Výsledky vyhľadávania

von

von 1 (výzva, rozkaz na odchod)
marš franc.-nem. hovor. expr.
pakuj (sa) (sa) nem. expr.
alou (výzva na odchod, preč, prac sa, zmizni, vypadni) franc. hovor.
à bas /a ba/ franc.
abasso (výzva na odchod, dolu, preč s ním, najmä s rečníkom, politikom a pod.) tal.

odísť

odísť 1 (vzdialiť sa z miesta)
emigrovať (premiestniť sa, vysťahovať sa, o. natrvalo do cudziny) lat.
decedovať (ustúpiť, zapadnúť) lat. kniž.
apage, satanas! (odíď, odstúp, ustúp, satan) lat. + hebr.
arak! (odíď, zmizni, strať sa!) cig.
marš franc.-nem. hovor. expr.
pakuj (sa) (sa) nem. expr.
alou (prac sa, zmizni, vypadni, preč, von, výzva na odchod) franc. hovor.

pratať sa

pakovať sa (poberať sa, zberať sa, ísť preč) nem. expr.
pakuj sa nem. expr.
marš franc.-nem. hovor. expr.
alou (ýzva na odchod, prac sa, zmizni, vypadni, preč, von) franc. hovor.

výzva

apel franc.
apelovanie (v., najmä verejná) lat.
evokácia (v., predvolanie na súd) lat.
citácia (v., predvolanie na súd al. úrad) lat.
vokácia (predvolanie, pozvanie) lat. zried.
ultimátum (posledná v. spojená s hrozbou, pohrozením, dôrazná požiadavka, vyhrážka) lat.
tender (v. na podanie návrhu, verejná ponuková súťaž, konanie) angl. ekon.
stop (v. stáť!, zastaviť!, prerušiť) angl.
halt! (v. stáť!, zastaviť!, počkať!, pozor!) nem. subšt.
marš franc.-nem. hovor. expr.
pakuj (sa) (sa) nem. expr.
alou (v. na odchod, preč, von, prac sa, zmizni, vypadni) franc. hovor.
à bas /a ba/ franc.
abasso (v. na odchod, dolu, preč s ním, najmä s rečníkom, politikom a pod.) tal.
aleluja (zvolanie „Chváľte boha“ v žid. a kresťanskej bohoslužbe) hebr.
requerimiento /rekerimie-/ (v. špan. dobyvateľov indián. domorodcom pred začiatkom vojnovej výpravy na podrobenie sa a prijatie kresťanstva, 16. st.) špan. hist.
hadžime (v. na začiatku súboja v džude) jap. šport.
terca (v. na boj pri šerme) tal. šport.
príma (vrchná poloha zbrane v šerme ako v. al. kryt) lat. šport.
sekonda (spodná sklopná poloha zbrane v šerme ako v. al. kryt) franc. šport.

preč

apo- lat. v zlož. sl.
ab hinc /hink/ (smerom p. od tohto miesta, odtiaľ) lat. kniž.
marš franc.-nem. hovor. expr.
pakuj (sa) (sa) nem. expr.
alou (výzva na odchod, von, prac sa, zmizni, vypadni) franc. hovor.
à bas /a ba/ franc.
abasso (výzva na odchod, dolu, p. s ním, napr. s rečníkom, politikom a pod.) tal.