verš

verš lat.
refrén franc.
tornáda v., kt. sa pravidelne opakuje, pravidelne sa opakujúca časť básne al. piesne špan. lit.
epóda v. opakovaný na konci strofy ako refrén gréc. lit.
monostich osamotený, ojedinelý, začlenený v próze gréc. lit.
vers libre vér libr voľný v. franc. lit.
diverbium hovorený v. lat. lit.
palindróm v., kt. znenie sa pri čítaní odzadu nemení al. aspoň nestráca zmysel gréc. odb.
chronostich(on) v. obsahujúci skyrytý časový údaj, letopočet gréc. lit.
logaedy verše s pravidelným striedaním rôznych stôp gréc. lit.
katalektický v. v. zakončený neúplnou, prerušenou stopou gréc.
antilabé v. tvorený prejavom aspoň dvoch postáv vo veršovanej dráme gréc. lit.
ája v. kapitoly, súry v koráne arab. lit. náb.
oktosylab osemslabičný v. gréc. lit.
hendekasylab jedenásťslabičný v. gréc. lit.
alexandrín dvanásťslabičný, šesťstopový v. s rozlukou po šiestej slabike, tretej stope vl. m. lit.
monopódia jednostopový v. gréc. lit.
tripódia trojstopový v. gréc. lit.
tetrameter antický štvorstopový v. gréc. lit.
pentameter päťstopový v. gréc. lit.
blankvers päťstopový jambický v bez rýmu angl. lit.
hexameter antický šesťstopový v. gréc. lit.
senár antický šesťstopový jambický v. lat. lit.
choliamb šesťstopový jambický v., v kt. šiesta stopa je spondej al. trochej gréc.
heptameter sedemstopový v. gréc. lit.
septenár sedemstopový v. v starorím. poézii lat.
oktonár osemstopový v. v starorím. poézii a dráme gréc. lit.
hemistich polverš gréc. lit.

hra

hra 2 zábavná činnosť
lora tal. kart.
šnaps nem. hovor.
kaláber tal. zastar.
cribbage kribidž kartová h. angl.
alager franc.
baccarat baka- franc.
farao egypt.-lat.
ferbľa nem. slang.
makao vl. m.
mariáš franc.
poker angl. kart.
ramšeľ hazardná kartová h. franc.
skat nem. kartová h. s 32 kartami pre 3 hráčov tal.-nem.
kvarteto detská kartová h. lat.
bridž kartová h. pre dve dvojice hráčov angl.
preferanc kartová h. s dôležitou úlohou farieb franc.
taroky kartová h. s 54 listami tal.