Výsledky vyhľadávania

strážnik

policista gréc.-nem.
poliš gréc.-nem. slang. pejor.
žandár franc. zastar.
karabinier (príslušník jednotiek vnútornej bezpečnosti, ozbrojeného bezpečnostného zboru, bezpečnostných orgánov štátu) franc.
četník (príslušník jednotiek vnútornej bezpečnosti v prvej ČSR na vidieku) srb. chorv. hist.
vachmajster (mestský s.) nem. zastar.
kriminalista (odborník v objasňovaní trestných činov a odhaľovaní páchateľov) lat. práv.
detektív (profesionálny vyšetrovateľ zaoberajúci sa odhaľovaním trestnej činnosti a pátraním v kriminálnych prípadoch, policajt) lat.-angl.
milicionár (s. v niektorých krajinách, napr. bývalom ZSSR) lat.
constable /konstejbl/
bobby /boby/ (s. vo Veľkej Británii) angl.
seržant (hodnosť príslušníka bezpečnostného zboru v niektorých krajinách) franc.
ranger /rendžer/ (s. jazdeckej polície v USA) angl.
šerif (vedúci úradník bezpečnostnej služby v USA) angl.
sbire (policajný s. v Taliansku) tal.
financ (príslušník pohraničnej stráže, finančnej polície) franc.-nem. hovor.
rešpicient (príslušník finančnej stráže) lat. hist.
regulovčík (s. riadiaci dopravu, najmä na križovatke) rus. hovor. zastar.
vochter (železničný s.) nem. hovor.
bachter (železničný s.) nem. zastar.
robocop /-kop/ (policajt potláčajúci masové vystúpenia v osobitnom odeve a výstroji) angl.
fízel lat.-nem. hovor. pejor.
hekač (príslušník polície, najmä tajnej) ? slang.
enkavedista (príslušník sov. tajnej polit. polície) rus. skrat.
gestapák (príslušník tajnej štátnej polície v nacistickom Nemecku) nem. skr.
kempel (príslušník výberovej jednotky jap. voj. polície v 2. svetovej vojne) jap.
urbanicián (príslušník voj. jednotky plniacej strážnu úlohu v starom Ríme) lat. hist.
vartáš nem. zastar.
vartár nem. hovor. zastar.
vachtár nem. zastar.
vachman (nočný s., hlásnik) nem. zastar.
hajtman (obecný s.) nem. hist.
dráb (príslušník ozborojenej strážnej, poriadkovej a bezpečnostnej služby vo feudálnom Uhorsku, dozorca) nem.
hajdúch srb.-maď.
pandúr (ozbrojený úradný al. panský sluha v Uhorsku) maď. hist.
servient (sluha v stredovekom Uhorsku, napr. pandúr) lat. porovnaj stráž 2strážcazbor|ozbrojený

tajný

tajný 2 (príslušník tajnej polície)
detektív (profesionálny vyšetrovateľ zaoberajúci sa tajným odhaľovaním trestnej činnosti a pátraním v kriminálnych prípadoch) lat.-angl.
hekač (príslušník polície, najmä tajnej) ? slang.
špiceľ (udavač, donášač, vyzvedač, sliedič) nem. hovor. pejor.
konfident (tajný pomocník, dôverník, spolupracovník polície, platený donášač, udavač) lat.
enkavedista (príslušník sov. tajnej polit. polície) rus. skrat.
gestapák (príslušník tajnej štátnej polície v nacistickom Nemecku) nem. skr.

bezcitník

cynik (človek pohŕdajúci morálnymi postojmi) gréc.
grobian nem.
gadžo róm. expr.
hulvát (surovec, nevychovanec, bezočivec) čes. subšt.
rabiátnik (surovec, násilník, zurvalec, bitkár) lat. pejor.
šarha (surovec, ukrutník, ukrutný človek) nem. pren.
tyran (násilník, bezohľadný krutý násilnícky človek) gréc. expr.
despota gréc. pejor.
herodes (krutý, krutovládny, násilnícky, panovačný človek) vl. m.
terorista (násilník používajúci hrubé násilie najmä proti polit. odporcom) lat.
barbar (surovec, nevzdelanec, ničiteľ) gréc.
fašista (surový, hrubý, drsný, ukrutný človek) tal.
gestapák (surový, krutý, zverský človek) nem. hovor. pejor. pren.
sadista (človek so sklonom k násiliu, krutosti, trýzneniu iného človeka al. zvieraťa, zvrhlosti, surovec) vl. m.
beštia lat. pejor.
hyena gréc. pren. pejor.
šelma (surovec, bezcitný, krutý, zverský človek) nem. pren. pejor.
predátor (bezohľadný, dravý človek) lat. pren.