poukázať

asignovať p., odovzdať peňažnú sumu na niečo lat. kniž. a odb.

odovzdať

odovzdať 1 dať do správy
asignovať o., poukázať peňažnú sumu na niečo lat. kniž. a odb. porovnaj dať

predznačiť, predznačovať

asignovať poukázať, poukazovať, odovzdať, odovzdávať peňažnú sumu na niečo lat. kniž. a odb.