva, prepustiť zo štátneho zväzku lat. práv.

odstúpiť

odstúpiť 2 vzdať sa postavenia a pod.
rezignovať odstupovať, vzdať sa, vzdávať sa, zriekať sa, zriecť sa úradu, funkcie lat.
abdikovať odstupovať, vzdať sa, vzdávať sa, zriekať sa, zriecť sa úradu, funkcie, hodnosti, vlády, najmä u hlavy štátu lat.

ustúpiť, ustupovať

ustúpiť, ustupovať 2 urobiť ústupok
rezignovať zmieriť sa, zmierovať sa s okolnosťami, odovzdať sa, odovzdávať sa, poddať sa, poddávať sa osudu lat.
kapitulovať u. pred ťažkosťami, prekážkami, utiecť, utekať, poddať sa, poddávať sa lat.
koncedovať poddať sa, poddávať sa, podvoliť sa, podvoľovať sa lat. porovnaj zmieriť sa

odovzdať sa

rezignovať o., odovzdávať sa, poddať sa, poddávať sa osudu, zmieriť sa, zmierovať sa s okolnosťami lat.
kapitulovať ustúpiť, ustupovať pred ťažkosťami, prekážkami, poddať sa, poddávať sa lat.

zriecť sa

abstenovať zrieknuť sa, zriekať sa, vzdať sa, vzdávať sa, zdržať sa, zdržiavať sa niečoho, napr. práva na hlasovanie, nezúčastniť sa, nezúčastňovať sa na niečom lat. kniž. a odb.
abstinovať zrieknuť sa, zriekať sa, zdržať sa, zdržiavať sa, odrieknuť si, odriekať si pôžitky, najmä pitie alkoholických nápojov lat.
dištancovať sa zrieknuť sa, zriekať sa, zachovať, zachovávať odstup, nezúčastniť sa, nezúčastňovať sa lat.
abdikovať zrieknuť sa, zriekať sa, odstúpiť, odstupovať, vzdať sa, vzdávať sa funkcie, hodnosti, úradu, vlády, najmä o hlave štátu lat.
rezignovať zrieknuť sa, zriekať sa úradu, funkcie, odstúpiť, odstupovať, vzdať sa, vzdávať sa lat.

vzdávať sa

kapitulovať v. sa voj. nepriateľovi, o ozbrojených silách lat.
rezignovať odstupovať, zriekať sa úradu, funkcie lat.
abdikovať odstupovať, zriekať sa, v. sa funkcie, hodnosti, úradu, vlády, najmä o hlave štátu lat.
abstenovať zriekať sa, zdržiavať sa niečoho, napr. práva na hlasovanie, nezúčastňovať sa na niečom lat. kniž. a odb.
denaturalizovať zbavovať, v. sa štátneho občianstva, prepúšťaťzo štátneho zväzku lat. práv.

podvoliť sa, podvoľovať sa

koncedovať ustúpiť, ustupovať, pripustiť, pripúšťať dačo, poddať sa, poddávať sa, popustiť lat.
kapitulovať ustúpiť, ustupovať pred ťažkosťami, prekážkami lat.
rezignovať zmieriť sa, zmierovať sa s okolnosťami, odovzdať sa, odovzdávať sa, poddať sa, poddávať sa osudu lat.