Výsledky vyhľadávania

ťahák

ťahák 1 (strhujúca kniha, film a pod.)
hit angl.
šláger (obľúbený, úspešný, módny, vyhľadávaný výrobok, trhák) nem. hovor. expr.
bestseller (kniha s mimoriadnym úspechom, najlepším odbytom, trhák) angl.

ťahák

ťahák 2 (nedovolená pomôcka pri písaní školských prác)
bakter gréc. slang.

výrobok

fabrikát (továrenský, umelý v.) lat. aj pejor.
produkcia (súhrn výrobkov) lat.
output (výsledok, výstup pôsobenia výrobných faktorov) angl. ekon.
artikel (v. na predaj, tovar) lat.-nem.
substitút (v. nahradzujúci iný v. s podobnými vlastnosťami) lat. ekon.
špeciál (vybraný, osobitný, mimoriadny v. s osobitným poslaním a pod.) lat. hovor.
špécia (vybraný, osobitný, mimoriadny v., najmä potrav.) lat. hovor.
inovácia (nový v., novinka) lat.
hit angl.
šláger (obľúbený, úspešný, módny, vyhľadávaný v., ťahák, trhák) nem. hovor.
funglovka (nový v.) ? subšt.
no-name /nounejm/ (neznačkový v. s predpokladanou nižšou kvalitou) angl.
aušus nem. hovor. expr.
brak nem.
šmejd nem. slang.
šrot (chybný, bezcenný v., tovar) nem. slang.
fušerina (chybný, nekvalitný v.) nem. slang.
typ (v. ako predstaviteľ série s charakteristickými znakmi) gréc.
prototyp (prvý skúšobný v. na sériovú výrobu) gréc. tech.
model (pôvodný v. slúžiaci ako vzor na výrobu ďalších kusov) tal.
etalón franc. fyz.
normál (model pomôcky, prístroja al. zariadenia predstavujúci meraciu jednotku príslušnej veličiny, meradlo základnej jednotky, základná miera) lat. tech.
bestseller (v. s mimoriadnym úspechom, najlepším odbytom, trhák) angl.
naturálie (výrobky, najmä poľnohosp. plodiny, poskytované namiesto mzdy al. ako súčasť mzdy) lat.
konzerva (trvanlivá potravina v plechovom, sklenom al. plastovom obale, trvanlivé jedlo v obale, plechovka) franc.-nem. porovnaj plechovka
artefakt (umelo vyrobený predmet) lat. kniž. a odb.
eolit (kamenný artefakt z konca treťohôr, kt. ľudské opracovanie je sporné, pracovný nástroj) gréc. archeol.
toreutika (predmet vyrobený spracovaním, tepaním kovov za studena s figurálnou al. ornamentálnou výzdobou, napr. nádoba, prilba a pod.) gréc.
porcelán (v. z vypálenej hmoty zloženej z kaolínu, živca a minerálnych prísad) tal.-nem. porovnaj porcelán
keramika (v. z pálenej hliny, najmä hlinené nádoby) gréc. porovnaj keramika
šamot (v. zo žiaruvzdornej práškovej hmoty, drviny zo žiaruvzdorných zemín) tal.-nem.
rafinát (v. získaný čistením s odstraňovaním nežiaducich, cudzích prímesí) franc. tech.
textília (v. vyrobený z tkaniny, pletením, spriadaním, tkaním, najmä plur. textílie) lat. porovnaj tehlanádobatkaninadrôtúborcukrík a pod.

pomôcka

sersám (p. pri práci, nástroj) maď. hovor. slang.
rekvizita (p. pre činnosť v divadle, športe a pod.) lat.
aparát (p. pre skúmanie, výpočet a pod., pomocné údaje k vedeckej práci) lat. odb.
organon (p. myslenia, poznania, bádania; p. pri práci, nástroj) gréc. kniž.
bakter (nedovolená p. pri písaní školských prác, ťahák) gréc. slang.
pons asinorum /azinó-/ (mnemotechnická p. na ľahšie zapamätanie pravidiel, vzorcov, slov cudzieho jazyka, oslí, somársky most, mostík) lat. kniž.
ortéza (p. umožňujúca funkciu postihnutého orgánu) gréc. lek.
protéza (umelá náhrada stratenej časti tela, napr. končatín, zubov) gréc.
planimeter (p. na určenie plochy rovinných obrazcov) lat. + gréc.
libela (kvapalinou naplnená p. na zistenie vodorovného smeru al. roviny, vodováha) lat.
pentagón (p. na vytyčovanie pravých uhlov) gréc. geod.
šablóna (p. s výrezmi na vytváranie opakujúcich sa vzorov; vzor na výrobu al. kontrolu rovnakých predmetov) hol.-nem.
servanta (p. cirkusového umelca, kúzelníka, slúžiaca na ukrytie predmetov) tal.-franc. odb.
pátričky (p. na modlenie so zrnkami na retiazke, ruženec) lat. hovor.
urim a tumim (pomôcky na prejavenie Božej vôle, kt. nosil izraelský veľkňaz v náprsníku rúcha, kamienok, tyčinka, šíp) hebr. porovnaj nástroj