Výsledky vyhľadávania

znečistiť

kontaminovať (znečisťovať choroboplodnými zárodkami alebo inými škodlivými látkami, nakaziť, zamoriť, zamorovať) lat. odb.
emitovať (značisťovať, vypustiť, vypúšťať znečisťujúce látky, škodliviny, do ovzdušia) lat. ekol.
denaturovať (znečisťovať, znehodnotiť, znehodnocovať látku, aby bola nepožívateľná) lat. d. lieh

vypustiť

vypustiť 1 (umožniť odtok)
emitovať (v. znečisťujúce látky, škodliviny, do ovzdušia, znečistiť) lat. ekol.

znehodnotiť

degradovať (znehodnocovať, znížiť, znižovať, zbaviť hodnoty, postavenia, zosadiť, zosadzovať) lat.
devalvovať (znehodnocovať peniaze, znížiť, znižovať hodnotu meny, jej parity voči zahraničným menám; znehodnocovať, znížiť, znižovať stanovený zlatý obsah menovej jednotky) lat.
deklasovať (spoločensky znehodnocovať, znevážiť, znevažovať, znížiť, znižovať, ponížiť, ponižovať) franc.
denaturovať (znehodnocovať, znečistiť, znečisťovať látku, aby bola nepožívateľná) lat. d. lieh
obliterovať (znehodnocovať kolok, známku, prepísaním al. pečiatkou) lat.

nakaziť

infikovať (preniesť nákazu) lat.
kontaminovať (znečistiť choroboplodnými zárodkami alebo inými škodlivými látkami, zamoriť) lat. odb.