uvoľňovať

uvoľňovať 1 zbavovať obmedzenia
liberalizovať u. obmedzenia, najmä ekon., odstraňovať zásahy štátu lat.
emitovať vysielať častice, vyžarovať, žiariť lat. fyz.
šraubovať nem. hovor.
šróbovať priťahovať al. u. skrutku, skrutkovať nem. slang.

dať

oferovať darovať, venovať, najmä peniaze lat. hovor.
špendovať darovať, venovať, obetovať nem. zastar. hovor.
reskírovať venovať, obetovať franc. hovor.
skórovať d., dávať bod, gól a tým zmeniť stav al. výsledok šport. zápasu angl. šport.
emitovať d. peniaze do obehu, cenné papiere, známky a pod. lat. peňaž.
penzionovať d. do dôchodku franc.
kvieskovať d. na dočasný dôchodok, odpočinok, do výslužby lat.

vypustiť

vypustiť 1 umožniť odtok
emitovať v. znečisťujúce látky, škodliviny, do ovzdušia, znečistiť lat. ekol.

znečistiť

kontaminovať znečisťovať choroboplodnými zárodkami alebo inými škodlivými látkami, nakaziť, zamoriť, zamorovať lat. odb.
emitovať značisťovať, vypustiť, vypúšťať znečisťujúce látky, škodliviny, do ovzdušia lat. ekol.
denaturovať znečisťovať, znehodnotiť, znehodnocovať látku, aby bola nepožívateľná lat. d. lieh

vyslať

delegovať určiť a v. zmocneného zástupcu, delegáta, splnomocniť, zmocniť, poveriť lat.
emitovať v., uvoľniť častice lat. fyz.

vysielať

delegovať určovať a v. zmocneného zástupcu, delegáta, splnomocňovať, zmocňovať, poverovať lat.
emitovať uvoľňovať častice, vyžarovať, žiariť lat. fyz.

žiariť

žiariť 1 vydávať žiaru, svetlo
emitovať uvoľňovať, vysielať častice, vyžarovať lat. fyz.

vyžarovať

emitovať uvoľňovať, vysielať častice, žiariť lat. fyz.

vypúšťať

vypúšťať 1 umožňovať odtok
emitovať v. znečisťujúce látky, škodliviny, do ovzdušia, znečisťovať lat. ekol.
trokárovať v. tekutiny al. odvádzať plyny z telových dutín zvierat franc. veter.

uvoľniť

uvoľniť 1 zbaviť obmedzenia
deblokovať lat. + franc.
liberalizovať u. obmedzenia, najmä ekon., odstrániť zásahy štátu lat.
emitovať vyslať častice, vyžiariť lat. fyz.
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 12. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.