Výsledky vyhľadávania

vina

culpa /kulpa/ (zavinenie, previnenie, nedbalosť) lat.
mea culpa /kul-/ (moja v.) lat.
mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa /kul-/ (moja v., moja v., moja preveľká v.) lat. cirk.
dolus (úmyselné zavinenie, úskok, podvod) lat. práv. porovnaj previnenie

priznanie

priznanie 1 (nezatajenie, vyjavenie pravdy)
asercia (uznanie pravdivosti výroku) lat. log.
confessio /kon-/ (uznanie, doznanie, vyznanie; vyznanie viery cirk.) lat.
confiteor /kon-/ (vyznanie hriechov, spoveď) lat.
mea culpa /ku-/ (vyznanie viny v prvej časti katolíckej omše, moja vina) lat. náb.
mea maxima culpa /ku-/ (vyznanie viny v prvej časti katolíckej omše, moja najväčšia vina) lat. náb.
fasia (daňové p. na priame dane) lat. práv. zastar.

previnenie

delikt (protiprávne konanie al. konanie proti mravnosti, priestupok, prečin, trestný čin) lat. práv.
faul (nedovolené, surové správanie, priestupok) angl. pren.
culpa /kulpa/ (vina, zavinenie, nedbalosť) lat.
mea culpa /kul-/ (moja vina) lat.

nedbalosť

ležérnosť (nenútenosť, uvoľnenosť, ľahkomyseľnosť, nedbanlivosť) franc.
nonšalantnosť (vedomá povýšenecká nenútenosť, nedbanlivosť, ľahostajnosť) franc. hovor. a kniž.
šlendriánstvo nem. hovor. pejor.
bordelárstvo (neporiadok, lajdáctvo) franc. vulg. slang.
culpa /kul-/ (vina, zavinenie, previnenie) lat.
mea culpa /kul-/ (moja vina) lat.

úžitok

chosen (osoh, prospech) maď. hovor.
profit (výťažok, výnos, prospech, zisk) franc. hovor.
benefit (prospech, zisk) angl.
komodum (prospech, výhoda, výnos) lat. kniž.
utilita (užitočnosť, prospešnosť, prospech, osožnosť, osoh, zisk) lat. kniž. a odb.
in favorem /-vó-/ lat. kniž.
a conto (v prospech, k dobru) tal. hovor. pren.
pro domo (sua/mea) /dó- (suá/meá)/ (vo vlastnom záujme) lat. kniž.

maličkosť

detail /-tajl/ (jednotlivosť, podrobnosť, drobnosť) franc.
lapália (malichernosť, pletka, hlúposť) nem. hovor.
bagateľ (bezvýznamná vec, veľmi malá suma, cena) tal.-franc. hovor.
mea mediocritas /-kritas/ (moja m.) lat. kniž.

všetko

panto- (všetok) gréc. v zlož. sl.
tótum (celok) lat. kniž.
omne trinum bonum (perfectum) (do tretice v. dobré) lat. kniž.
omne principium grave (všetkého mnoho škodí) lat. kniž.
omnia mea mecum porto (všetok môj majetok nosím so sebou) lat. kniž.
panta rhei /rei/ (všetko plynie, tečie, názor, podľa kt. sa vo vesmíre všetko ustavične mení, že zmena je princíp vesmíru) gréc. filoz. kniž.
kvodlibet (zmes všetkého možného, kadečo, zo všetkého trochu) lat.
potpourri /-puri/ (zo všetkého trochu, miešanina, zmes) franc. kniž.