Výsledky vyhľadávania

dievča

girl /görl/ angl.
puella lat.
squaw /skvó, skvaf/ (d., žena v trampskom prostredí) indián.-angl.
virgo intacta /-kta/ (pohlavne neporušené d., panna) lat. lek.
naivka (neskúsené, prosté, prostoduché d.) franc.
bakfiš (dospievajúce d.) nem. hovor.
pubertiačka lat. psych. fyziol.
pubescentka lat. fyziol.
puboška (pohlavne dospievajúce, dozrievajúce d.) lat. slang.
adolescent (staršie dospievajúce d., od skončenia puberty do dospelosti) lat. ped.
nymfetka (predčasne vyspelé d.) gréc.
alumna (d. zverené niekomu do opatery, starostlivosti, chovanica, zverenica) lat.
barbie /bárbi/ angl.
barbina (d. pripomínajúce podobou detskú bábiku s dlhými vlasmi) angl. hovor.
playmate /plejmejt/ (krásne d., víťazka súťaže krásy) angl.
misska (kráľovná krásy) angl.
vicemisska (v poradí druhá kráľovná krásy) lat. + angl.
mažoretka (d. ako členka skupiny dievčat v rovnošate idúcich na čele slávnostného sprievodu) franc. najmä v plur.
showgirl /šougörl/ (d. účinkujúce v zábavnom výpravnom predstavení) angl.
play-girl /plejgörl/ (d. pre zábavu, spoločnosť) angl. pejor.
maiko (mladé d., kt. sa chce stať speváčkou a spoločníčkou mužov v jap. čajovniach a podnikoch) jap.
huriska (večne mladé d. oblažujúce veriacich moslimov v raji, podľa koránu) arab.
au-pair /o pér/ (varovkyňa, opatrovateľka detí, pomocníčka v domácnosti v cudzine za stravu a ubytovanie, najmä s cieľom naučiť sa jazyk) franc. hovor.
babysit /bej-/ (varovkyňa starajúca sa príležitostne o dieťa) angl. porovnaj dieťaslečnažena

panna

virgo intacta /-kta/ (pohlavne neporušené dievča) lat. lek.

zem

zem 2
terra (vymedzené územie) lat. kniž.
terra ignota /-nó-/ (neznáma z.) lat. kniž.
terra intacta /-tak-/ (neznáma, nedotknutá z., kam ešte ľudská noha nevkročila) lat. kniž. porovnaj územie

krajina

metropola (materská k. v pomere ku kolóniám) gréc. hist.
provincia (vidiecky kraj mimo hlavného mesta, vidiek) lat.
protektorát (k. podriadená inému štátu, závislá od iného štátu) lat. práv.
interfluvium (k. medzi dvoma riekami, medziriečie) lat. geol.
trantária (vzdialená, zapadnutá, stratená k.) vl. m. expr.
Atlantída (bájna k. ležiaca údajne v Atlantickom oceáne)
Ultima Thule /túlé/ (nedosiahnuteľná, veľmi ďaleko ležiaca k. na konci známeho sveta) lat.
Arkádia (idylická k. blaženosti a mieru, v poézii raj)
eldorádo (miesto blahobytu, bohatstva, radosti, hojnosti, zasľúbená k., raj) špan. pren. kniž. al. expr.
Eldorádo (rozprávková k. oplývajúca zlatom, niekde v Južnej Amerike, Venezuela) špan. kniž. al. expr.
eden (rajská záhrada, biblická krajina raja) hebr. kniž.
Kanaán (zasľúbená zem, biblické označenie územia vyvoleného na usídlenie izraelských kmeňov) hebr. bibl.
utópia (vysnívaná k. s dokonalým spoločenským zriadením) gréc.-angl.
terra ignota /-nó-/ (neznáma krajina) lat. kniž.
terra intacta /-tak-/ (neznáma, nedotknutá zem, kam ešte ľudská noha nevkročila) lat. kniž.
Orient (východné krajiny, východ) lat.
Okcident (západné krajiny, západ) zried. kniž.
Magreb (západné krajiny arab. sveta) arab.
Sába (staroveká k. na juhu Arab. polostrova) hebr.
Etrúria (k. v starovekom Taliansku na území dnešného Toskánska) hist.
Ligúria (k. v severozápadnej časti starovekého Talianska) hist. porovnaj územieštát

územie

región lat.
zóna gréc. kniž. a odb.
rajón (časť ú. ako miesto pôsobnosti al. činnosti niekoho) lat.
terra (zem) lat. kniž.
terra ignota /-nó-/ (neznáma zem) lat. kniž.
terra intacta /-tak-/ (neznáma, nedotknutá zem, kam ešte ľudská noha nevkročila) lat. kniž.
interfluvium (krajina medzi dvoma riekami, medziriečie) lat. geol.
intravilán (zastavaná časť ú. obce al. určená na zástavbu) lat. + tal.
extravilán (vonkajšie, okrajové ú. obce mimo zastavanej časti, za jej hranicami) lat. archit.
kataster (ú. patriace k jednej obci, súbor pozemkov, chotár) lat.
areál (vymedzená časť ú. so stavbami) lat. archit.
megalopola (rozsiahle ú. so súvislým mestským osídlením) gréc.
oikumena /oj-/ (súbor oblastí trvalo obývaných ľuďmi geogr.; známa časť sveta v starom Grécku) gréc.
ekumena (trvalo obývané ú. pozmenené činnosťou človeka) gréc. ekol.
subekumena (ú. človekom obývané a využívané iba občasne, prechodne) lat. + gréc. geogr.
anekumena (trvalo neobývané a nevyužívané ú.) gréc. ekol.
square /skvér/
skvér (rozšírený štvorhranný areál, uličné priestranstvo spravidla s malým parkom) angl. archit.
rezervácia (vymedzené chránené ú., prírodná al. pamiatková oblasť; ú. vyhradené pre domorodé obyvateľstvo) lat.
front (predné bojové pásmo obrátené smerom k nepriateľovi) lat. voj.
etapa (ú. medzi frontom a zázemím, slúžiace ako základňa pre zabezpečovanie potrieb armády) franc. voj. zastar.
doména (ovládané ú., veľké panstvo, statky, pozemkové vlastníctvo) franc. hist.
kolónia (nesamosprávne ú. závislé na inom štáte, od novoveku ovládané najmä európskymi mocnosťami, dŕžava) lat.
enkláva (ú. štátu úplne obklopené územím iného štátu práv.; ú. vnútri iného územia, v cudzom prostredí) franc.
exkláva (ú. obklopené územím iného štátu z hľadiska štátu, ktorého je súčasťou) lat. práv.
koridor (pás ú. vyčlenený na ú. cudzieho štátu) tal.
domínium (feudálne panstvo, statok, veľkostatok; brit. zámorské samosprávne ú., dŕžava) lat. hist.
kondomínium (ú. podliehajúce, najmä dočasne, moci dvoch al. viacerých štátov súčasne) lat. polit.
protektorát (krajina podriadená inému štátu, závislá od iného štátu) lat. práv.
provincia (podrobené ú. v starom Ríme) lat.
pax Romana (krajiny podmanené rím. ríšou, <i>rím. mier</i>) lat. hist.
barbarikum (ú. ležiace na sever a východ od hraníc Rím. ríše) gréc. hist.
marka (pohraničné ú. franskej a neskôr nem. ríše) nem. hist.
trizónia (dočasné spojenie troch okupačných území, zón v Nemecku po 2. svetovej vojne) gréc. hist.
mághreb /-gre-/
mághrib /-gri-/ (západná časť arab. sveta, Maroko, Alžírsko, Tunisko) arab.
Panónia (historické ú. pravého brehu stredného Dunaja, dnešné západné Maďarsko, severné Slovinsko a Chorvátsko, východné Rakúsko, časť juhozápadného Slovenska) hist.
Sudety (oblasť ú. Česka a Poľska zahrnujúca horský systém od Lužických hôr po Moravskú bránu; pohraničné čes. územie obývané do 1945 nem. menšinou)
Euroland (ú. krajín Európskej únie al. Európskej menovej únie ako celku) vl.m. + angl. hovor.
Kanaán (zasľúbená zem, biblické označenie ú. vyvoleného pre usídlenie izraelských kmeňov) hebr. bibl.
legácia (ú. cirk. štátu) lat. hist.
haram (oblasť okolo dvoch svätých miest islamu, Mekky a Mediny, kde majú neveriaci zakázaný prístup) arab. porovnaj obvod 2oblasť 1krajinaštátštvrť 2

Blahoslavená Panna Mária

Mária

Immaculata /-kulá-/ (Nepoškvrnená) lat. cirk.
Beata Maria Virgo (Blahoslavená Panna M.) lat. cirk.
Annunziata /-cia-/ (zobrazenie Panny M., kt. anjel zvestuje narodenie Ježiša) tal.
maesta (zobrazenie Panny M. s dieťaťom, anjelmi a so svätcami) tal. výtv.
Pieta (zobrazenie Panny M. s mŕtvym Kristom v náručí po zložení z kríža) lat. výtv.
assuta (zobrazenie Panny M., nanebovzatie) lat.-tal. výtv.
acheiropoietos (záväzné zobrazenie Krista al. M., kt. je možné len opakovať, lebo jeho vznik je pripisovaný zázraku) gréc. výtv.