Výsledky vyhľadávania

nenútenosť

naivnosť (detská prostota, prostoduchosť, jednoduchosť, detinskosť, neskúsenosť, nevinnosť, bezprostrednosť, nestrojenosť, prirodzenosť) franc.
familiárnosť (domáckosť, dôvernosť) lat.
ležérnosť (uvoľnenosť, ľahkomyseľnosť, nedbanlivosť) franc.
nonšalantnosť (vedomá, povýšenecká nedbanlivosť, ľahostajnosť) franc. hovor. a kniž.
žoviálnosť (dobromyseľnosť, dobrosrdečnosť, blahosklonnosť, blahovoľnosť, prívetivosť, vľúdnosť, veselosť) franc.
spontaneita (samovoľná, živelná, neuvedomená, dobrovoľná činnosť, živelnosť, dobrovoľnosť) lat. kniž.

jednoduchosť

naivnosť (detská prostota, prostoduchosť, detinskosť, neskúsenosť, nevinnosť, bezprostrednosť, nenútenosť, nestrojenosť, prirodzenosť) franc.
simplicita (prostota, prostoduchosť, neznalosť) lat. kniž.
triviálnosť (všednosť, otrepanosť) lat.
banálnosť (otrepaná, ošúchaná vec al. reč) franc.

detinskosť

infantilnosť (zaostalosť v telesnom, pohlavnom a duševnom vývoji, ustrnutie na detskom stupni; citová a vôľová nevyspelosť) lat. lek.
naivnosť (detská prostota, prostoduchosť, jednoduchosť, neskúsenosť, nevinnosť, bezprostrednosť, nenútenosť, nestrojenosť, prirodzenosť) franc.

prirodzenosť

naivnosť (detská prostota, jednoduchosť, prostoduchosť, detinskosť, neskúsenosť, nevinnosť, bezprostrednosť, nenútenosť, nestrojenosť) franc.
natura hominum (ľudská p.) lat. kniž. porovnaj prostota

bezprostrednosť

komunikatívnosť (zhovorčivosť, družnosť, spoločenskosť) lat.
naivnosť (jednoduchosť, detská prostota, prostoduchosť, detinskosť, neskúsenosť, nevinnosť, nenútenosť, nestrojenosť, prirodzenosť) franc.

nestrojenosť

naivnosť (detská prostota, jednoduchosť, prostoduchosť, detinskosť, neskúsenosť, nevinnosť, bezprostrednosť, nenútenosť, nestrojenosť, prirodzenosť) franc. porovnaj strojenosť

neskúsenosť

naivnosť (detská prostota, jednoduchosť, prostoduchosť, detinskosť, nevinnosť, bezprostrednosť, nenútenosť, nestrojenosť, prirodzenosť) franc.

prostota

naivnosť (detská p., jednoduchosť, prostoduchosť, detinskosť, neskúsenosť, nevinnosť, bezprostrednosť, nenútenosť, nestrojenosť, prirodzenosť) franc.
simplicita (prostoduchosť, neznalosť) lat. kniž.
triviálnosť (všednosť, otrepanosť) lat.
banálnosť (otrepaná, ošúchaná vec al. reč) franc.
próza (všednosť, triezvosť) lat. kniž.
sancta simplicitas /-nkta -tás/ (svätá p.) lat. kniž.

nevinnosť

naivnosť (detská prostota, jednoduchosť, prostoduchosť, detinskosť, neskúsenosť, bezprostrednosť, nenútenosť, nestrojenosť, prirodzenosť) franc.