Výsledky vyhľadávania

ľahostajnosť

letargia (nechuť, nevšímavosť voči okoliu, otupenosť, necitlivosť) gréc.
pasívnosť (poddajnosť, trpná, nečinnosť) lat.
indiferentnosť (nevšímavosť, vlažnosť) lat.
indiferentizmus (nevšímavosť, vlažnosť, najmä vo verejných, náb., polit. otázkach) lat.
rezignovanosť (zmierenie s okolnosťami, odovzdanosť, poddanie sa osudu) lat.
ignorantstvo (úmyselná nevšímavosť) lat.
flegmatickosť (nevšímavosť, chladnokrvnosť, nezáujem) gréc.
nonšalantnosť (vedomá, povýšenecká nenútenosť, nedbanlivosť) franc. hovor. a kniž.
blazeovanosť (unudenosť, presýtenie životom, nezáujem) franc.
indolentnosť (nevšímavosť) lat. kniž.
ireligiozita (náb. ľ., neznabožstvo, neverectvo) lat. kniž.
anacionalizmus (národná vlažnosť) gréc. + lat. kniž.
impasibilita (bezcitnosť, surovosť, chladnosť) lat. kniž.
cynizmus (bezcitnosť, necitlivosť, bezohľadnosť, pohŕdanie mravnými postojmi, hrubosť) gréc.
adiafora (nevšímavosť k veciam mimo ľudskej moci u stoikov) gréc. filoz.
dysbúlia (chorobná strata vôle, slabá vôľa, nerozhodnosť) lat. lek.
torpor (strnulosť, stŕpnutosť, ochabnutosť) lat. kniž. a odb.
torpidita (strnulosť, nehybnosť, necitlivosť, otupenosť, malátnosť) lat. kniž. a odb.
salám (nezáujem) tal. slang.

nedbalosť

ležérnosť (nenútenosť, uvoľnenosť, ľahkomyseľnosť, nedbanlivosť) franc.
nonšalantnosť (vedomá povýšenecká nenútenosť, nedbanlivosť, ľahostajnosť) franc. hovor. a kniž.
šlendriánstvo nem. hovor. pejor.
bordelárstvo (neporiadok, lajdáctvo) franc. vulg. slang.
culpa /kul-/ (vina, zavinenie, previnenie) lat.
mea culpa /kul-/ (moja vina) lat.

nenútenosť

naivnosť (detská prostota, prostoduchosť, jednoduchosť, detinskosť, neskúsenosť, nevinnosť, bezprostrednosť, nestrojenosť, prirodzenosť) franc.
familiárnosť (domáckosť, dôvernosť) lat.
ležérnosť (uvoľnenosť, ľahkomyseľnosť, nedbanlivosť) franc.
nonšalantnosť (vedomá, povýšenecká nedbanlivosť, ľahostajnosť) franc. hovor. a kniž.
žoviálnosť (dobromyseľnosť, dobrosrdečnosť, blahosklonnosť, blahovoľnosť, prívetivosť, vľúdnosť, veselosť) franc.
spontaneita (samovoľná, živelná, neuvedomená, dobrovoľná činnosť, živelnosť, dobrovoľnosť) lat. kniž.