Výsledky vyhľadávania

správanie

móresy lat. hovor. expr.
manier (najmä plur. maniere)
maniera (spôsob správania, spôsoby, zvyklosti, obyčaje) franc.
alúra (zvyk, spôsob, mrav) franc. zastar.
habituácia (návykové s., vytváranie, vznik návyku správať sa určitým spôsobom, návykovosť) lat. psych.
taktnosť (vybrané jemné ohľaduplné spoločenské s., ohľaduplnosť, šetrnosť, pozornosť, slušnosť, jemnosť, jemnocit, útlocit) franc.
bontón franc.
tón (dobré, správne, príjemné spoločenské s.) gréc. porovnaj slušnosť
aristokratickosť (vyberané, ušľachtilé, jemné, vznešené s., vyberanosť, ušľachtilosť, jemnosť, vznešenosť) gréc. kniž.
asertivita (priame, pevné a otvorené, ale nenásilné, mierne s. a konanie na dosiahnutie svojich záujmov pri rešpektovaní záujmov iných) lat. psych.
indignita (nedôstojné s.) lat. kniž.
lavírovanie (vyhýbavé, opatrné, váhavé, vykrúcanie, kľučkovanie s.) hol.-nem. pren. hovor.
nonkonformita (s., kt. je v rozpore so všeobecne uznávanými sociálnymi normami a cieľmi danej skupiny al. spoločnosti) lat.
koketéria (nápadné s. s cieľom vzbudiť pozornosť al. obdiv) franc.
manifestácia (prejavenie názoru a pod.) lat.
demonštrácia (verejný hromadný prejav postoja, požiadaviek) lat.
exhibicionizmus (nápadné s. snažiace sa vzbudiť pozornosť, upútať záujem) lat.
komédia (nápadné, nedôstojné, nevážne, neúprimné, falošné s.) gréc.
fraška (smiešne, nedôstojné, nezmyselné s.) tal. expr.
teatrálnosť (strojenosť, neprirodzenosť, nápadnosť, výstrednosť) gréc.-lat. kniž.
rafinovanosť (prehnaná vyumelkovanosť, strojenosť) franc.
preciozita (strojenosť, neprirodzenosť, vyumelkovanosť, prehnane strojená dokonalosť v správaní, konaní) lat.-franc. kniž.
frajerčina (nápadné, vyzývavé s.) nem. hovor. expr.
arogantnosť (povýšené, naduté, bezočivé s.) lat.
provokácia (vyzývavé, dráždiace s., štvanie, podpichovanie) lat.
póza (strojené s., strojenosť, pretvárka) franc.
pozérstvo (strojenosť, neprirodzenosť, predstieranie iných, vyšších záujmov a pod.) franc.
afektovanosť (strojenosť, neprirodzenosť, prepiatosť) lat.
faul (nedovolené, surové s., priestupok) angl. pren.
delikt (protiprávne konanie al. konanie proti mravnosti, previnenie, priestupok, prečin, trestný čin) lat. práv.
perfídnosť (podlé, ničomné s., hanebnosť, vierolomnosť, bezcharakternosť, zradnosť, zrada, zapredanosť) lat. kniž.
lotrovina lat.-nem. expr. pejor.
gaunerstvo hebr.-nem. hovor. expr.
švajneraj (ničomnosť, darebáctvo) nem. hovor. pejor.
extravagancia (výstredné s., výstredný čin, výstrednosť) lat. + franc.
extrém (krajnosť, prepiatosť, výstrednosť, výstrelok) lat.
exkluzivita (prepiatosť, nápadnosť, výstrednosť) lat.
chuligánstvo (výtržnosť, výtržníctvo) angl. vl. m.-rus.
incident (nečakaná nepríjemná príhoda, výtržnosť) lat.
exces (výstrelok, vybočenie z medzí, výstrednosť, výtržnosť) lat.
agresívnosť (útočné, výbojné s.) lat.
hystéria gréc.
hysák (s. pripomínajúce duševnú chorobu, prejavujúce sa podráždenosťou, popudlivosťou, nepríčetnosťou) gréc. slang.
feminizmus (postoje a prejavy príznačné pre ženy) lat. psych.
infantilnosť (detinské s., citová a vôľová nevyspelosť) lat. lek.
puerilizmus (chorobné detinské s. u dospelých osôb) lat. lek. porovnaj konanie 1

jemnosť

subtílnosť (citlivosť, nežnosť, ušľachtilosť) lat. kniž.
gracióznosť (pôvab, pôvabnosť, ladnosť, vyberanosť, najmä ženská) lat. kniž.
distingvovanosť (slušnosť, uhladenosť, vyberanosť, ušľachtilosť, jemnocitnosť) franc.
decentnosť (slušnosť, nevtieravosť, zdržanlivosť, vhodnosť, primeranosť, umiernenosť, nenápadnosť) lat.
taktnosť (vybrané, jemné, ohľaduplné spoločenské správanie, ohľaduplnosť, šetrnosť, pozornosť, slušnosť, jemnocit, útlocit, uhladenosť) franc.
noblesa (vznešenosť, uhladenosť, vyberanosť, urodzenosť) franc.
aristokratickosť (vyberané, ušľachtilé, jemné, vznešené správanie, vyberanosť, ušľachtilosť, vznešenosť) gréc. kniž.
bontón (dobré, správne, príjemné spoločenské správanie) franc. porovnaj slušnosť

slušnosť

distingvovanosť (jemnosť, uhladenosť, vyberanosť, ušľachtilosť, jemnocitnosť) franc.
decentnosť (jemnosť, nevtieravosť, zdržanlivosť, vhodnosť, primeranosť, umiernenosť, nenápadnosť) lat.
gavalierstvo (ušľachtilosť, uhladenosť, veľkodušnosť, čestnosť, dvornosť, najmä k ženám) tal.-franc.
kurtoázia (zdvorilosť, dvornosť) franc. kniž.
galantnosť (zdvorilosť, pozornosť k ženám, dvornosť) franc.
rytierstvo (ušľachtilosť, veľkodušnosť, pozornosť, zdvorilosť, najmä k ženám) nem.
aristokratickosť (vyberané, ušľachtilé, jemné, vznešené správanie, vyberanosť, ušľachtilosť, jemnosť, vznešenosť) gréc. kniž.
bontón (dobré, správne, príjemné spoločenské správanie) franc.
taktnosť (vybrané, jemné, ohľaduplné spoločenské správanie, ohľaduplnosť, šetrnosť, pozornosť, slušnosť, jemnosť, jemnocit, útlocit, uhladenosť) franc.