Výsledky vyhľadávania

ušľachtilosť

distingvovanosť (jemnosť, uhladenosť, vyberanosť, jemnocitnosť) franc.
decentnosť (jemnosť, nevtieravosť, zdržanlivosť, vhodnosť, primeranosť, umiernenosť, nenápadnosť) lat.
gavalierstvo (uhladenosť, veľkodušnosť, čestnosť, dvornosť, najmä k ženám) tal.-franc.
rytierstvo (veľkodušnosť, pozornosť, zdvorilosť, najmä k ženám) nem.
aristokratickosť (vyberané, ušľachtilé, jemné, vznešené správanie, vyberanosť, jemnosť, vznešenosť) gréc. kniž.
subtílnosť (citlivosť, jemnosť, nežnosť) lat. kniž.
ad augusta per angusta (k vznešenosti cez ťažkosti, heslo panovníkov) lat. porovnaj slušnosť

nevtieravosť

taktnosť (vybrané, jemné, ohľaduplné spoločenské správanie, ohľaduplnosť, šetrnosť, pozornosť, slušnosť, jemnocit, útlocit, uhladenosť) franc.
decentnosť (slušnosť, nenápadnosť, zdržanlivosť, vhodnosť, primeranosť, umiernenosť) lat.
diskrétnosť (nenápadnosť) lat.-franc. porovnaj slušnosť

nenápadnosť

diskrétnosť (nevtieravosť) lat.-franc.
decentnosť (slušnosť, nevtieravosť, zdržanlivosť, vhodnosť, primeranosť, umiernenosť) lat.
distingvovanosť (slušnosť, uhladenosť, vyberanosť, ušľachtilosť, jemnocitnosť) franc.
taktnosť (vybrané, jemné, ohľaduplné spoločenské správanie, ohľaduplnosť, šetrnosť, pozornosť, slušnosť, jemnocit, útlocit, uhladenosť) franc. porovnaj slušnosť

zdržanlivosť

taktnosť (zachovávanie tajomstva, dôverných správ, ohľaduplnosť) lat.
decentnosť (slušnosť, jemnosť, nevtieravosť, vhodnosť, primeranosť, umiernenosť, nenápadnosť) lat.
rezervácia (opatrnosť, odmeranosť, výhrada) franc. zried.
abstencia (zdržanie sa, zrieknutie sa, vzdanie sa niečoho, napr. práva na hlasovanie) lat. kniž. a odb.
abstinencia (zdržiavanie sa, odriekanie sa pôžitkov, najmä pitia alkoholických nápojov, striedmosť) lat.
asketizmus (odriekanie sa od životného pohodlia a radostí, striedmosť, mravná prísnosť, potlačovanie telesných potrieb) gréc.
epoché (zdržanie sa úsudku o objektívnej povahe vecí vyplývajúce z pochybnosti o možnostiach poznania) gréc. filoz.

slušnosť

distingvovanosť (jemnosť, uhladenosť, vyberanosť, ušľachtilosť, jemnocitnosť) franc.
decentnosť (jemnosť, nevtieravosť, zdržanlivosť, vhodnosť, primeranosť, umiernenosť, nenápadnosť) lat.
gavalierstvo (ušľachtilosť, uhladenosť, veľkodušnosť, čestnosť, dvornosť, najmä k ženám) tal.-franc.
kurtoázia (zdvorilosť, dvornosť) franc. kniž.
galantnosť (zdvorilosť, pozornosť k ženám, dvornosť) franc.
rytierstvo (ušľachtilosť, veľkodušnosť, pozornosť, zdvorilosť, najmä k ženám) nem.
aristokratickosť (vyberané, ušľachtilé, jemné, vznešené správanie, vyberanosť, ušľachtilosť, jemnosť, vznešenosť) gréc. kniž.
bontón (dobré, správne, príjemné spoločenské správanie) franc.
taktnosť (vybrané, jemné, ohľaduplné spoločenské správanie, ohľaduplnosť, šetrnosť, pozornosť, slušnosť, jemnosť, jemnocit, útlocit, uhladenosť) franc.

jemnosť

subtílnosť (citlivosť, nežnosť, ušľachtilosť) lat. kniž.
gracióznosť (pôvab, pôvabnosť, ladnosť, vyberanosť, najmä ženská) lat. kniž.
distingvovanosť (slušnosť, uhladenosť, vyberanosť, ušľachtilosť, jemnocitnosť) franc.
decentnosť (slušnosť, nevtieravosť, zdržanlivosť, vhodnosť, primeranosť, umiernenosť, nenápadnosť) lat.
taktnosť (vybrané, jemné, ohľaduplné spoločenské správanie, ohľaduplnosť, šetrnosť, pozornosť, slušnosť, jemnocit, útlocit, uhladenosť) franc.
noblesa (vznešenosť, uhladenosť, vyberanosť, urodzenosť) franc.
aristokratickosť (vyberané, ušľachtilé, jemné, vznešené správanie, vyberanosť, ušľachtilosť, vznešenosť) gréc. kniž.
bontón (dobré, správne, príjemné spoločenské správanie) franc. porovnaj slušnosť

primeranosť

adekvátnosť (vhodnosť, úmernosť, zhodnosť, príslušnosť, súhlasnosť) lat.
decentnosť (slušnosť, jemnosť, nevtieravosť, zdržanlivosť, vhodnosť, umiernenosť, nenápadnosť) lat.

umiernenosť

decentnosť (slušnosť, jemnosť, nevtieravosť, zdržanlivosť, vhodnosť, primeranosť, nenápadnosť) lat. porovnaj zdržanlivosť

uhladenosť

uhladenosť 1 (zdvorilosť)
distingvovanosť (slušnosť, jemnosť, vyberanosť, ušľachtilosť, jemnocitnosť) franc.
decentnosť (slušnosť, jemnosť, nevtieravosť, zdržanlivosť, vhodnosť, primeranosť, umiernenosť, nenápadnosť) lat.
gavalierstvo (slušnosť, ušľachtilosť, veľkodušnosť, čestnosť, dvornosť, najmä k ženám) tal.-franc.
taktnosť (vybrané, jemné, ohľaduplné spoločenské správanie, ohľaduplnosť, šetrnosť, pozornosť, slušnosť, jemnosť, jemnocit, útlocit) franc.
noblesa (vznešenosť, jemnosť, vyberanosť, urodzenosť) franc.