Výsledky vyhľadávania

strážca

vachman nem. hovor. zastar.
bodyguard /-gard/ (osobný s.) angl.
gorila (osobný s. významnej osoby, napr. politika, umelca) afr.-gréc. pren. hovor. expr.
opekún (s., ochranca, pestún) rus.
drabant (príslušník telesnej, osobnej stráže panovníka, kniežaťa) nem. hist.
satelit (osobný s., zbrojnoš) lat. hist.
yeoman /joumen/ (príslušník kráľovskej telesnej stráže vo Veľkej Británii) angl.
kešig (príslušník telesnej, osobnej stráže Džingischána) mongol. hist.
mameluk (telesný s. egyptského sultána, od 12. st.) arab. hist.
eunuch (s. v háreme, vykastrovaný muž) gréc.
liktor (s. kráčajúci na verejnosti pred hodnostármi so zväzkom prútov a sekerou ako znakmi moci, v starom Ríme) lat. hist.
vigil (mestský nočný strážca v starom Ríme) lat.
ombudsman /-ucman/ (s. dodržiavania ľudských práv chrániaci pred štátnou byrokraciou) švéd.
génius (s. ľudského osudu, ochranné božstvo rodu, strážny, ochranný duch chrániaci človeka v rímskej mytológii) lat. mytol.
cherubín (s. raja, vyšší anjel) hebr. náb.
kerberos (prísny, nevľúdny s. pri vchode, strážnik, vrátnik) vl. m. pren. porovnaj stráž 2strážnikdozorca

majiteľ

principál (m. podniku, zamestnávateľ hist.; m. kočovného divadla, cirkusu a pod.) lat. hist.
buržoa franc.
kapitalista (vlastník výrobných prostriedkov, podnikateľ, vykorisťovateľ, boháč) lat.
fabrikant (m. továrne, továrnik) lat.-nem. hovor.
argaláš (m. veľkých pozemkov, bohatý roľník, sedliak, statkár) lat.
latifundista (m. veľkých pozemkov v súkromnom vlastníctve, statkár, veľkostatkár) lat.
farmár (m. al. nájomca väčšieho poľnohosp. súkromného podniku v anglosaských krajinách) angl.
plantážnik (m. al. nájomca veľkej plochy na pestovanie úžitkových rastlín, najmä v trópoch) franc.
rančer (m. amer. dobytkárskej farmy) špan.-angl.
haciendero (m. farmy v Južnej a Strednej Amerike) špan.
reštauratér (m. al. nájomca reštaurácie) lat.
hotelier (m. al. nájomca hotela) franc.
bankár (m. banky) tal.-franc.
akcionár (m. účastín, účastinár) lat.
rejdár (m. al. nájomca lodí prevádzkujúci dopravu nákladov, vykonávajúci námornú dopravu, lodiar) hol. lod.
reštituent (pôvodný vlastník, kt. má nárok na vrátenie znárodneného majetku) lat. práv.
adjacent (vlastník budovy alebo pozemku pri verejnom majetku, sused) lat. práv.
dominus (pán, zemepán, vlastník) lat. kniž.
feudál (vlastník výrobných prostriedkov, pôdy, léna v lénnom zriadení) lat.
lord (feudálny m., stredoveký statkár v Anglicku) angl.
landlord (veľký pozemkový vlastník vo Veľkej Británii, statkár) angl.
freeholder /fríhoulder/ (vlastník pôdy v stredovekom Anglicku, slobodný roľník) angl. hist.
yeoman /joumen/ (vlastník pôdy s právom nosiť zbraň v stredovekom Anglicku, slobodný roľník) angl. hist.
derebeg (dedičný feudálny vlastník v Osmanskej ríši, <i>pán údolia</i>) tur.

roľník

farmár (pracovník na farme, pôvodne v anglosaských krajinách) angl.
argaláš (bohatý sedliak, statkár, majiteľ veľkých pozemkov) lat.
kulak (dedinský bohatý sedliak v bývalom ZSSR) rus. pejor.
kolchozník (člen poľnohosp. výrobného družstva v bývalom ZSSR, družstevník) rus.
peón (drobný r. závislý na majiteľovi pôdy v Latinskej Amerike) špan.
árendátor lat. zastar.
pachtier (r., kt. má prenajatú pôdu prinášajúcu zisk na základe vlastnej práce) nem. hist.
jutráš (malý r., kt. vlastnil pole vo výmere jutra, 0,575 ha) nem. zastar.
dominikalista (r. hospodáriaci na panskej vrchnostenskej pôde, kt. do 1757 nepodliehala dani) lat. hist.
rustikalista (sedliak, poddaný hospodáriaci na pôde patriacej feudálovi, kt. mal v držbe za poplatok) lat. hist.
kurialista (slobodný sedliak používajúci panskú pôdu na základe zmluvy) lat. hist.
paroik (r. povinný odvádzať dávky a pracovať pre svetských al. cirk. feudálov, v Byzantskej ríši) gréc. hist.
helóta (bezprávny r., príslušník bezprávnej podrobenej neslobodnej otrockej vrstvy v starej Sparte) gréc. hist.
kolón (chudobný slobodný r. al. bezzemok, kt. mal od veľkostatkára prenajatú pôdu, 1. st. pr. n. l. v starom Ríme) lat.
težak (chorv. sedliak) chorv.
mužík (sedliak v cárskom Rusku) rus.
smerd (rus. r., príslušník občiny, pôvodne slobodný, postupne závislý od feudála, 9. – 14. st.) rus. hist.
copyholder /kopi-/ (r. hosposdáriaci na pôde prepožičanej za platbu, spravidla doživotne, v Anglicku) angl.
freeholder /fríhoulder/ (slobodný r., vlastník pôdy v stredovekom Anglicku) angl. hist.
yeoman /joumen/ (slobodný r., vlastník pôdy s právom nosiť zbraň, v stredovekom Anglicku) angl. hist.
felah (arab. r.) arab.
arat (mongol. r.) mongol.
šúdra (príslušník najnižšej vrstvy v Indii, do kt. patria roľníci, bezzemkovia, remeselníci) sanskrit porovnaj bezzemok