ochrana

ochrana 2 prostriedok na chránenie
refúgium lat. kniž. a odb.
egida gréc. pren. kniž.
in custodia legis kus- pod o. zákona lat. práv.
protektorát záštita lat. zastar.
protektorstvo podpora zo strany vplyvnej osoby, priazeň, uprednostňovanie, zvýhodnenie lat.
patrocínium opatrovníctvo poskytované majetnými ľuďmi, vlastníkmi pôdy, chudobným spoluobčanom, roľníkom, v Rímskej ríši lat. hist.
patronát lat.
patrónstvo lat. kniž.
tútorstvo záštita, podpora lat. aj pejor.
palladium posvätný predmet chrániaca mesto al. krajinu, posvätná o., záštita gréc.-lat. kniž.
pancier stredoveký kovový ochranný kovový kryt hornej časti trupu, brnenie tal.-nem. hist.
kyrys zbroj, brnenie z kovu chrániace hruď, niekedy aj chrbát franc.-nem.
pektorál pancier chrániaci iba plecia a časť hrude lat.
blindáž úkryt pred streľbou franc. voj. zastar.
agrafa drôtená o. na zabezpečenie zátky vo fľaši šumivého vína franc.
prostriedok proti počatiu:
antikoncepcia gréc. + lat. lek.
kontracepcia lat. lek.
kondóm franc.
prezervatív lat. lek.
kotón franc. vulg.
guma prostriedok proti počatiu a nákaze, o. na mužský pohlavný úd egypt.-lat. slang.
pesar o. v podobe pošvovej vložky gréc. lek.
antigest hormonálny antikoncepčný prostriedok proti počatiu gréc. farm.
afterpills á-pils prostroedok proti počatiu užívaný v krátkom čase po súloži, v tvare tabletky angl. lek.
spermatocid látka usmrcujúca samčie pohlavné bunky používaná proti počatiu gréc.+lat. porovnaj kryt 1

tkanina

textil lat.