Výsledky vyhľadávania

poznatok

informácia (poučenie) lat.
fakt (pravdivý poznatok, overiteľná skúsenosť) lat. porovnaj znalosť

poučenie

poučenie 2 (poznatky, vedomosti)
informácia (poznatok) lat.
epimýtia (p. pripojené k bájke) gréc. lit.

pravda

recht nem. hovor. len v spojení „mať recht“
fakt (pravdivý poznatok, overiteľná skúsenosť, skutočnosť, danosť)) lat.
nuda veritas (holá p.) lat. kniž.
mystérium (zjavená p., nadrozumové zjavenie p., tajomstvo viery) gréc.-lat. teol.
revelácia (nazmyslové zjavenie vyššej p.) lat. náb.
in vino veritas (vo víne je pravda) lat. kniž.
veritas vincit (pravda zvíťazí) lat.

výsledok

produkt lat.
rezultát lat. kniž. a odb.
efekt (účinok, účinnosť, pôsobenie) lat.
fakt (skutočná udalosť, jav, pravdivý poznatok, overiteľná skúsenosť, danosť) lat.
facit (záver, zhrnutie) lat. kniž.
konklúzia (konečný úsudok, rozhodnutie, záver) lat. kniž.
output (v. pôsobenia výrobných faktorov, výstup výroby, výroba) angl. ekon.
skóre (v. al. stav šport. zápasu vyjadrený pomerom gólov, bodov) angl. šport.
remíza (nerozhodný v. šport. zápasu, hry) franc. šport.
debakel (veľká prehra, porážka, neúspech, pohroma) franc.
rekord (vrcholný, najlepší, mimoriadny v., najmä v športe) lat.-angl.
toto (celkový v. výhier pri dostihoch) lat.
mat arab.
šachmat perz.
šach mat (prehra súpera v šachu) perz. pozri prehra porovnaj záver 2

skutočnosť

energeia gréc. filoz.
reál lat. telev.
reálno lat. kniž.
konkrétno lat. odb.
fakt (skutočná udalosť, jav, výsledok, pravdivý poznatok, overiteľná skúsenosť, danosť) lat.
faktickosť (overiteľná s. výskytu, vecnosť) lat. odb.
realita (objektívne existujúci jav) lat. filoz.
notorieta (všeobecne známa s., kt. netreba dokazovať) lat. práv.
de facto /fakto/ (v s., podľa skutočného stavu) lat.
in effectu /-ktu/
in facto /fak-/
re vera (v s.) lat. kniž.
via facti /-ktí/ (v s.) lat. kniž.
ab esse ad posse (od s. k možnosti) lat. práv.

udalosť

fakt (skutočná u., jav, výsledok, pravdivý poznatok, overiteľná skúsenosť, danosť, skutočnosť) lat.
história gréc.
story (príbeh, príhoda) angl. hovor. expr.
historka (krátky, drobný príbeh) gréc.
aktualita (nová u. al. u. z posledných dní, novinka) lat.
akcident (nepredvídaná, náhodná príhoda) lat. kniž.
anticipácia (u. al. jav s predčasným výskytom) lat.
ouvertúra /uv-/ franc. pren.
prelúdium (začiatok, úvod, nástup, predohra, u. al. čin niečomu predchádzajúci) lat. kniž.
intermezzo /-medzo/ (vložka, vsuvka, vedľajšia u., príhoda) tal. kniž.
epizóda (drobná, vedľajšia príhoda; podružný dej vložený do hlavného deja lit. diela, dejová vložka, odbočka lit.) gréc. lit.
anekdota (krátky príbeh s vtipným prekvapujúcim zakončením; utajený, nevydaný príbeh v staroveku hist.) gréc.
causa /kauza/ (verejne sledovaná u.) lat.
aféra (vzrušujúca a pohoršujúca príhoda, príbeh, prípad) franc.
škandál gréc.-franc.
panama vl. m. hovor. zastar.
cirkus lat. pren. expr.
teáter lat. pren. expr.
scéna lat. pren. expr.
watergate /votrgejt/ (aféra vzbudzujúca záujem verejnosti, verejná hanba, pohoršenie) angl. polit.
gate /gejt/ angl.
-gate /gejt/ (aféra spojená s pohoršením, pobúrením, hanbou verejne známej osoby) angl. v zlož. sl.
trapas čes. slang.
faux pas /fó pa/ (trápna spoločenská aféra, nepríjemný omyl, nedopatrenie, nepríjemnosť) franc.
senzácia (u. vyvolávajúca rozruch, vzrušenie verejnosti) franc.
komédia (smiešny, veselý výjav) gréc. pejor.
fraška (smiešna, nedôstojná, nezmyselná u.) tal. expr.
katastrofa (vážna, smutná, vzrušujúca u.) gréc.
tragikomédia (u., kt. je súčasne smiešna, veselá a smutná, vážna) gréc. pren.
pikantnosť (dráždivo, zmyselne vzrušujúca u.) franc.
casus belli /kazus/ (u., kt. je dôvodom vyhlásenia vojny) lat.
fait accompli /fétakompli/ (hotová, dokonaná u. al. vec) franc. diplomat.
post factum /faktum/ (po u.) lat. kniž. porovnaj príbehpohroma

skúsenosť

empíria (s. ako zdroj poznania) gréc.
prax (obatnosť, šikovnosť, zručnosť, vynachádzavosť, zbehlosť) gréc.
kvalifikácia (súbor vedomostí, skúseností a pod. potrebných na vykonávanie určitej práce al. funkcie, spôsobilosť) lat.
erudícia (dôkladné, vedecké vzdelanie, znalosť, zbehlosť, šikovnosť) lat.
autopsia (vlastná, osobná s., vlastné poznanie) gréc. kniž. a odb.
know-how (súbor výrobných, tech. a obch. znalostí a postupov ako výsledok dlhodobých skúseností) angl. ekon. nesklon.
fakt (overiteľná s., skutočná udalosť, skutočnosť, jav, výsledok, pravdivý poznatok, danosť) lat.
faktickosť (overiteľná skutočnosť výskytu, vecnosť) lat. odb.
a posteriori /-rió-/ (na základe s., zo s.) lat. kniž. a filoz.

jav

fenomén (úkaz, zjav, najmä neobyčajný) gréc. filoz.
realita (objektívne existujúci j., skutočnosť) lat. filoz.
fakt (skutočný j., udalosť, výsledok, pravdivý poznatok, overiteľná skúsenosť, danosť, skutočnosť) lat.
unikum (jedinečný, ojedinelý, zvláštny j., jediný svojho druhu) lat.
exotikum (nezvyčajný, nápadný, zaujímavý, zvláštny j.) gréc.
rara avis (vzácny, neobyčajný, zriedkavý j., biela vrana) lat. kniž.
kuriózum (zvláštny, neobvyklý j., neobvyklosť, nevšednosť, neobyčajnosť, nezvyčajnosť, zriedkavosť) tal. kniž.
rarita (zvláštny, neobvyklý j., vzácnosť, nezvyčajnosť, zriedkavosť) lat.
paradox (j. zdanlivo sa vymykajúci bežnej skúsenosti, ale pochopiteľný na základe hlbšieho štúdia) gréc. fyz.
izolát (oddelený, osamostatnený, odlúčený j.) tal.-franc.
ekvivalent (j. s rovnakou platnosťou, významom, hodnotou) lat.
inovácia (nový j.) lat.
paseizmus (zastaraný j., prežitok) franc. kniž.
priorita (dôležitý, závažný j.) lat.
analogón (obdobný, podobný j.) gréc. kniž.
anticipácia (j. al. udalosť s predčasným výskytom) lat.
efeméra (krátko trvajúci, prchavý, pominuteľný, miznúci, dočasný, chvíľkový j., vidina) gréc. kniž.
infinum (j. najbližší v rade predchádzajúcich) lat. odb.
funktív (j., objekt, kt. má funkciu voči iným objektom, javom, vo vedeckých teóriách) lat. odb.
noumenon (j. poznateľný len rozumom, podstata veci u Platóna, vec o sebe u Kanta) gréc. filoz.
epifenomén (sprievodný j. bez vplyvu na danú vec al. proces) gréc. filoz.
referent (j. označený menom, znakom) lat. log.
parafernáliá (sprievodné, vedľajšie javy) gréc. + lat.
archaizmus (starobylý, zastaraný j., napr. jaz. prostriedok) gréc.
izotropia (j., keď fyz. vlastnosti látok, plynov, kvapalín nezávisia od smeru, v kt. sú merané) gréc. fyz.
asterizmus (optický úkaz, keď sa v brúsenom drahokame ukáže hviezda) gréc. odb.
fatamorgána (svetelný úkaz, pri kt. sa vo vzduchu objavujú obrazy vzdialených predmetov ležiacich pod horizontom) tal.
stroboskopia (optický klam, pri kt. sa rovnomerne pohybujúci predmet pohybuje zdanlivo inou rýchlosťou, ako je skutočná, ak sa jeho osvetlenie mení s určitou frekvenciou) gréc.
meteor (j. pozorovaný na zemskom povrchu al. v atmosfére okrem oblakov; svetelný úkaz pozorovaný pri prelete kozmickej častice atmosférou, lietavica, povetroň) gréc. astr.
bolid (veľmi jasný meteor) gréc. astr.
halo (svetelný j. vznikajúci v atmosfére odrazom a lomom svetelných lúčov, svetelný kruh okolo Slnka al. Mesiaca) gréc. astron.
krepuskulárny j. (j. viazaný na čas po západe slnka) lat. odb.
gynandromorfizmus (j., keď je časť tela jedinca tvorená samčími tkanivami a časť samičími) gréc. biol.
monokarpia (j., keď rastliny raz za života vykvitnú a prinesú plody) gréc. bot.
izoméria (j., keď molekuly zlúčeniny majú rovnaké atomárne zloženie, vzorec, ale rozdielnu chemickú štruktúru) gréc. chem.
UFO angl. skr.
ufo (úkaz na oblohe, v atmosfére, kt. pôvod je zatiaľ neznámy a niekedy sa považuje za dopravný prostiedok mimozemšťanov, lietajúci tanier) angl. hovor.
USO (úkaz v mori, kt. pôvod je zatiaľ neznámy a niekedy sa považuje za dopravný prostiedok mimozemšťanov, plavidlo neznámeho pôvodu) angl. skr. porovnaj vec