hra

hra 2 zábavná činnosť
lora tal. kart.
šnaps nem. hovor.
kaláber tal. zastar.
cribbage kribidž kartová h. angl.
alager franc.
baccarat baka- franc.
farao egypt.-lat.
ferbľa nem. slang.
makao vl. m.
mariáš franc.
poker angl. kart.
ramšeľ hazardná kartová h. franc.
skat nem. kartová h. s 32 kartami pre 3 hráčov tal.-nem.
kvarteto detská kartová h. lat.
bridž kartová h. pre dve dvojice hráčov angl.
preferanc kartová h. s dôležitou úlohou farieb franc.
taroky kartová h. s 54 listami tal.
pikety kartová h. s 32 kartami pre 2 – 4 osoby franc.
whist uist kartová h. s 52 kartami pre 4 osoby angl.
špády kartová h. s tal. kartami gréc.-tal. kart.
pasians kartová h. pre jednu osobu franc.
žolíky vl. m.
remy kartová h. s kartami s obrázkom šaša angl. kart.
kanasta kartová h. so žolíkovými kartami špan.
hazard h., najmä kartová, založená na náhode arab.-franc.
vabank hazardná h. o celý vklad, o všetko franc.
šach h. na štvorcovej ploche so 64 poľami striedavo svetlými a tmavými, založená na posúvaní bielych a čiernych figúr podľa určitých pravidiel perz.
dáma spoločenská h. na šachovnici s bielymi a čiernymi kameňmi franc.
ma-čang čín. spoločenská h. podobná dáme čín.
go jap. národná h. s bielymi a čiernymi kameňmi na šachovnici s 361 bodmi čín.-jap.
lurč h. s kockami a kameňmi, puf, triktrak franc.-angl.
halma spoločenská h., pri kt. sa premiestňujú figúrky do pôvodného postavenia protihráča gréc.
domino spoločenská h. s obdĺžnikovými bodkovanými doštičkami franc.
loto spoločenská stolná h. s vyťahovaním a obsadzovaním čísel tal.
mikádo jap. h. s tenkými tyčinkami jap.
tamagoči elektronická h. vo forme virtuálneho domáceho zvieratka, o kt. sa treba starať jap.
tangram štvorec rozdelený piatimi čiarami na sedem častí, z kt. sa dajú skladať rôzne obrazce um.
origami jap. papierová skladačka jap.
puzzle pazl, hovor. pucle detská obrázková skladačka z nepravidelných dielikov angl.
lego detská stavebnica s mnohými kombinačnými možnosťami obch. zn.
piga detská h. s dreveným, na koncoch špicatým kolíkom rom. iba sing.
gamesa počítačová h. angl. slang.
adventúra akčná dobrodružná počítačová h. s úlohami a hádankami angl. slang.
anagram slovná h., keď nové slovo vznikne premiestnením hlások, prešmyčka gréc.
logogrif slovná h., keď sa význam slova mení priberaním al. uberaním písmen gréc. odb.
rébus slovná h. naznačujúca hľadané slovo al vetu obrázkami al. písmenami lat.-franc.
šaráda slabiková slovná h. franc.
palindróm slovná h., slovo al. veta, kt. znenie sa pri čítaní odzadu nemení al. aspoň nestráca zmysel, napr. krk gréc. odb.
paragram slovná h. vznikajúca zámenou al. vypustením písmen gréc.
melatónia slovná h. založená na zvukovej zhode a podobnosti slov al. slovných spojení gréc. odb.
kalambúr slovná h. založená na zvukovej zhode významovo odlišných slov franc.
aritmogrif slovná h. založená na nahradení písmen číslicami, číslovka gréc.
scrable skrebl dosková hra, pri kt. hráči skladajú slová ako v krížovke angl.
kvíz spoločenská h., kde súťažiaci odpovedá na otázky, zábavný program, súťaž s otázkami, hádankami angl.
lotéria verejná stávková h., pri kt. vyhrávajú vlastníci vytiahnutých žrebov tal.
bingo lotéria s výhrami v hotovosti angl.
tombola lotéria s vecnými výhrami pri spoločenskej zábave tal.
loto číselná lotéria tal.
ruleta hazardná stávková h., pri kt. guľôčka na otáčajúcej sa doske označuje vyhrávajúce číslo franc.
petting ľúbostná h. bez súlože, erotické dotyky v dolnej časti tela, v oblasti pohlavných orgánov angl. psych.
necking nek- ľúbostná h., erotické dotyky v hornej časti tela angl. psych.
panem et circenses pá- -zés chlieb a hry, ako uspokojenie rímskeho ľudu za cisárstva lat. kniž.

vec

vec 3 problém, otázka, záležitosť
res rés lat.
imponderabiliá nepostihnuteľné, nezvážiteľné veci lat. pren. kniž. plur.
sakrosanktum posvätná, nedotknuteľná v. lať. zastar. kniž.
causa kauza
kauza sporná v., predmet súdneho sporu lat.
primum prvá v. lat. kniž.
solitér v. vyskytujúca sa jednotlivo franc. kniž.
ekvivalent v. s rovnakou platnosťou, významom, hodnotou lat.
analogón obdobná, podobná v. gréc. kniž.
exotikum nezvyčajná, nápadná, zaujímavá, zvláštna v. gréc.
kuriózum neobvyklosť, nevšednosť, neobyčajnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť lat. kniž.
rarita neobvyklosť, vzácnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť lat. porovnaj neobvyklosť
anachronizmus gréc.
paseizmus zastaraná v., prežitok franc. kniž.
politikum v. týkajúca sa riadenia štátu alebo vzťahov medzi štátmi, správy verejných vecí gréc. kniž.
res publica rés públika verejná v. lat.
punctum saliens -nktum hlavná, rozhodujúca v., jadro veci, podstata lat. kniž.
nervus rerum hlavná v., základ vecí, jadro veci, pohnútka, najmä peniaze lat. kniž. porovnaj podstata
detail -tajl podrobnosť,jednotlivosť, maličkosť, drobnosť franc.
finesa jemná a dôvtipná podrobnosť, jemný odtienok franc. kniž.
banalita franc.
topika všedná, otrepaná, ošúchaná, bezvýznamná v. gréc. kniž.
efeméra krátko trvajúca, prchavá, pominuteľná, miznúca, dočasná, chvíľková v. gréc. kniž.
ad rem k v. lat. kniž.
in rebus vo v., v záležitosti lat.
in merito vo v. samej, v jadre v., v podstate lat. kniž.
inter alia medzi inými vecami, okolnosťami, medziiným lat.
propria causa kauza vo vlastnej v. lat. kniž. porovnaj predmet 2 jav

hádanka

hádanka 2 záhada
enigma gréc. kniž. zastar.
problém zložitá úloha, sporná nevyriešená otázka gréc.
rébus zložitá otázka, ťažko riešiteľný problém lat.-franc. pren.
apória gréc. filoz.
paradox ťažký al. neriešiteľný problém v logike, matem. al filoz. gréc.
aporéma ťažká al. sporná úloha, otázka, problém gréc. odb.
gordický uzol ťažko riešiteľná úloha, takmer neriešiteľná, zložitá otázka vl. m. kniž.
Kolumbusovo vajce zložitá, zdanlivo neriešiteľná úloha vyžadujca vtipné riešenie vl. m. kniž.

záhada

záhada 2 hádanka
problém zložitá úloha, sporná nevyriešená otázka gréc.
rébus zložitá otázka, ťažko riešiteľný problém lat.-franc. pren.
enigma hádanka gréc. kniž. zastar. porovnaj hádanka

úloha

úloha 4 čo treba riešiť
problém zložitá, sporná, nevyriešená otázka gréc.
enigma záhada, hádanka gréc. kniž. zastar.
rébus zložitá otázka, ťažko riešiteľný problém, záhada lat.-franc. pren.
paradox gréc.
apória ťažký al. neriešiteľný problém v logike, matematike al filozofii gréc. filoz.
aporéma ťažká al. sporná otázka, problém gréc. odb.
Kolumbusovo vajce zložitý, zdanlivo neriešiteľný problém vyžadujci vtipné riešenie vl. m. kniž.
gordický uzol ťažko riešiteľná al. takmer neriešiteľná, zložitá otázka vl. m. kniž.
kvadratúra ú. určiť obsah ohraničnej časti roviny lat. mat.
mereditka šach. problém, v kt. je 8 až 12 kameňov vl. m. šach.
minimálka šach. problém, v kt. má aktívna strana len dva kamene lat. šach.

otázka

otázka 1 čo treba riešiť
problém sporná nevyriešená o., zložitá úloha gréc.
rébus zložitá o., ťažko riešiteľný problém, záhada lat.-franc. pren.
aporéma ťažká al. sporná o., úloha, problém gréc. odb.
enigma záhada, hádanka gréc. kniž. zastar.
gordický uzol ťažko riešiteľná al. takmer neriešiteľná úloha, zložitá o. vl. m. kniž. porovnaj úloha 4