vozík

kára lat.-nem.
taliga ručný dvojkolesový v. orient.
tragač ručný jednokolesový v. bez bočníc nem.
fúrik nem.
táčky v. s jedným kolesom a dvoma rúčkami poľ.
rudle ručný dvojkolesový v. na prepravu tovaru vo vreciach, debnách a pod., najmä v sklade nem. slang.
japonka plechový vyklápací dvojkolesový v. na ručnú dopravu stavebných materiálov, najmä betónovej zmesi, malty vl. m. stav.
lora malý výklopný úzkokoľajný v. na prepravu sutiny, sypkých materiálov angl. dopr.
multikára motorový v. na vnútropodnikovú prepravu lat. + lat.-nem.
rikša ľahký dvojkolesový v. ťahaný človekom, juhovýchodná Ázia jap.
arba dvojkolesový v., Stredná Ázia orient.-rus.
brička ľahký v. franc.
sulka ľahký dvojkolesový pretekársky v. ťahaný jedným koňom angl. šport.
tandem ľahký dvojkolesový v. s dvoma koňmi za sebou, používaný na úzkych horských cestách angl.
skeleton štvorkolesový pretekársky v. s dvojzáprahom gréc.-angl. hist.
maderón ľahký dvojkolesový v. na prepravu materiálu a náradia, pohybujúci sa po jednej koľajnici gréc. tech.
hunt banský v. nem. ban.
sidecar sajtkar angl. motor.
sajtka postranný prívesný v. na motocykli angl. hovor.
tačanka ľahký v. na prepravu guľometu ukraj. voj.
stepulátor invalidný v., kt. sa sám pohybuje po schodoch lat.
bugina skladací detský v., kočík angl. hovor. porovnaj koč

dvojica

duo tal.
zygo- pár gréc. biol. v zlož. sl.
tandem d. bicyklistov al. spolupracujúcich hráčov v kolektívnych športoch; zohratá, spolupracujúca d. pren. hovor. angl. šport.
siamské dvojčatá nerozlučná d. vl. m. pren. expr.
mix
mixdouble -dabl
mixdebl zmiešaná d. v tenise angl. šport.
ambo kombinácia dvoch čísel lat.
dubleta d. tvarovo podobných slov, dvojtvar franc. lingv.
syntagma spojenie dvoch al. viacerých vetných členov, sklad, vetná skladbová d. gréc. lingv.
kolokácia d. al. viac zvyčajne spájaných samostatných slov lat. lingv.
kontaminácia spojenie k sebe nepatriacich väzieb al. tvarov slov, zmiešanie, skríženie lat. lingv.
katachréza spojenie logicky nespojiteľných slov, napr. malý obor gréc. štyl. porovnaj spojenie 1

koč

hintov maď. zastar.
tandem dvojkolesový k. angl. hist.
brička ľahký k. franc.
ekvipáž prepychový k. so záprahom franc.
fiaker nájomný k. ťahaný párom koní franc.
batár cestovný vysoký krytý k. franc. zastar.
berlina veľký cestovný k., 17. st.; ľahký krytý k., 18. a 19. st. nem. vl. m.
tarantan turk.-rus.
tarantas krytý cestovný k. bez perovania, v Rusku rus.
tačanka ľahký ukraj. k. ukraj.
diligencia poštový k. franc. zastar.