zmieriť sa

rezignovať zmierovať sa s okolnosťami, odovzdať sa, odovzdávať sa, poddať sa, poddávať sa osudu lat.
kapitulovať ustúpiť, ustupovať pred ťažkosťami, prekážkami, utiecť, utekať, poddať sa, podávať sa lat.

podvoliť sa, podvoľovať sa

koncedovať ustúpiť, ustupovať, pripustiť, pripúšťať dačo, poddať sa, poddávať sa, popustiť lat.
kapitulovať ustúpiť, ustupovať pred ťažkosťami, prekážkami lat.
rezignovať zmieriť sa, zmierovať sa s okolnosťami, odovzdať sa, odovzdávať sa, poddať sa, poddávať sa osudu lat.

podrobiť sa

kapitulovať podrobovať sa, vzdať sa, vzdávať sa voj. nepriateľovi, o ozbrojených silách lat.
skrečovať vzdať sa súperovi bez boja angl. šport.
parírovať podrobovať sa, poslúchnuť, poslúchať franc.-nem. zastar. hovor.
podrobovať sa, prispôsobiť sa, prispôsobovať sa vplyvu:
helenizovať sa gréckemu, pogréčtiť sa, pogréčťovať sa gréc. vl. m.
romanizovať sa latinskému, polatinčiť sa, polatinčovať sa lat.
slovakizovať sa slovenskému, poslovenčiť sa, poslovenčovať sa lat.
maďarizovať sa maďarskému, pomaďarčiť sa, pomaďarčovať sa vl. m.
germanizovať sa nemeckému, ponemčiť sa, ponemčovať sa lat.
rusifikovať sa ruskému, poruštiť sa, porušťovať sa vl. m.
amerikanizovať sa americkému vl. m. porovnaj poddať sa

vzdávať sa

kapitulovať v. sa voj. nepriateľovi, o ozbrojených silách lat.
rezignovať odstupovať, zriekať sa úradu, funkcie lat.
abdikovať odstupovať, zriekať sa, v. sa funkcie, hodnosti, úradu, vlády, najmä o hlave štátu lat.
abstenovať zriekať sa, zdržiavať sa niečoho, napr. práva na hlasovanie, nezúčastňovať sa na niečom lat. kniž. a odb.
denaturalizovať zbavovať, v. sa štátneho občianstva, prepúšťaťzo štátneho zväzku lat. práv.

odovzdať sa

rezignovať o., odovzdávať sa, poddať sa, poddávať sa osudu, zmieriť sa, zmierovať sa s okolnosťami lat.
kapitulovať ustúpiť, ustupovať pred ťažkosťami, prekážkami, poddať sa, poddávať sa lat.

vzdať sa

kapitulovať v. sa voj. nepriateľovi, o ozbrojených silách lat.
skrečovať v. sa súperovi bez boja angl. šport.
rezignovať odstúpiť, zriecť sa úradu, funkcie lat.
abdikovať odstúpiť, zriecť sa, zrieknuť sa, v. sa funkcie, hodnosti, úradu, vlády, najmä o hlave štátu lat.
abstenovať zrieknuť sa, zdržať sa niečoho, napr. práva na hlasovanie, nezúčastniť sa na niečom lat. kniž. a odb.
denaturalizovať zbaviť, pozbaviť, v. sa štátneho občianstva, prepustiť zo štátneho zväzku lat. práv.

ustúpiť, ustupovať

ustúpiť, ustupovať 2 urobiť ústupok
rezignovať zmieriť sa, zmierovať sa s okolnosťami, odovzdať sa, odovzdávať sa, poddať sa, poddávať sa osudu lat.
kapitulovať u. pred ťažkosťami, prekážkami, utiecť, utekať, poddať sa, poddávať sa lat.
koncedovať poddať sa, poddávať sa, podvoliť sa, podvoľovať sa lat. porovnaj zmieriť sa

utiecť

dezertovať u. od vojska, zbehnúť voj.; uniknúť od povinnosti pren. franc.
kapitulovať ustúpiť pred ťažkosťami, prekážkami, poddať sa lat.

poddať sa

poddať sa 2 podriadiť sa, podvoliť sa
kapitulovať poddávať sa, ustúpiť, ustupovať pred ťažkosťami, prekážkami, utiecť, utekať lat.
rezignovať poddávať sa osudu, zmieriť sa, zmierovať sa s okolnosťami, odovzdať sa, odovzdávať sa lat.
koncedovať poddávať sa, pripustiť, pripúšťať dačo, podvoliť sa, podvoľovať sa, popustiť, popúšťať, ustúpiť, ustupovať lat.