Výsledky vyhľadávania

nedbalosť

ležérnosť (nenútenosť, uvoľnenosť, ľahkomyseľnosť, nedbanlivosť) franc.
nonšalantnosť (vedomá povýšenecká nenútenosť, nedbanlivosť, ľahostajnosť) franc. hovor. a kniž.
šlendriánstvo nem. hovor. pejor.
bordelárstvo (neporiadok, lajdáctvo) franc. vulg. slang.
culpa /kul-/ (vina, zavinenie, previnenie) lat.
mea culpa /kul-/ (moja vina) lat.

neporiadok

neporiadok 1 (nedostatok poriadku)
hajzeľ nem. vulg.
bordel franc. vulg. slang.
herberg nem. subšt. zastar.
magľajz vl. m. subšt.
humus lat. slang.
maras (špina) lat.-nem.
sajrajt perz.-nem. slang.
švajneraj (nečistota, blato, špina, svinstvo) nem. hovor. pejor.
drek (nečistota, špina, hnoj, svinstvo, hovno, lajno) nem. vulg.
brajgel (hluk, hurhaj) vl. m. subšt. vulg. slang.
čurbes (hluk, divoká veselosť) ? slang. subšt.
Augiášov chliev (nečistota, špina) vl. m. kniž.
šlendriánstvo (nedbalosť, lajdáctvo) nem. hovor. pejor.

vina

culpa /kulpa/ (zavinenie, previnenie, nedbalosť) lat.
mea culpa /kul-/ (moja v.) lat.
mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa /kul-/ (moja v., moja v., moja preveľká v.) lat. cirk.
dolus (úmyselné zavinenie, úskok, podvod) lat. práv. porovnaj previnenie

previnenie

delikt (protiprávne konanie al. konanie proti mravnosti, priestupok, prečin, trestný čin) lat. práv.
faul (nedovolené, surové správanie, priestupok) angl. pren.
culpa /kulpa/ (vina, zavinenie, nedbalosť) lat.
mea culpa /kul-/ (moja vina) lat.