Výsledky vyhľadávania

mládenec

puer lat.
ogar (chlapec) orient. zried.
molodec (odvážny m., junák) rus. expr. aj pejor.
ganymedes (pekný m., chlapec) vl. m. pren. kniž. al. žart.
playboy /plejboj/
plejboj angl.
pleják (záletný m. žijúci pre zábavu a rozkoš, milovník výstredného života) angl. slang.
chuligán (m. s výtržníckym správaním, výtržník) angl. vl. m.-rus. pejor. porovnaj ničomník
pubertiak lat. psych. fyziol.
pubescent lat. fyziol.
puboš (pohlavne dospievajúci, dozrievajúci m.) lat. slang.
adolescent (starší dospievajúci m., od skončenia puberty do dospelosti) lat. lek. psych.
teenager /tínejdžer/ (mladý muž od 13 do 19 rokov) angl. hovor. publ.
eféb (mladý muž od 18 do 20 rokov v starom Grécku, junák) gréc. hist.
Narcis (krásny m. zamilovaný do vlastného obrazu vo vode) gréc. mytol.
páža (šľachtický m. vykonávajúci pri dvore rôzne drobné služby, osobný služobník šľachtica) franc. hist. porovnaj chlapec

chlapec

boy /boj/ angl.
puer lat.
ogar (ch., mládenec) orient. zried.
blondín franc.
blondiak (ch. al. muž so svetlými vlasmi) franc. hovor.
brunet (ch. al. muž s tmavými vlasmi) franc.
bunkoš (mocný ch.) maď.
ganymedes (pekný ch., mládenec) vl. m. pren. kniž. al. žart.
bugriš (tučný, nemotorný ch.) maď. hovor.
liftboy /-boj/ (ch. al. muž obsluhujúci výťah, obsluha výťahu) angl.
miništrant (ch. al. muž prisluhujúci katolíckemu kňazovi pri náb. obradoch) lat. cirk.
turiferarius (miništrant nosiaci kadidelnicu pri bohoslužbe) lat. cirk.
bôžik lásky, ako nahý okrídlený ch. vo výtvarnom umení
erot (v antike) gréc.
putti (v renesancii, baroku, aj bez krídel) tal.
amoret (v rokoku) tal. porovnaj dieťamládenecmuž

muž

-andria gréc. v zlož. sl.
masculinus /masku-/
virilis lat.
virili- lat. v zlož. sl.
blondín franc.
blondiak (m. al. chlapec so svetlými vlasmi) franc. hovor.
brunet (m. al. chlapec s tmavými vlasmi) franc.
mrož (fúzatý m.) lapon.-rus. pren. expr.
foter (starší, pohodlný) nem. slang. pejor.
báťuška (m. v rus. prostredí, dôverné oslovenie) rus.
master (pán, kt. má nad niečím kontrolu) angl.
grand (okázalo vystupujúci m. platiaci za iných) špan. hovor. expr.
elegán franc. hovor.
fešák angl.-nem. hovor.
playboy /plejboj/
plejboj angl.
pleják angl. slang.
seladón vl. m. aj pejor.
šamster nem. hovor. expr.
štramák (vkusne oblečený, uhladený m., švihák, krásavec) nem. hovor.
parádnik (m., kt. sa rád nápadne pekne, ozdobne, výstredne a draho oblieka) špan. hovor.
adonis (nápadne krásny m.; m. pokladajúci sa za krásneho) vl. m. kniž. aj iron.
dandy angl. kniž.
frajer (m. oblečený nápadne, podľa najnovšej módy, švihák, fičúr, sveták) nem. hovor.
gentleman /džentlmen/ angl.
džentlas angl. slang.
galán arab.-špan. zastar.
gavalier (dobre vychovaný, čestný, slušný, zdvorilý m. s dokonalým správaním) tal.-franc.
gavalier tal.-franc.
grand špan.
caballero /kavaľero/ (ušľachtilý, uhladený, veľkodušný, štedrý, čestný m., najmä k ženám) špan.
rytier (ušľachtilý, veľkomyseľný, statočný m.) nem. kniž.
eféb (mladý m. od 18 do 20 rokov v starom Grécku, mládenec, junák) gréc. hist.
yuppie /jupí/ (mladý cieľavedomý m. usilujúci sa o kariéru al. bohatý z obchodovania) angl.
manekýn (m. predvádzajúci odevy na módnych prehliadkach) hol.-franc.
striptér (m. predvádzajúci vyzliekanie v nočnom zábavnom podniku) angl.
model (m. stojaci ako predloha na výtvarné spracovanie) tal.
cicesbeo /čičezbeo/ (záletník) tal.
donchuan vl. m. expr.
Don Juan /don chuan/ vl. m.
frajer nem. hovor. expr.
frajerkár nem. hovor. pejor.
galán (záletník, sukničkár, zvodca žien) arab.-špan. zastar.
playboy /plejboj/
plejboj (záletník, záletný mládenec žijúci výstredný život) angl. pren. iron.
belami (miláčik žien) franc.
sponzor (m. finančne zabezpečujúci svoju partnerku) lat. expr.
gigolo /dži-/ (m. vydržiavaný ženou, najmä staršou, vydatou) franc.
konkubín (m. žijúci so ženou manželským spôsobom bez sobáša, druh) lat.
mormón (m., kt. má dve al. viac žien) vl. m. pren.
impotent (m. neschopný uskutočniť súlož so ženou al. neschopný oplodnenia) lat. lek.
metatrop (pasívny m. prenechávajúci aktivitu žene) gréc.
eunuchoid (m. s nedostatočným pohlavným vývojom, pohlavnými orgánmi al. ich činnosťou) gréc. lek.
kastrát lat.
eunuch (m. zbavený pohlavných žliaz, klieštenec, vymiškovanec) gréc.
liftboy /-boj/ (m. al. chlapec obsluhujúci výťah, obsluha výťahu) angl.
yeti /jeti/ (živočích podobný človeku žijúci údajne v Himalájach, snežný človek, snežný m.) tib. porovnaj chlapecmládenecmilenecpán 3

záletník

cicesbeo /čičezbeo/ tal.
frajer nem. hovor. expr.
frajerkár nem. hovor. pejor.
galán arab.-špan. zastar.
donchuan vl. m. expr.
Don Juan /don chuan/ (sukničkár, zvodca žien) vl. m.
playboy /plejboj/
plejboj (záletný mládenec žijúci výstredný život) angl. pren. iron.

šľachtic

aristokrat (príslušník privilegovanej spoločenskej vrstvy) gréc.
gróf (najnižžší stupeň vyššej šľachty) nem. hist.
barón (najvyšší stupeň nižšej šľachty, najnižší stupeň vyššej šľachty) franc. hist.
bočkoroš (chudobný zeman, krpčiar) maď. pejor. zastar.
kurialista (zeman vlastniaci iba kúriu a malý pozemok) lat. hist.
rytier (stredný stupeň nižšej šľachty; š., kt. sa pri pasovaní zaviazal plniť povinnosti, ťažkoodený jazdec v stredovekom vojsku) nem. hist.
markíz (vyšší š. medzi grófom a vojvodom) franc. hist.
džentrík (najnižší stupeň nižšej šľachty) angl.
magnát (vysoký uhor. al. poľ. š.) lat.
predialista (drobný uhor. š., kt. mal pôdu len prepožičanú) lat. hist.
familiár (drobný uhor. š. v službách vyšších šľachticov) lat.
armálista (príslušník nižšej šľachty, vlastník erbu, ale bez pozemkov) lat. hist.
comes /ko-/ (šľachtický titul v Európe od 13. st.) lat.
bojar (najvyšší rus. š.) rus.
vajda (lénne knieža v Moldavsku a Rumunsku) maď. hist.
eupatrid (aténsky rodový š., 7. st. pr. n. l.) gréc.
fanariot (gréc. š. v službách osmanskej ríše) vl. m.
lord angl.
peer /pír/ (angl. vyšší š., vojvoda, markíz, gróf, vikomt a barón) franc.-angl.
mylord (oslovenie lorda) angl.
lordstvo (šľachtický titul angl. vyššieho š.) angl.
vikomt (príslušník angl. a franc. šľachty medzi grófom a barónom) franc.
baronet (nižší angl. š.) franc.-angl. hist.
earl /érl/ (vyšší angl. š., gróf) angl.
sir /sör, sér/ (nižší šľachtický titul vo Veľkej Británii, len s krstným menom) angl.
pair /pér/ (vysoký starofranc. š.) lat.-franc.
grandseigneur /granseňör/ (vysoký franc. š.) franc. hist.
comte /kónt/ (vyšší franc. š., gróf) lat.-franc.
monseigneur /-siňér, -siňör/ (franc. šľachtický titul) franc.
dauphin /dofen/ (šľachtický titul v južnom Francúzsku) franc.
firšt (knieža) nem. hovor. zastar.
junker (príslušník nem., pruskej veľkostatkárskej šľachty) nem. hist.
freiherr /fraj-/ (nem. šľachtický titul nižší ako gróf, slobodný pán) nem.
ministeriál (nižší služobný š. v rímskonem. ríši) lat. hist.
jarl (šľachtický titul v Škandinávii) škand. hist.
nobil /nó-/
nobile /nó-/ (tal. š.; š. všeobecne) lat.-tal.
grand (najvyšší špan., kastílsky š.) špan. hist.
caballero /kavaljero/ (nižší špan. š., od 10. st.) špan.
caballero /kavaľero, kabalero/ (nižší šľachtic v stredovekom Španielsku, plne vyzbrojený bojovník) špan.
hidalgo (nižší stredoveký špan. š.) špan.
fidalgo (nižší stredoveký port. š.) port.
don (špan. mužský šľachtický titul, spolu s krstným menom) špan.
emír (titul arab. šľachticov, kniežat, vládcov, náčelníkov, veliteľov) arab.
bagajin (turkotatarský š. v Bulharsku za prvých chánov) bulh. hist.
nojon (mongol. š.) mongol. hist.
gurgan (vysoký mongol. š.) mongol. hist.
kung (najvyšší čín. feudálny šľachtický titul) čín.
samuraj (voj. jap. š., bojovník, 12. – 18. st.) jap.
vazal kelt.-franc.
lénnik nem. hist.
man (držiteľ majetku udeleného, prepožičaného pánom, feudálom do osobného a neskôr do dedičného vlastníctva) nem. hist. práv.
páža (šľachtický mládenec vykonávajúci pri dvore rôzne drobné služby, osobný služobník šľachtica) franc. hist.
predikát (šľachtický titul, prídomok) lat. porovnaj hodnosť

sluha

sluha 1 (človek, ktorý niekomu slúži)
famulus lat.
servus (úradný s., služobník, posol) lat. zastar.
lokaj (šľachtický al. panský s. v rovnošate) špan.-nem.
komorník (s. na osobnú obsluhu v panských rodinách) gréc.-lat.
butler /bat-/ (dôverný komorník starajúci sa o nápoje a fajčivo) angl.
groom /grúm/ (livrejovaný s. v angl. prostredí, kočiš, poslíček, paholok) angl.
garsón (hotelový s.) franc. zastar.
boy (mladý s., poskok, poslík, najmä v hoteli a pod.) angl.
pucer nem. voj. zastar.
pucflek (voj., dôstojnícky s.) nem. voj. slang.
burš nem. zastar.
ordonanc (dôstojnícky s. v rak.-uhor. armáde) lat.-franc.-nem. voj. zastar.
liktor (s. kráčajúci na verejnosti pred hodnostármi so zväzkom prútov a sekerou ako znakmi moci, v starom Ríme) lat. hist.
páža (šľachtický mládenec vykonávajúci pri dvore rôzne drobné služby, osobný služobník šľachtica) franc. hist.
bíreš (s. al. poľnohosp. robotník na veľkostatku) maď.
abdulah (s., otrok; s. a ctiteľ boha, Alaha v moslimských krajinách) arab.