voz

voz
fúra naložený v. s ťažkým nákladom nem.
batár v. s vysokými bočnicami franc. zastar.
vehikel voz, najmä starý, zlý lat. aj pejor.
hunt banský vozík nem. ban.
kareta jednozáprahový v. lat.
maringotka obytný v. pre sezónnych pracovníkov franc.
kibitka rus. ľahký krytý v. arab.-kirgiz.
telega rus. sedliacky v. rus.
tonga dvojkolesový v. s konským záprahom v Kašmíre ind.
biga antický dvojkolesový bojový kultový a pretekársky v. ťahaný dvoma koňmi, dvojzáprah lat. hist.
triga antický dvojkolesový bojový kultový a pretekársky v. ťahaný tromi koňmi, trojzáprah lat. hist.
kvadriga antický dvojkolesový bojový kultový a pretekársky v. ťahaný štyrmi koňmi vedľa seba, štvorzáprah lat.
foršpont záprah nem. hovor. zastar. porovnaj koč

vozík

kára lat.-nem.
taliga ručný dvojkolesový v. orient.
tragač ručný jednokolesový v. bez bočníc nem.
fúrik nem.
táčky v. s jedným kolesom a dvoma rúčkami poľ.
rudle ručný dvojkolesový v. na prepravu tovaru vo vreciach, debnách a pod., najmä v sklade nem. slang.
japonka plechový vyklápací dvojkolesový v. na ručnú dopravu stavebných materiálov, najmä betónovej zmesi, malty vl. m. stav.
lora malý výklopný úzkokoľajný v. na prepravu sutiny, sypkých materiálov angl. dopr.
multikára motorový v. na vnútropodnikovú prepravu lat. + lat.-nem.
rikša ľahký dvojkolesový v. ťahaný človekom, juhovýchodná Ázia jap.
arba dvojkolesový v., Stredná Ázia orient.-rus.
brička ľahký v. franc.
sulka ľahký dvojkolesový pretekársky v. ťahaný jedným koňom angl. šport.
tandem ľahký dvojkolesový v. s dvoma koňmi za sebou, používaný na úzkych horských cestách angl.
skeleton štvorkolesový pretekársky v. s dvojzáprahom gréc.-angl. hist.
maderón ľahký dvojkolesový v. na prepravu materiálu a náradia, pohybujúci sa po jednej koľajnici gréc. tech.
hunt banský v. nem. ban.
sidecar sajtkar angl. motor.
sajtka postranný prívesný v. na motocykli angl. hovor.
tačanka ľahký v. na prepravu guľometu ukraj. voj.
stepulátor invalidný v., kt. sa sám pohybuje po schodoch lat.
bugina skladací detský v., kočík angl. hovor. porovnaj koč

mizina

byť na hunte byť na m. nem. hovor.
vyjsť na mindžáre vyjsť na m. cig. hovor.