Výsledky vyhľadávania

opatrovníčka

au-pair /o pér/ franc.
operka (opatrovateľka detí, pomocníčka v domácnosti v cudzine za stravu a ubytovanie, najmä s cieľom naučiť sa jazyk) franc. hovor.
babysit /bej-/ (varovkyňa starajúca sa príležitostne o dieťa) angl.
bona (súkromná vychovávateľka detí, pestúnka) franc. zastar.
gardedáma (sprievodkyňa dievčaťa do spoločnosti) franc. hovor. zastar.
dueňa (staršia, o., sprievodkyňa mladého dievčaťa) špan.
guvernantka (domáca vychovávateľka al. učiteľka v meštianskej al. šľachtickej spoločnosti) franc.

dievča

girl /görl/ angl.
puella lat.
squaw /skvó, skvaf/ (d., žena v trampskom prostredí) indián.-angl.
virgo intacta /-kta/ (pohlavne neporušené d., panna) lat. lek.
naivka (neskúsené, prosté, prostoduché d.) franc.
bakfiš (dospievajúce d.) nem. hovor.
pubertiačka lat. psych. fyziol.
pubescentka lat. fyziol.
puboška (pohlavne dospievajúce, dozrievajúce d.) lat. slang.
adolescent (staršie dospievajúce d., od skončenia puberty do dospelosti) lat. ped.
nymfetka (predčasne vyspelé d.) gréc.
alumna (d. zverené niekomu do opatery, starostlivosti, chovanica, zverenica) lat.
barbie /bárbi/ angl.
barbina (d. pripomínajúce podobou detskú bábiku s dlhými vlasmi) angl. hovor.
playmate /plejmejt/ (krásne d., víťazka súťaže krásy) angl.
misska (kráľovná krásy) angl.
vicemisska (v poradí druhá kráľovná krásy) lat. + angl.
mažoretka (d. ako členka skupiny dievčat v rovnošate idúcich na čele slávnostného sprievodu) franc. najmä v plur.
showgirl /šougörl/ (d. účinkujúce v zábavnom výpravnom predstavení) angl.
play-girl /plejgörl/ (d. pre zábavu, spoločnosť) angl. pejor.
maiko (mladé d., kt. sa chce stať speváčkou a spoločníčkou mužov v jap. čajovniach a podnikoch) jap.
huriska (večne mladé d. oblažujúce veriacich moslimov v raji, podľa koránu) arab.
au-pair /o pér/ (varovkyňa, opatrovateľka detí, pomocníčka v domácnosti v cudzine za stravu a ubytovanie, najmä s cieľom naučiť sa jazyk) franc. hovor.
babysit /bej-/ (varovkyňa starajúca sa príležitostne o dieťa) angl. porovnaj dieťaslečnažena

varovkyňa

babysit /bej-/ (v. starajúca sa príležitostne o dieťa) angl.
au-pair /o pér/ franc.
operka (opatrovateľka detí, pomocníčka v domácnosti v cudzine za stravu a ubytovanie, najmä s cieľom naučiť sa jazyk) franc. hovor. porovnaj opatrovateľka

pomocníčka

asistentka (odborne vzdelaná p., pomocná odborná pracovníčka) lat.
akušérka (pôrodná asistentka) franc. zastar.
au-pair /o pér/ franc.
operka (p. v domácnosti v cudzine za stravu a ubytovanie, najmä s cieľom naučiť sa jazyk, varovkyňa, opatrovateľka detí) franc. hovor.
babysit /bej-/ (varovkyňa starajúca sa príležitostne o dieťa) angl.