Výsledky vyhľadávania

ľahkomyseľnosť

hazardnosť arab.-franc.
vabank (nerozvážny, neuvážený, ľahkomyseľný, odvážny čin, kt. výsledok závisí od náhody) franc.
ležérnosť (nenútenosť, uvoľnenosť, nedbanlivosť) franc.
bohémstvo (neviazanosť, svetáctvo) franc.
frivolnosť franc.
frivolita (nemravnosť, necudnosť, neviazanosť, nehanebnosť, ľahkovážnosť) franc. kniž.

nedbalosť

ležérnosť (nenútenosť, uvoľnenosť, ľahkomyseľnosť, nedbanlivosť) franc.
nonšalantnosť (vedomá povýšenecká nenútenosť, nedbanlivosť, ľahostajnosť) franc. hovor. a kniž.
šlendriánstvo nem. hovor. pejor.
bordelárstvo (neporiadok, lajdáctvo) franc. vulg. slang.
culpa /kul-/ (vina, zavinenie, previnenie) lat.
mea culpa /kul-/ (moja vina) lat.

nenútenosť

naivnosť (detská prostota, prostoduchosť, jednoduchosť, detinskosť, neskúsenosť, nevinnosť, bezprostrednosť, nestrojenosť, prirodzenosť) franc.
familiárnosť (domáckosť, dôvernosť) lat.
ležérnosť (uvoľnenosť, ľahkomyseľnosť, nedbanlivosť) franc.
nonšalantnosť (vedomá, povýšenecká nedbanlivosť, ľahostajnosť) franc. hovor. a kniž.
žoviálnosť (dobromyseľnosť, dobrosrdečnosť, blahosklonnosť, blahovoľnosť, prívetivosť, vľúdnosť, veselosť) franc.
spontaneita (samovoľná, živelná, neuvedomená, dobrovoľná činnosť, živelnosť, dobrovoľnosť) lat. kniž.