koč

hintov maď. zastar.
tandem dvojkolesový k. angl. hist.
brička ľahký k. franc.
ekvipáž prepychový k. so záprahom franc.
fiaker nájomný k. ťahaný párom koní franc.
batár cestovný vysoký krytý k. franc. zastar.
berlina veľký cestovný k., 17. st.; ľahký krytý k., 18. a 19. st. nem. vl. m.
tarantan turk.-rus.
tarantas krytý cestovný k. bez perovania, v Rusku rus.
tačanka ľahký ukraj. k. ukraj.
diligencia poštový k. franc. zastar.
karosa veľký uzavretý prepychový k. ťahaný viacerými pármi koní franc.
landauer štvorkolesový k. so štyrmi sedadlami oproti sebe a sťahovacou strechou nem.
kabriolet ľahký otvorený dvojkolesový jednozáprahový k. riadený zozadu franc.
faeton ľahký otvorený k. al. s plachtovou strechou, 19. st. vl. m.
cab keb ľahký dvojkolesový k. s vyvýšeným sedadlom pre kočiša vzadu angl.
gig ľahký dvojkolesový k. s jedným záprahom angl. porovnaj voz vozík

vozík

kára lat.-nem.
taliga ručný dvojkolesový v. orient.
tragač ručný jednokolesový v. bez bočníc nem.
fúrik nem.
táčky v. s jedným kolesom a dvoma rúčkami poľ.
rudle ručný dvojkolesový v. na prepravu tovaru vo vreciach, debnách a pod., najmä v sklade nem. slang.
japonka plechový vyklápací dvojkolesový v. na ručnú dopravu stavebných materiálov, najmä betónovej zmesi, malty vl. m. stav.
lora malý výklopný úzkokoľajný v. na prepravu sutiny, sypkých materiálov angl. dopr.
multikára motorový v. na vnútropodnikovú prepravu lat. + lat.-nem.
rikša ľahký dvojkolesový v. ťahaný človekom, juhovýchodná Ázia jap.
arba dvojkolesový v., Stredná Ázia orient.-rus.
brička ľahký v. franc.
sulka ľahký dvojkolesový pretekársky v. ťahaný jedným koňom angl. šport.
tandem ľahký dvojkolesový v. s dvoma koňmi za sebou, používaný na úzkych horských cestách angl.
skeleton štvorkolesový pretekársky v. s dvojzáprahom gréc.-angl. hist.
maderón ľahký dvojkolesový v. na prepravu materiálu a náradia, pohybujúci sa po jednej koľajnici gréc. tech.
hunt banský v. nem. ban.
sidecar sajtkar angl. motor.
sajtka postranný prívesný v. na motocykli angl. hovor.
tačanka ľahký v. na prepravu guľometu ukraj. voj.
stepulátor invalidný v., kt. sa sám pohybuje po schodoch lat.
bugina skladací detský v., kočík angl. hovor. porovnaj koč