pýtať sa

interpelovať podávať otázku, dopyt parlamentu vláde al. členovi vlády a žiadať o vysvetlenie lat. polit. poslanec i.

požiadať

požiadať 1 uplatniť nárok
urgovať naliehavo p., najmä opakovane, o vykonanie niečoho sľúbeného, objednaného, posúriť lat.
vindikovať p. o vrátenie veci, vlastníctva a pod. lat. práv.
fakturovať p. o zaplatenie za dodaný al. predaný tovar vystavením dokladu vyjadrujúceho fin. nárok, vyúčtovať lat. obch.
interpelovať podať otázku, dopyt poslanca parlamentu vláde al. členovi vlády a p. o vysvetlenie lat. polit.

podať

podať 3 predložiť, oznámiť úradu a pod.
referovať p., priniesť správu/y, najmä o umeleckom al. vedeckom diele, o nejakej udalosti lat.
reprodukovať vyjadriť slovami, zopakovať slovami niečo prežité, počuté lat.
orientovať p., poskytnúť správy, údaje, oboznámiť, zoznámiť lat.-franc.
signalizovať p., odovzdať správy, informácie ustáleným, dohovoreným znamením lat.-franc.
interpelovať p. otázku, dopyt poslanca parlamentu vláde al. členovi vlády a žiadať o vysvetlenie lat. polit.
rekurovať p. sťažnosť, odvolanie, odvolať sa lať. práv. zastar.
remonštrovať p. námietku, protest, rozklad lat. práv. hist.
dezinformovať p. nesprávne, falošné, zavádzajúce, skreslené, zlé, správy, zavádzať franc.+lat. porovnaj oznámiť

žiadať

žiadať 1 požadovať, uplatňovať nárok
postulovať požadovať lat. kniž.
urgovať naliehavo požiadať, najmä opakovane, o vykonanie niečoho sľúbeného, objednaného, upomínať, súriť, naliehať lat.
diktovať prikazovať, rozkazovať, požadovať, nariaďovať, nútiť, vnucovať lat.
solicitovať naliehavo sa dožadovať práva, pomoci a pod., vymáhať lat. zastar.
reklamovať požadovať náhradu, nápravu, výmenu a pod.; vymáhať uvoľnenie z niečoho, napr. z voj. služby lat.
vindikovať ž. vrátenie veci, vlastníctva a pod. lat. práv.
fakturovať ž. zaplatenie za dodaný al. predaný tovar vystavením dokladu vyjadrujúceho finančný nárok, účtovať lat. obch.
interpelovať podávať otázku, dopyt poslanca parlamentu vláde al. členovi vlády a ž. o vysvetlenie lat. polit.

podávať

podávať 3 predkladať, oznamovať úradu a pod.
referovať p., prinášať správu/y, najmä o umeleckom al. vedeckom diele, o nejakej udalosti lat.
reprodukovať p., vyjadrovať slovami, opakovať slovami niečo prežité, počuté lat.
orientovať p., poskytovať správy, údaje, oboznamovať, zoznamovať lat.-franc.
signalizovať p., odovzdávať správy, informácie ustáleným, dohovoreným znamením lat.-franc.
raportovať franc. zastar.
meldovať p. hlásenie nem. hovor. zastar.
reportovať pripravovať a poskytovať správy, hlásenia a pod. do vnútorného aj vonkajšieho prostredia banky, podniku angl. ekon.
interpelovať p. otázku, dopyt poslanca parlamentu vláde al. členovi vlády a žiadať o vysvetlenie lat. polit.
rekurovať p. sťažnosť, odvolanie, sťažovať sa, odvolávať sa lať. práv. zastar.
remonštrovať p. námietku, protest, rozklad lat. práv. hist.
fatovať p. daňové priznanie lať. práv. zastar.
dezinformovať p. nesprávne, falošné, zavádzajúce, skreslené, zlé, správy, zavádzať franc. + lat. porovnaj oznamovať klamať