Výsledky vyhľadávania

citlivosť

citlivosť 2 (citovosť, podliehanie citom)
sentiment (citovosť, cit, cítenie) franc.
sentimentalizmus (prílišná c., citovosť, precitlivenosť, rozcitlivenosť, prílišné poddávanie sa citom) franc.
subtílnosť (jemnosť, nežnosť, ušľachtilosť) lat. kniž. porovnaj citovosť

krehkosť

krehkosť 2 (útlosť)
subtílnosť lat. kniž.

nežnosť

subtílnosť (citlivosť, jemnosť, ušľachtilosť) lat. kniž.

ušľachtilosť

distingvovanosť (jemnosť, uhladenosť, vyberanosť, jemnocitnosť) franc.
decentnosť (jemnosť, nevtieravosť, zdržanlivosť, vhodnosť, primeranosť, umiernenosť, nenápadnosť) lat.
gavalierstvo (uhladenosť, veľkodušnosť, čestnosť, dvornosť, najmä k ženám) tal.-franc.
rytierstvo (veľkodušnosť, pozornosť, zdvorilosť, najmä k ženám) nem.
aristokratickosť (vyberané, ušľachtilé, jemné, vznešené správanie, vyberanosť, jemnosť, vznešenosť) gréc. kniž.
subtílnosť (citlivosť, jemnosť, nežnosť) lat. kniž.
ad augusta per angusta (k vznešenosti cez ťažkosti, heslo panovníkov) lat. porovnaj slušnosť

útlosť

subtílnosť (krehkosť) lat. kniž.

jemnosť

subtílnosť (citlivosť, nežnosť, ušľachtilosť) lat. kniž.
gracióznosť (pôvab, pôvabnosť, ladnosť, vyberanosť, najmä ženská) lat. kniž.
distingvovanosť (slušnosť, uhladenosť, vyberanosť, ušľachtilosť, jemnocitnosť) franc.
decentnosť (slušnosť, nevtieravosť, zdržanlivosť, vhodnosť, primeranosť, umiernenosť, nenápadnosť) lat.
taktnosť (vybrané, jemné, ohľaduplné spoločenské správanie, ohľaduplnosť, šetrnosť, pozornosť, slušnosť, jemnocit, útlocit, uhladenosť) franc.
noblesa (vznešenosť, uhladenosť, vyberanosť, urodzenosť) franc.
aristokratickosť (vyberané, ušľachtilé, jemné, vznešené správanie, vyberanosť, ušľachtilosť, vznešenosť) gréc. kniž.
bontón (dobré, správne, príjemné spoločenské správanie) franc. porovnaj slušnosť