Výsledky vyhľadávania

príťažlivosť

príťažlivosť 1 (sila, kt. sú k sebe priťahované látky)
gravitácia lat. fyz.

príťažlivosť

príťažlivosť 2 (pútavosť, čaro)
šarmantnosť (osobná p., pôvab, čaro) franc.-angl.
atrakcia lat.
atraktívnosť (lákadlo, zaujímavosť, pútavosť, lákavosť, príťažlivé, pútavé, zaujímavé predstavenie, vystúpenie) lat. kniž.
sugestivita (pôsobivosť, podmanivosť na myslenie, cítenie, vôľu, konanie) lat.
romantizmus (silné citové pôsobenie nevšednosťou, čarovnosť, podmanivosť) franc.
rajc (dráždivý pôvab, čaro, najmä ženské, dráždivosť) nem. subšt.
sexappeal /seksepíl, segzepíl/
sexepíl (pohlavná p.) angl.
epigamia (p. živočíšnych jedincov odlišného pohlavia v dôsledku nápadného zovňajšku) gréc. biol. porovnaj čaro

čaro

šarmantnosť (osobná príťažlivosť, pôvab) franc.-angl.
gracióznosť (vyberanosť, pôvab, pôvabnosť, ladnosť, jemnosť, najmä ženská) lat. kniž.
poézia (pôvab, kúzlo) gréc.-lat.
romantizmus (silné citové pôsobenie nevšednosťou, malebnosť, podmanivosť, príťažlivosť, čarovnosť) franc.
šmrnc (vyberanosť, ladnosť, ľahkosť, švih) nem. hovor. expr.
rajc (č., najmä ženské, príťažlivosť, dráždivý pôvab, dráždivosť) nem. subšt.
sexappeal /seksepíl, segzepíl/
sexepíl (pohlavná príťažlivosť) angl.

pôvab

poézia (čaro, kúzlo) gréc.-lat.
gracióznosť (vyberanosť, pôvabnosť, ladnosť, jemnosť najmä ženská) lat. kniž.
šarmantnosť (osobná príťažlivosť, čaro) franc.-angl.
pitoresknosť (malebnosť, pestrofarebnosť) tal.-franc. kniž.
rajc (dráždivý p., čaro, najmä ženské, príťažlivosť, dráždivosť) nem. subšt. porovnaj čaro

podmanivosť

romantizmus (silné citové pôsobenie nevšednosťou, čarovnosť, príťažlivosť) franc.
sugestivita (príťažlivosť, pôsobivosť na myslenie, cítenie, vôľu, konanie) lat. porovnaj príťažlivosť

sila

sila 1 (zdroj, príčina pohybu)
energia (s. schopná vykonávať prácu, miera rôznych foriem pohybu hmoty vo vzájomných premenách prejavujúca sa v schopnosti vykonávať prácu) gréc. fyz.
anergia (časť energie systému, kt. nie je možné premeniť na mechanickú prácu) gréc. fyz. tech.
exergia (časť energie systému, kt. je možné premeniť na mechanickú prácu) gréc. fyz. tech.
dynamo- (energia) gréc. v zlož. sl.
trakcia (ťažná s., pohon na dopravu, ťahanie dopravných prostriedkov bez vlastného pohonu) lat. dopr.
intenzia (napätie) lat. lek.
reakcia (s. vznikajúca ako odpoveď na pôsobenie inej sily) lat. fyz.
impakcia (nárazová s.) lat. odb.
gravitácia (príťažlivosť, príťažlivá sila) lat. fyz.
adhezívnosť lat. fyz.
adherentnosť (príťažlivá s. medzi látkami, predmetmi, priľnavosť) lat. odb. a kniž.
kohézia (pôsobenie príťažlivých síl) lat.
repulzia (odpudivá s., odpudivosť) lat. fyz.
impedancia (odpor sústavy proti uvedeniu do kmitavého pohybu) lat. lek.
frikcia (s. pôsobiaca proti pohybu telesa, kt. je v dotyku s iným telesom, odpor, trenie) lat. fyz.
viskozita (odpor medzi časticami tekutiny pri prúdení, vnútorné trenie tekutín, väzkosť) lat. fyz.
-tonia (napätie, tlak) gréc. v zlož. sl.
horse power /horspaur/ (konská s., kôň, staršia jednotka výkonu) angl. fyz.

zaujímavosť

exotickosť (nezvyčajnosť, nápadnosť) gréc.
originálnosť (osobitosť, zvláštnosť, svojskosť, svojráz, svojráznosť, jedinečnosť) lat.
unikátnosť (osobitosť, jedinečnosť, ojedinelosť, zvláštnosť) lat.
unicita (osobitosť, jedinečnosť) lat. odb. a kniž.
kuriózum (nevšednosť, neobyčajnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť) lat. kniž.
rarita (vzácnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť) lat.
atrakcia lat.
atraktívnosť (príťažlivosť, lákadlo, lákavosť, pútavosť) lat. kniž.
pikantéria franc.
pikoška (dráždivá, vzrušujúca z.) franc. hovor. porovnaj neobvyklosť

ladnosť

elegancia lat.
šik (vyberanosť v obliekaní, správaní, vkus, uhladenosť) franc. zried.
gracióznosť (pôvab, pôvabnosť, jemnosť, najmä ženská) lat. kniž.
šarmantnosť (osobná príťažlivosť, pôvab, čaro) franc.-angl.
šmrnc (ľahkosť, švih) nem. hovor. expr.

pôsobenie

akcia (činnosť, práca) lat.
efekt (účinok, účinnosť, výsledok) lat.
reakcia (spätné p., odpoveď, ohlas na určitý podnet, popud) lat.
reflex (reakcia organizmu na vonkajšie podnety) lat.
meteorotropizmus (reakcia živého organizmu na zmeny počasia) gréc.
influencia (vplyv, ovplyvňovanie) lat.
interakcia (vzájomné p., vzájomné ovplyvňovanie) lat. kniž. a odb.
synergizmus gréc. odb.
synergia (spoločné p., spolupôsobenie, súčinnosť, spolupráca; p. rovnakým smerom) gréc. kniž. a odb.
sugescia (podmanivý vplyv na myslenie, cítenie, vôľu, konanie) lat.
sugestivita (pôsobivosť, príťažlivosť, podmanivosť na myslenie, cítenie, vôľu, konanie) lat.
demagógia (p. na city a pudy ľudí prázdnymi heslami a sľubmi, zneužívanie zdanlivo rozumných, ale falošných argumentov na ovplyvňovanie, klamanie a zavádzanie ľudí) gréc.
resocializácia (p. na páchateľa trestného činu zamerané na jeho opätovné zaradenie do života spoločnosti) lat. práv.
retroaktivita (spätné p. práv. predpisu) lat. práv.
reklama (verejné p. na spotrebiteľa s cieľom vyvolať jeho pozornosť a záujem o kúpu tovaru, služby a pod.) franc.
barnumčina vl. m. pejor.
humbug (hlučná, premrštená, krikľavá, zveličená reklama) amer. hovor. expr.
kohézia (p. príťažlivých síl, súdržnosť) lat.
propulzia (p. pohonných prvkov pri pohybe lietadla al. lode, ťah potrebný na premáhanie odporu pri pohybe lietadla al. lode) lat. dopr.
didaktogénia (záporné p. učiteľa na žiaka) gréc. psych.
meteoropatia (škodlivé p. poveternostných zmien na nervovú sústavu človeka, živočíchy, rastliny) gréc. odb.
alelopatia (nepriaznivý vplyv jednej rastliny na druhú) gréc. bot.
psychokinéza (neobjasnené duševné p. na veci tak, aby sa pohybovali bez priameho dotyku) gréc. psych.
teurgia (p. na nadprirodzené sily, aby slúžili človeku) gréc. porovnaj vplyvpríťažlivosť

lákadlo

atrakcia lat.
atraktívnosť (príťažlivosť, zaujímavosť, pútavosť, lákavosť, príťažlivé, pútavé, zaujímavé predstavenie, vystúpenie) lat. kniž.