Výsledky vyhľadávania

strážca

vachman nem. hovor. zastar.
bodyguard /-gard/ (osobný s.) angl.
gorila (osobný s. významnej osoby, napr. politika, umelca) afr.-gréc. pren. hovor. expr.
opekún (s., ochranca, pestún) rus.
drabant (príslušník telesnej, osobnej stráže panovníka, kniežaťa) nem. hist.
satelit (osobný s., zbrojnoš) lat. hist.
yeoman /joumen/ (príslušník kráľovskej telesnej stráže vo Veľkej Británii) angl.
kešig (príslušník telesnej, osobnej stráže Džingischána) mongol. hist.
mameluk (telesný s. egyptského sultána, od 12. st.) arab. hist.
eunuch (s. v háreme, vykastrovaný muž) gréc.
liktor (s. kráčajúci na verejnosti pred hodnostármi so zväzkom prútov a sekerou ako znakmi moci, v starom Ríme) lat. hist.
vigil (mestský nočný strážca v starom Ríme) lat.
ombudsman /-ucman/ (s. dodržiavania ľudských práv chrániaci pred štátnou byrokraciou) švéd.
génius (s. ľudského osudu, ochranné božstvo rodu, strážny, ochranný duch chrániaci človeka v rímskej mytológii) lat. mytol.
cherubín (s. raja, vyšší anjel) hebr. náb.
kerberos (prísny, nevľúdny s. pri vchode, strážnik, vrátnik) vl. m. pren. porovnaj stráž 2strážnikdozorca

stráž

stráž 1 (stráženie, hliadka)
varta (strážna služba, hliadka) nem. zastar. hovor.
vachta (hliadka, služba, najmä na lodi) nem. slang.
garda (osobná, telesná s. významných osôb, napr. panovníka) franc.
vigília (nočná hliadka, s. v starom Ríme) lat. zastar.
bodyguarding /-gard-/ (osobná s., stráženie) angl. porovnaj hliadka

hliadka

varta (strážna služba) nem. zastar. hovor.
patrola (voj. al. policajná stráž) franc. zastar. hovor.
vachta (stráž, služba, najmä na lodi) nem. slang.
rozviedka (prieskumná, výzvedná, pátracia h.) rus.
vedeta (presunutá poľná stráž, najmä voj.) tal. hist. voj.
piketa (stávková, štrajková h.) franc. zastar.
vigília (nočná stráž v starom Ríme) lat. zastar.
sebaciariá (nočné hliadky v starom Ríme) lat. hist.
piket (jazdecká voj. h. ozbrojená bodnou kopijovitou zbraňou s dlhou rukoväťou) franc. hist.