odovzdávať

odovzdávať 1 dávať do správy
asignovať o., poukazovať peňažnú sumu na niečo lat. kniž. a odb. porovnaj dávať

odovzdávať

odovzdávať 2 dávať ako sprostredkovateľ
reprodukovať podávať, vyjadrovať slovami, opakovať slovami niečo prežité, počuté lat.
signalizovať o., podávať správy, informácie ustáleným, dohovoreným znamením lat.-franc. porovnaj podávať 4

voliť

voliť 2 odovzdávať hlas
votovať hlasovať lať. kniž. zastar.
balotovať hlasovať v tajných voľbách, pôvodne guľkami franc.

odovzdávať sa

vydať, vydávať

vydať, vydávať 2 odovzdať, odovzdávať do rúk
expedovať v. tovar pri predaji lat. obch.
emitovať dať, dávať peniaze do obehu, cenné papiere, známky a pod. lat. peňaž.

poukazovať

poukazovať 2 vyplácať poukážkou
asignovať p., odovzdávať peňažnú sumu na niečo lat. kniž. a odb.

podávať

podávať 3 predkladať, oznamovať úradu a pod.
referovať p., prinášať správu/y, najmä o umeleckom al. vedeckom diele, o nejakej udalosti lat.
reprodukovať p., vyjadrovať slovami, opakovať slovami niečo prežité, počuté lat.
orientovať p., poskytovať správy, údaje, oboznamovať, zoznamovať lat.-franc.
signalizovať p., odovzdávať správy, informácie ustáleným, dohovoreným znamením lat.-franc.
raportovať franc. zastar.
meldovať p. hlásenie nem. hovor. zastar.
reportovať pripravovať a poskytovať správy, hlásenia a pod. do vnútorného aj vonkajšieho prostredia banky, podniku angl. ekon.
interpelovať p. otázku, dopyt poslanca parlamentu vláde al. členovi vlády a žiadať o vysvetlenie lat. polit.
rekurovať p. sťažnosť, odvolanie, sťažovať sa, odvolávať sa lať. práv. zastar.
remonštrovať p. námietku, protest, rozklad lat. práv. hist.
fatovať p. daňové priznanie lať. práv. zastar.
dezinformovať p. nesprávne, falošné, zavádzajúce, skreslené, zlé, správy, zavádzať franc. + lat. porovnaj oznamovať klamať

predznačiť, predznačovať

asignovať poukázať, poukazovať, odovzdať, odovzdávať peňažnú sumu na niečo lat. kniž. a odb.

poddať sa

poddať sa 2 podriadiť sa, podvoliť sa
kapitulovať poddávať sa, ustúpiť, ustupovať pred ťažkosťami, prekážkami, utiecť, utekať lat.
rezignovať poddávať sa osudu, zmieriť sa, zmierovať sa s okolnosťami, odovzdať sa, odovzdávať sa lat.
koncedovať poddávať sa, pripustiť, pripúšťať dačo, podvoliť sa, podvoľovať sa, popustiť, popúšťať, ustúpiť, ustupovať lat.

zmieriť sa

rezignovať zmierovať sa s okolnosťami, odovzdať sa, odovzdávať sa, poddať sa, poddávať sa osudu lat.
kapitulovať ustúpiť, ustupovať pred ťažkosťami, prekážkami, utiecť, utekať, poddať sa, podávať sa lat.
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 13. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.