palica

feruľa richtárska p.; p. al. prút na trestanie lat. zastar.
bunkoš ozdobná pastierska p. maď.
fokoš p. so sekerovitým ostrím, hrubá valaška maď. hovor.
berla hore ohnutá štylizovaná pastierska p., symbol biskupskej hodnosti al. kráľovskej moci, žezlo lat.
sceptrum ske- veliteľská, panovnícka berla gréc.-lat.
pedum kráľovská, opátska al. biskupská berla lat. kniž.
buzogáň tur. veliteľská p. podobná palcátu hist.; veký, ťažký kyjak, najmä v rozprávkach tur.
baton šermiarska p. franc. šport.
ukriuk p. s koženou slučkou na chytanie koní mongol.
taktovka palička, kt. dirigent udáva pravidelné striedanie prvkov hudby lat.
tágo biliardová p. špan.
hokejka zahnutá drevená p. na hranie hokeja angl. šport.
špajdľa nem.
špilka tenká drevená palička, tyčinka používaná pri príprave jedál nem. hovor.
caduceus ka-
kérykeion hlásateľská p., berla úradných hlásateľov v starom Grécku a Ríme gréc.
tyrsus -zus dlhšia drevená p. s viničom, brečtanom a píniovou šiškou, symbol boha Dionýza gréc.
kalumet indiánska pomaľovaná p. s perami na obradné účely franc.

chlapec

boy boj angl.
puer lat.
ogar ch., mládenec orient. zried.
blondín franc.
blondiak ch. al. muž so svetlými vlasmi franc. hovor.
brunet ch. al. muž s tmavými vlasmi franc.
bunkoš mocný ch. maď.
ganymedes pekný ch., mládenec vl. m. pren. kniž. al. žart.
bugriš tučný, nemotorný ch. maď. hovor.
liftboy -boj ch. al. muž obsluhujúci výťah, obsluha výťahu angl.
miništrant ch. al. muž prisluhujúci katolíckemu kňazovi pri náb. obradoch lat. cirk.
turiferarius miništrant nosiaci kadidelnicu pri bohoslužbe lat. cirk.
bôžik lásky, ako nahý okrídlený ch. vo výtvarnom umení:
erot v antike gréc.
putti v renesancii, baroku, aj bez krídel tal.
amoret v rokoku tal. porovnaj dieťa mládenec muž