Výsledky vyhľadávania

tabuľa

tabuľa 3 (predmet v tvare dosky) lat.
tablica lat.
tabuľka (malá t.) lat.
ostrakón (hlinená tabuľka, črep na písanie v starom Grécku) gréc. hist.
abakus (staroveká počítacia tabuľka, počítadlo) gréc.-lat.
triptych (antické trojité voskované tabuľky na písanie) gréc.
šém (tabuľka s magickým menom, kt. bol podľa povesti oživovaný golem) hebr.
plaketa (kovová tabuľka s reliéfom na pamiatku nejakej udalosti) franc. výtv.
stéla (výškovo postavený a zdobený kameň s nápisom, kolmo vztýčená kamenná doska, kamenný náhrobok v podobe zdobeného hranola, stĺpu al. t. s nápisom, v staroveku) gréc. archit.
šiba (okenná t.) nem. hovor.
azulejos /-chos/ (modré al. viacfarebné glazované obkladové dosky, tabule s reliéfnym ornamentom používané v maurskej a špan. archit.) špan. archit. porovnaj doska

tabuľa

tabuľa 2 (doska na oznamy, údaje) lat.
firma (vývesný štít s názvom podniku) tal.
panel (doska, stena na vystavovanie exponátov al. grafických materiálov) lat.-hol.
tableau /tabló/ (t. s fotografiami absolventov školy a pod.) franc.
štandarda germ.-franc.
transparent (t. s nápisom, heslom upevnená na tyči a nesená v sprievode) lat.
billboard /bilbórd/ (veľkoplošná reklamná t., reklama vo forme plagátu na veľkej ploche, pútač) angl.

tabuľa

tabuľa 1 (doska na písanie (kriedou)) lat.
flipčárd (kovová t. používaná pri prednáške na písanie fixami) angl. hovor.

tabuľa

tabuľa 4 pozri stôl 1

tabuľa

tabuľa 5 pozri plocha

súd

súd 1 (orgán na uplatňovanie a ochranu práv. noriem; zbor sudcov)
richta nem. hist.
senát (zbor sudcov) lat. práv.
tribunál (súdna rada, súdny dvor) lat. kniž. a práv.
inštancia (s. určitého stupňa) lat.
heliaia (najvyšší ľudový s. v starogréc. Aténach) gréc. hist.
dikastérium (súdny dvor v starom Grécku) gréc.-lat.
centumviri (súkromnoprávny s. v starom Ríme, sto mužov) lat.
féma (stredoveký kráľovský tajný hrdelný s. v nem. Vestfálsku) nem. hist.
sedria (župnýs. vo feudálnom Uhorsku) lat. hist.
tabula (najvyšší uhorský s.) lat. hist.
auditoriát (voj. s. v rak.-uhor. armáde) lat. hist.
dikastérium (krajinský súdny úrad) gréc.-lat. zastar.
in foro (pred s.) lat. kniž.

doska

tabuľa (d. na oznamy, údaje a pod.; d. na písanie, najmä kriedou.) lat.
parapet (d. na podokennej výmurovke, podobločnej časti steny, podobločnica, podokenica) tal. hovor. stav.
hurdiska (tehlový dutý stropný trám, d. na stropy a preklady) franc.
palubovka (užšia, jednostranne hobľovaná d. s drážkou a perom používaná na dlážky, pôvodne lodnej plošiny) rus. hovor.
vlysok (obdĺžniková doštička z tvrdého dreva s drážkou na parketové podlahy) franc.-nem. stav.
fošňa (hrubá drevená d., 38 – 100 mm, doskové rezivo) nem.
lajsňa (tenšia drevená d., lata) nem. hovor.
šalovka (d. na obloženie, debnenie, do kt. sa plní betón) nem. stav. slang.
sololit (drevovláknitá tvrdá d.) vl. m. + gréc. tech.
bukas (d. z bukových triesok) um.
dyha nem.
fornier (tenká drevená d. na preglejky, obklady a pod.) franc.-nem. zastar.
hobra (mäkká d. lisovaná z drevených vlákien s jemne zrnitým povrchom) nem. skr.
laminát (vrstvovitá látka vzniknutá spojením niekoľkých vrstiev vystužená živicami al. plastmi) lat. tech.
akulit (tvrdá drevovláknitá d. s otvormi podľa štvorcovej siete na zvukový útlm) um.
heraklit (drevocementová d. používaná na tepelnú a zvukovú izoláciu, na deliace priečky) vl. m. + gréc. stav.
lignát (drevovláknitá d. s cementom ako spojivom používaná ako obkladový materiál) lat. stav.
lignos (lisovaná drevovláknitá d. s cementom) lat. stav.
azulejos /-chos/ (modré al. viacfarebné glazované obkladové dosky, tabule s reliéfnym ornamentom používané v maurskej a špan. archit.) špan. archit.
tablica (d. na miesenie cesta) lat.
valcha (d. so zvlneným povrchom na ručné pranie) nem.
akvaplán (drevená d. s úchytom na nohy na prebežný výcvik vodných lyžiarov) lat. šport.
skateboard /skejtbord/
skejtbord angl. šport.
skate /skejt/
skejt (d. na kolieskach ako športové náčinie) angl. šport. hovor.
snowboard /snoubord/
snoubord (krátka široká d., lyža) angl. šport.
trambulína (odrazová perovaná d. na skok do vody, odrazový mostík) tal. šport.
štočok nem. polygr.
klišé (d., platňa s obrazom určená na tlač, najmä kovová) franc. polygr. slang.
stereotyp (tlačová d., platňa odliata vcelku zo sadzby, tlačový odliatok na tlač z výšky) gréc. polygr.
panel (d. s meracími, kontrolnými a ovládacími prístrojmi) lat.-hol. eltech. motor.
mutulus (d. na spodnej časti dórskej rímsy) lat. archit.
metópa (d. s reliéfom pod odkvapom dórskeho chrámu medzi triglyfmi) gréc. archit.
plinta (časť päty stĺpa, najnižšia, podnožná d. pod stĺpom; podstavec, d. pod sochou) gréc. archit.
abakus (časť hlavice antického stĺpa, štvorcová krycia d., platňa, na kt. spočíva vodorovný článok) gréc.-lat. archit.
gejzon (d., hlavná časť antickej, gréckej rímsy) gréc. archit.
antepagmenta (terakotová al. kamenná d. zdobená ornamentom, maľbou al. reliéfom používaná ako obklad kamenných al. drevených antických stavieb) lat. archit.
antefixa (terakotová al. kamenná d. zdobená reliéfom al. maľbou zakrývajúca škáry antických stavieb) lat. archit.
menza (časť oltára, oltárny stôl, kamenná d. na podstavci) lat. cirk.
abakus (vrchná d., platňa oltára) gréc.-lat. archit.
epitaf (náhrobná d. umiestnená v stene kostola na pamiatku zomretého, pamätník mŕtvemu) gréc. archit.
stéla (výškovo postavený a zdobený kameň s nápisom, kolmo vztýčená kamenná d., kamenný náhrobok v podobe zdobeného hranola, stĺpu al. tabule s nápisom, v staroveku) gréc. archit. porovnaj tabuľa 1tabuľa 2tabuľa 3doštička 1

pole

pole 1 (obrábaný pozemok, roľa)
tablica (malé p., plocha poľnohosp. pôdy) lat.
grapa (neúrodné kamenisté p. na strmom svahu, stráni) rum. porovnaj pozemok

plocha

facies lat. lek.
facio- lat. v zlož. sl.
area (p., najmä ohraničená) lat. kniž. a odb.
etáž (vrstva, rovina) franc. odb.
plani- (rovina, rovná p.) lat. v zlož. sl.
fasáda (povrch, vonkajšok, zovňajšok, vonkajší vzhľad) tal.-franc.
terén (zemský povrch, prirodzený al. upravený tvar, časť zemského povrchu) lat.-franc.
peneplain /-plén/ (zemský povrch so zarovnaním pôvodných výškových rozdielov, parovina) lat.-angl.
tablica (p. poľnohosp. pôdy, malé pole) lat.
areál (vymedzená p. pozemkov) lat. stav.
plantáž (veľká p. úžitkových rastlín v trópoch) franc.
park (väčšia trávnatá p. upravená na prechádzky a oddych, okrasný pozemok so zeleňou na oddych a zotavenie, sad) angl.-franc.
rozárium (park vysadený ružami) lat. záhr.
parkovisko angl.
parking (p. určená na státie vozidiel mimo dopravného ruchu) angl. slang.
oceán (veľká súvislá vodná p. medzi pevninami, jedna zo 4, veľmi rozsiahle more) gréc.-lat.
Pantalasa (predpokladaný jednotný praoceán okolo jednotného pevninského prakontinentu) gréc.
lagúna (vodná p. uprostred atolu) tal.
-éder (stena, základňa) gréc. v zlož. sl.
parapet (p. na podokennej výmurovke, podobločnej časti steny, vnútri krytá doskou a pod., zvonka plechom) tal. hovor. stav.
špaleta (vnútorná zvislá p. dverového al. okenného otvoru, ostenie) tal.-nem. stav.
fríza (p. ozdobená plastikou) gréc. stav.
kazeta (prehĺbené, plasticky orámované pole rovného al. klenutého stropu) tal.-franc.
kartuša (p. nepravidelného tvaru s ozdobným plastickým, rozvinutým okrajom okolo erbu a pod., renesancia a barok) tal.-franc.
panneau /panó/ (obloženie steny orámovanými drevenými doskami, orámovaná p. steny) franc. výtv.
lambris (obloženie stien najmä drevenými doskami, mramorom al. štukou) franc. stav.
tympanón (trojuholníková al. polkruhová p. štítu na priečelí stavieb) gréc. archit.
eskarpa (vonkajšia stena opevnenia tvoriaca zároveň svah, šikmú p. hradnej priekopy) tal.-franc.
sféra (guľová p., guľa) gréc. mat.
anuloid lat. + gréc.
torus (p. utvorená rotáciou kružnice okolo priamky, kt. leží v rovine tejto kružnice a túto kružnicu nepretína, kruhový prstenec) lat. mat.
kvadrika lat. geom.
elipsoid (p. druhého stupňa zložená z bodov, kt. súradnice vyhovujú algebraickej rovnici o troch neznámych druhého stupňa) gréc. matem.
sféroid (rotačný elipsoid) gréc. mat. astron.
ovál (p. vajcovitého tvaru) lat.
areola (dvorček okolo prsnej bradavky) lat. anat.
laterál (celková ponorená p. bokorysu plavidla) lat. lod.
šachovnica (štvorcová p. so 64 striedavo svetlými a tmavými poľami používaná pri hre s bielymi a čiernymi figúrami) perz.
mozaika (p. vyložená z farebných kamienkov, skielok a pod.) tal. výtv.
fazeta (p. vybrúsená na drahokame) franc.
kaleta (plôška na spodku briliantového výbrusu) ? klenot.
estráda franc.
pódium (zvýšená p., plošina, vyvýšené miesto, podlaha zvýšená o jeden al. viac stupňov) gréc.-lat. porovnaj plôškavrstva

stôl

stôl 1 (kus nábytku)
tabuľa (s., najmä slávnostne prestretý, s pohostením) lat.
bufet (s. s pestrým výberom studených jedál) franc.
katedra (s. učiteľa v učebni, najmä vyvýšený) gréc.
toaletka (stolík so zrkadlom na úpravu zovňajšku) franc.
pult lat.-nem.
pulpit (s. so šikmou doskou) lat.
round table /raund tejbl/ (okrúhly s.) angl.
biliard (s. na hranie stolovej spoločenskej hry s guľami a tágom) franc.
bureau /büró/ (písací s., 17. – 18. st.) franc.
abakus (antický štvorcový s. s bohato vykladanou platňou) gréc.-lat.
triklínium (jedálny s. slôžkami pre tri osoby v starom Ríme) lat. hist.

okno

okno 1 (otvor so zaskleným rámom)
šiba (okenná tabuľa) nem. hovor.
vikier (o. al. otvor v streche) nem.
vitráž (o. z rôznofarebných skiel spojených olovenými pásmi, najmä v chrámoch) franc. výtv.
spekulári (o. na rímskych obytných miestnostiach) lat. archeol.
bifórium (združené románske o. s dvoma otvormi s pilierom uprostred) lat. archit.
abažúr (šikmé o. prepúšťajúce svetlo a zamedzujúce výhľad) franc. stav.
oeil-de-boeuf /ej d böf/ (kruhové al. oválne o., najmä v streche, 17. – 18.st.) franc. archit.
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 20. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.