sviatok

anthesteria -tes- starogréc. aténsky s. na počesť boha Dionýza gréc. hist.
jul starogerm. s. na oslavu zimného slnovratu lat.
sabat hebr.
šábes žid. s., siedmy deň v týždni zasvätený pokoju a oddychu, pripadajúci na sobotu; s. všeobecne pren. hebr. hovor.
pascha aram.-gréc.
pesach žid. s. nekvasených chlebov, slávený po prvom jarnom úplnku, pripomínajúci vyvedenie z Egypta hebr. náb.
chanuka žid. náb. s. na pamiatku nového vysvätenia jeruzalemského chrámu, osemdňová slávnosť hebr. náb.
purim púrím žid. s. pripomínajúci záchranu Židov pred prenasledovaním perz. kráľa, slávený koncom februára hebr.
sukot žid. týždenný s. slávený na jeseň pri vinobraní, pripomínajúci putovanie púšťou hebr.
šavout žid. s. slávený sedem týždňov po Veľkej noci hebr.
jom kipur najväčší žid. s., s. zmierenia hebr. kniž.
epifánia s. Troch kráľov, Zjavenie Pána, 6. januára gréc. cirk.
Vianoce tradičné pôvodne kresťanské sviatky spojené s obdarúvaním nem.
halloween helovín večer pred s. Všetkých svätých angl.
bajrám jeden z hlavných moslimských sviatkov perz.-tur.
sabantuj národný s. Tatárov a Baškirov po skončení jarných prác na poli tur. porovnaj slávnosť 1

deň

deň 1 časová jednotka 24 hodín
jour-fixe žúrfiks pevne stanovený d. na prijímanie návštev v spoločenskom styku franc.
ultimo posledný d. v mesiaci, štvrťroku, polroku, roku tal. peňaž.
Silvester posledný d. v roku vl. m.
férie voľné dni, dni odpočinku lat. kniž.
sabat hebr.
šábes siedmy d. v týždni pripadajúci na sobotu, zasvätený pokoju a oddychu, žid. sviatok; sviatočný, voľný d. hebr. hovor. pren. kniž. expr.
kalendy prvý deň mesiaca v starom Ríme lat.
nony siedmy d. v marci, máji, júni, októbri, piaty v ostatných mesiacoch v starom Ríme lat.
ídy dni mesačného splnu, 13. al. 15. deň v mesiaci v starom Ríme lat.
termín lat.
terminus čas, doba, obdobie, lehota, d. na splnenie úlohy lat. odb.
maturita d. splatnosti, splatnosť lat. ekon.
valuta d. splatnosti, splatnosť pohľadávky, dlhu tal. účt.
skadencia d. splatnosti, splatnosť záväzku, dlhu tal.
per diem každý d., každodenne lat. kniž.
pro die pró dije na d., denne lat. kniž.
eodem v ten istý d. lat. práv.
à jour ažúr
ažúr na určitý d., dátum, načas, dokončiť prácu, byť hotový franc. kniž.
a dato a. d. od uvedeného, príslušného dňa, dátumu, odo dňa lat. kniž.
a die od tohto dňa lat.
carpe diem kar- využi deň, uži si život lat. porovnaj obdobie

voľno

vakát lat. zastar.
víkend obdobie pracovného odpočinku na konci týždňa, koniec týždňa, sobota a nedeľa angl.
fajront nem. hovor.
fraj voľný čas po práci nem. subšt.
sabat hebr. pren. kniž.
šábes sviatočný deň hebr. pren. expr.