Výsledky vyhľadávania

strata

privácia lat. kniž.
deprivácia (zbavenie niečoho dôležitého, odstránenie, nedostatok) lat.
deficit (prevaha výdajov nad príjmami al. potrieb nad zdrojmi, nerovnováha, schodok, nedostatok, chýbanie) lat. ekon.
prejudícia (premeškanie lehoty splatnosti zmenky al. iných úkonov a z toho vyplývajúca s. nárokov) lat. kniž. a odb.
dezilúzia (s., zbavenie ilúzií, rozčarovanie, vytriezvenie, sklamanie) franc.
expatriácia (s., zbavenie štátneho občianstva) lat. práv.
denaturalizácia (s., zbavenie, pozbavenie, vzdanie sa štátneho občianstva, prepustenie zo štátneho zväzku) lat. práv.
atímia (s. občianskych práv v starogréc. obciach) gréc. hist.
derelikcia (vzdanie sa vlastníctva veci, opustenie veci so stratou vlastníctva veci) lat. práv.
dehumanizácia (s., zbavenie ľudského rozmeru, práv, vlastností, odľudštenie) lat.
desikácia lat. poľnohosp. lek.
eksikácia gréc. + lat.
exsikóza (vysúšanie, vysušenie, vysychanie, s. vody v pôde, organizme) lat. lek.
akvaplaning (s. riaditeľnosti vozidla na mokrej vozovke z dôvodu tenkej vrstvy vody medzi pneumatikou a vozovkou) lat. + angl. dopr.
draft (s., úbytok hmotnosti alebo kvality tovaru počas prepravy a náhrada, vyrovnanie, zľava zaň) angl. obch.
fusti (draft spôsobený primiešaním cudzích látok, znečistením) tal. obch.
besemschon (draft spôsobený uviaznutím tovaru na obale) ?
calo /ka-/
decalo /deka-/
dekalo (draft spôsobený vysypaním) gréc.
coulage /kuláž/
kuláž lat.-tal.
leakage /likidž/
lekáž (draft spôsobený vytečením, vyparením kvapalín cez netesnosti obalu) angl. obch.
degenerácia (s. al. zoslabenie funkcií, schopností, výkonnosti, vývojový úpadok) lat. biol.
depravácia (s. ľudských citov, návykov a hodnôt, úpadok, spustnutosť, zvrátenosť, zvrhlosť) lat. lek.
depresia lat. lek. psych.
depresívnosť (citový stav prejavujúci sa stratou záujmov, smutnou náladou, pocitom menejcennosti, ľútostivosťou a pod., skleslosť, skľúčenosť, stiesnenosť) lat.
invalidita (s. al. pokles schopnosti práce pre následky choroby al. úrazu) lat.
narkóza (umelé uspanie a znecitlivenie pacienta spojené so stratou vedomia, citlivosti, pomocou omamných látok, umelý spánok) gréc. lek.
analgia (s. vnímania bolesti z dôvodu prerušenia al. poškodenia nervových vláken) gréc. lek.
anodýnia (s. vnímania bolesti, bezbolestnosť) gréc. lek.
anestézia (s., zbavenie citlivosti) lek.
dezorientácia (porucha vedomia, myslenia, pamäti, prejavujúca sa nedostatkom al. stratou orientácie v čase, mieste a pod.) franc. + lat.
kataplexia (s. napätia kostrových svalov v dôsledku šoku) gréc. lek.
atónia (s. napätia, ochabnutosť, chabosť) gréc. lek.
plégia gréc. lek.
-plégia (úplná s. pohyblivosti, úplná obrna, spôsobená poruchou centrálnej nervovej sústavy) gréc. v zlož. sl.
paréza gréc. lek.
-paréza (čiastočná s. pohyblivosti, najmä svalu, končatiny, obrna) gréc. v zlož. sl.
amimia (s. premenlivých pohybov tváre al. výrazu tváre odrážajúcich citový stav ako príznak nervovej choroby) gréc. lek.
amencia (s. pamäti, orientácie, chorobná zmätenosť, roztržitosť) lat. lek.
amnézia (s. pamäti v dôsledku choroby al. úrazu) gréc. lek.
mnemasténia (duševná porucha prejavujúca sa s., ochabovaním pamäti) gréc. lek. psych.
pseudomnézia (s. pamäti pri hystérii al. duševnej poruche) gréc. lek.
deteriorácia (s. rozumových schopností, úbytok pamäti, úsudku) lat. lek.
agnózia (s. schopnosti chápania) gréc. lek.
afekt (s. sebakontroly vôľou, prudká krátkodobá citová reakcia nezodpovedajúca podnetu, pohnutie mysle, porušenie duševnej rovnováhy, prchkosť, podráždenosť, rozčúlenie, vzplanutie) lat.
afekcia (citový záchvat) lat. psych.
depersonalizácia (s. pocitu vlastnej osobnosti, svojho ja, odosobnenie) lat. psych.
absencia (náhla krátka s. vedomia al. pamäti) lat. lek.
kóma (s. vedomia, hlboké bezvedomie) gréc. lek.
agónia (s. vedomia, pred smrťou, dokonávanie, skonávanie) gréc. lek.
dysbúlia (chorobná s. vôle, slabá vôľa, nerozhodnosť, ľahostajnosť) lat. lek.
palifemia (porucha reči prejavujúca sa stratou plynulosti reči spôsobenou prechodnou neschopnosťou nájsť vhodný výraz) gréc. lek.
afázia (s. reči, čiastočná al. úplná chorobná porucha reči vzniknutá narušením rečových oblastí mozgu) gréc. lek.
paralexia (s. schopnosti čítať ako dôsledok poruchy mozgovej kôry, prejavujúca sa zamieňaním slov, získaná porucha čítania) gréc. lek. psych.
logamnézia (s. schopnosti hovoriť) gréc. lek.
surdomuitizmus (náhla s. schopnosti hovoriť a počuť, hluchonemota) lat. lek.
akalkúlia (s. schopnosti počítať) gréc. + lat. lek.
agrafia (s. schopnosti písania spôsobená poškodením časti mozgu) gréc. lek.
afónia (s. hlasu) gréc. lek.
dyzorexia gréc. lek.
inapetencia (s. chuti do jedla, nechuť do jedla, nechutenstvo) lat. lek.
ageuzia (celková s. chuťových pocitov) gréc. lek.
anosmia (úplná s. čuchu) gréc. lek.
black-out /blekaut/ (dočasná s. zraku pri vedomí; dočasná s. vedomia al. pamäti, okno) angl. lek.
amauróza (trvalá a nevyliečiteľná s. zraku, slepota) gréc. lek.
depigmentácia (s. kožného farbiva z tkaniva) lat. lek.
madaróza (úplná s. rias) gréc. lek.
psilóza (s. vlasov, rias) gréc. lek.
akómia (chorobná s. vlasov) lek.
deflorácia (s., zbavenie panenstva porušením, natrhnutím panenskej blany) lat. lek.
agalakcia (s. schopnosti vylučovať materské mlieko) gréc. lek. vet.
dysmúzia (s. zmyslu pre hudbu) gréc. + vl. m. lek. porovnaj poruchapozbaveniehluchotaslepota a pod.

doska

tabuľa (d. na oznamy, údaje a pod.; d. na písanie, najmä kriedou.) lat.
parapet (d. na podokennej výmurovke, podobločnej časti steny, podobločnica, podokenica) tal. hovor. stav.
hurdiska (tehlový dutý stropný trám, d. na stropy a preklady) franc.
palubovka (užšia, jednostranne hobľovaná d. s drážkou a perom používaná na dlážky, pôvodne lodnej plošiny) rus. hovor.
vlysok (obdĺžniková doštička z tvrdého dreva s drážkou na parketové podlahy) franc.-nem. stav.
fošňa (hrubá drevená d., 38 – 100 mm, doskové rezivo) nem.
lajsňa (tenšia drevená d., lata) nem. hovor.
šalovka (d. na obloženie, debnenie, do kt. sa plní betón) nem. stav. slang.
sololit (drevovláknitá tvrdá d.) vl. m. + gréc. tech.
bukas (d. z bukových triesok) um.
dyha nem.
fornier (tenká drevená d. na preglejky, obklady a pod.) franc.-nem. zastar.
hobra (mäkká d. lisovaná z drevených vlákien s jemne zrnitým povrchom) nem. skr.
laminát (vrstvovitá látka vzniknutá spojením niekoľkých vrstiev vystužená živicami al. plastmi) lat. tech.
akulit (tvrdá drevovláknitá d. s otvormi podľa štvorcovej siete na zvukový útlm) um.
heraklit (drevocementová d. používaná na tepelnú a zvukovú izoláciu, na deliace priečky) vl. m. + gréc. stav.
lignát (drevovláknitá d. s cementom ako spojivom používaná ako obkladový materiál) lat. stav.
lignos (lisovaná drevovláknitá d. s cementom) lat. stav.
azulejos /-chos/ (modré al. viacfarebné glazované obkladové dosky, tabule s reliéfnym ornamentom používané v maurskej a špan. archit.) špan. archit.
tablica (d. na miesenie cesta) lat.
valcha (d. so zvlneným povrchom na ručné pranie) nem.
akvaplán (drevená d. s úchytom na nohy na prebežný výcvik vodných lyžiarov) lat. šport.
skateboard /skejtbord/
skejtbord angl. šport.
skate /skejt/
skejt (d. na kolieskach ako športové náčinie) angl. šport. hovor.
snowboard /snoubord/
snoubord (krátka široká d., lyža) angl. šport.
trambulína (odrazová perovaná d. na skok do vody, odrazový mostík) tal. šport.
štočok nem. polygr.
klišé (d., platňa s obrazom určená na tlač, najmä kovová) franc. polygr. slang.
stereotyp (tlačová d., platňa odliata vcelku zo sadzby, tlačový odliatok na tlač z výšky) gréc. polygr.
panel (d. s meracími, kontrolnými a ovládacími prístrojmi) lat.-hol. eltech. motor.
mutulus (d. na spodnej časti dórskej rímsy) lat. archit.
metópa (d. s reliéfom pod odkvapom dórskeho chrámu medzi triglyfmi) gréc. archit.
plinta (časť päty stĺpa, najnižšia, podnožná d. pod stĺpom; podstavec, d. pod sochou) gréc. archit.
abakus (časť hlavice antického stĺpa, štvorcová krycia d., platňa, na kt. spočíva vodorovný článok) gréc.-lat. archit.
gejzon (d., hlavná časť antickej, gréckej rímsy) gréc. archit.
antepagmenta (terakotová al. kamenná d. zdobená ornamentom, maľbou al. reliéfom používaná ako obklad kamenných al. drevených antických stavieb) lat. archit.
antefixa (terakotová al. kamenná d. zdobená reliéfom al. maľbou zakrývajúca škáry antických stavieb) lat. archit.
menza (časť oltára, oltárny stôl, kamenná d. na podstavci) lat. cirk.
abakus (vrchná d., platňa oltára) gréc.-lat. archit.
epitaf (náhrobná d. umiestnená v stene kostola na pamiatku zomretého, pamätník mŕtvemu) gréc. archit.
stéla (výškovo postavený a zdobený kameň s nápisom, kolmo vztýčená kamenná d., kamenný náhrobok v podobe zdobeného hranola, stĺpu al. tabule s nápisom, v staroveku) gréc. archit. porovnaj tabuľa 1tabuľa 2tabuľa 3doštička 1

lyža

ski (lyže) nór. zastar.
hickory /hiko-/ (lyže z ťažkého tvrdého pružného kanadského dreva) indián.-angl.
slalomky (lyže používané pri jazde po trati vyznačenej bránkami) nór. šport.
monoski (upravená l. s plochou na viazanie pre obidve nohy) gréc. + nór.
snowboard /snoubord/
snoubord (krátka široká l.) angl. šport.
carvingy /kar-/
karvingy (lyže na lyžovanie v oblúkoch s veľkým náklonom na hranách) angl.
akvaplán (drevená doska s úchytom na nohy na predbežný výcvik vodných lyžiarov) lat. šport.