Výsledky vyhľadávania

sluha

sluha 1 (človek, ktorý niekomu slúži)
famulus lat.
servus (úradný s., služobník, posol) lat. zastar.
lokaj (šľachtický al. panský s. v rovnošate) špan.-nem.
komorník (s. na osobnú obsluhu v panských rodinách) gréc.-lat.
butler /bat-/ (dôverný komorník starajúci sa o nápoje a fajčivo) angl.
groom /grúm/ (livrejovaný s. v angl. prostredí, kočiš, poslíček, paholok) angl.
garsón (hotelový s.) franc. zastar.
boy (mladý s., poskok, poslík, najmä v hoteli a pod.) angl.
pucer nem. voj. zastar.
pucflek (voj., dôstojnícky s.) nem. voj. slang.
burš nem. zastar.
ordonanc (dôstojnícky s. v rak.-uhor. armáde) lat.-franc.-nem. voj. zastar.
liktor (s. kráčajúci na verejnosti pred hodnostármi so zväzkom prútov a sekerou ako znakmi moci, v starom Ríme) lat. hist.
páža (šľachtický mládenec vykonávajúci pri dvore rôzne drobné služby, osobný služobník šľachtica) franc. hist.
bíreš (s. al. poľnohosp. robotník na veľkostatku) maď.
abdulah (s., otrok; s. a ctiteľ boha, Alaha v moslimských krajinách) arab.

strážca

vachman nem. hovor. zastar.
bodyguard /-gard/ (osobný s.) angl.
gorila (osobný s. významnej osoby, napr. politika, umelca) afr.-gréc. pren. hovor. expr.
opekún (s., ochranca, pestún) rus.
drabant (príslušník telesnej, osobnej stráže panovníka, kniežaťa) nem. hist.
satelit (osobný s., zbrojnoš) lat. hist.
yeoman /joumen/ (príslušník kráľovskej telesnej stráže vo Veľkej Británii) angl.
kešig (príslušník telesnej, osobnej stráže Džingischána) mongol. hist.
mameluk (telesný s. egyptského sultána, od 12. st.) arab. hist.
eunuch (s. v háreme, vykastrovaný muž) gréc.
liktor (s. kráčajúci na verejnosti pred hodnostármi so zväzkom prútov a sekerou ako znakmi moci, v starom Ríme) lat. hist.
vigil (mestský nočný strážca v starom Ríme) lat.
ombudsman /-ucman/ (s. dodržiavania ľudských práv chrániaci pred štátnou byrokraciou) švéd.
génius (s. ľudského osudu, ochranné božstvo rodu, strážny, ochranný duch chrániaci človeka v rímskej mytológii) lat. mytol.
cherubín (s. raja, vyšší anjel) hebr. náb.
kerberos (prísny, nevľúdny s. pri vchode, strážnik, vrátnik) vl. m. pren. porovnaj stráž 2strážnikdozorca