Výsledky vyhľadávania

zariadenie

zariadenie 3 (podnik, ustanovizeň al. priestor na vykonávanie určitej funkcie)
reštaurant (pohostinské z., podnik verejného stravovania) franc. zastar. porovnaj podnik 2
hotel (z. na prechodné ubytovanie a stravovanie) franc. porovnaj hotel
internát lat.
intrák (z. na ubytovanie, stravovanie, prípadne výchovu žiakov, študentov al. učňov) lat. slang. porovnaj internát
poliklinika (zdravotné stredisko, z. s odbornými oddeleniami pre určité územie) gréc.
ambulancia franc. + lat.
ambulatórium (zdravotné z. pre dochádzajúcich pacientov) lat.
stacionár (z. na celodenný pobyt postihnutých al. dlhodobo chorých osôb, najmä detí a starých ľudí) lat. lek.
karanténa (z. na umiestnenie ľudí al. zvierat podozrivých z nákazy počas inkubačnej doby) franc.
hospic (sociálne z. na starostlivosť o chorých, najmä nevyliečiteľne) lat. porovnaj nemocnica
tábor (z. na dočasné ubytovanie v prírode; z. na hromadné dočasné ubytovanie) hebr. porovnaj tábor 1tábor 2
penitenciár (nápravné z., trestnica) lat. práv. porovnaj väzenie 1
kafiléria (z. na zvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat a živočíšneho odpadu) franc.
park (veľkomestské zábavné z.) angl.-franc.
lunapark (z. s kolotočmi, strelnicami a pod., na voľnom priestranstve) nem. + franc.
disneyland /diznylend/ (zábavný detský park v USA a Francúzsku) vl. m. + angl.
Legoland (detský park založený na stavebnici) vl. m.
fitko (z. s vybavením na udržiavanie a posilňovanie telesnej zdatnosti, zdravia, posilovňa) angl.
planetárium (z. na znázornenie pohybov nebeských telies premietaním umelej hviezdnej oblohy) gréc.-lat. astron.
dok (z. na stavbu a údržbu lodí chrániace pred pohybmi vody, prístavná nádrž) angl. lod. porovnaj ústav

park

park 2 (zábavné zariadenie) angl.-franc.
lunapark (p. s kolotočmi, strelnicami a pod. na voľnom priestranstve) nem. + franc.
Disneyland /diznylend/ (detský p. v USA a vo Francúzsku) vl. m. + angl.
Legoland (detský p. založený na stavebnici lego) vl. m.