Výsledky vyhľadávania

príťažlivosť

príťažlivosť 2 (pútavosť, čaro)
šarmantnosť (osobná p., pôvab, čaro) franc.-angl.
atrakcia lat.
atraktívnosť (lákadlo, zaujímavosť, pútavosť, lákavosť, príťažlivé, pútavé, zaujímavé predstavenie, vystúpenie) lat. kniž.
sugestivita (pôsobivosť, podmanivosť na myslenie, cítenie, vôľu, konanie) lat.
romantizmus (silné citové pôsobenie nevšednosťou, čarovnosť, podmanivosť) franc.
rajc (dráždivý pôvab, čaro, najmä ženské, dráždivosť) nem. subšt.
sexappeal /seksepíl, segzepíl/
sexepíl (pohlavná p.) angl.
epigamia (p. živočíšnych jedincov odlišného pohlavia v dôsledku nápadného zovňajšku) gréc. biol. porovnaj čaro

podmanivosť

romantizmus (silné citové pôsobenie nevšednosťou, čarovnosť, príťažlivosť) franc.
sugestivita (príťažlivosť, pôsobivosť na myslenie, cítenie, vôľu, konanie) lat. porovnaj príťažlivosť

čaro

šarmantnosť (osobná príťažlivosť, pôvab) franc.-angl.
gracióznosť (vyberanosť, pôvab, pôvabnosť, ladnosť, jemnosť, najmä ženská) lat. kniž.
poézia (pôvab, kúzlo) gréc.-lat.
romantizmus (silné citové pôsobenie nevšednosťou, malebnosť, podmanivosť, príťažlivosť, čarovnosť) franc.
šmrnc (vyberanosť, ladnosť, ľahkosť, švih) nem. hovor. expr.
rajc (č., najmä ženské, príťažlivosť, dráždivý pôvab, dráždivosť) nem. subšt.
sexappeal /seksepíl, segzepíl/
sexepíl (pohlavná príťažlivosť) angl.

rojčivosť

romantika (rojčenie, snivosť, snívanie) franc.
donkichotovstvo (zasnívanosť, blúznivosť, dobráctvo, čudáctvo) vl. m. expr.
fantazírovanie (snívanie, blúznenie, vymýšľanie) gréc. hovor.
ilúzia (klamná, neuskutočniteľná nádej, sebaklam, rojčenie) lat.
oblomovčina (lenivosť, nečinnosť, neschopnosť konať, neplodné snívanie) vl. m.
manilovčina (neplodné rojčenie, snenie) vl. m. lit.

malebnosť

romantizmus (silné citové pôsobenie nevšednosťou, čarovnosť) franc.
pitoresknosť (pôvab, pestrofarebnosť) tal.-franc. kniž.

blúznivosť

fantazírovanie (snívanie, rojčenie) gréc. hovor.
romantika (rojčivosť, snivosť, snívanie) franc.
donkichotovstvo (rojčivosť, zasnívanosť, blúznivosť, dobráctvo, čudáctvo) vl. m. expr.

dobrodružstvo

avantúra (menšie d., najmä ľúbostné) franc. kniž.
romantika (d., najmä v predstavách) franc.
avanturizmus (bezohľadné, nezodpovedné d., najmä v politike) franc.