vyraďovať

eliminovať vylučovať, odstraňovať lat. kniž.
deklasovať v., vylučovať z určitej spoločenskej skupiny franc.
diskvalifikovať v., vylučovať zo šport. súťaže lat. šport.
knokautovať porážať súpera v boxe rozhodným úderom, zrazením k zemi angl.
brakovať vylučovať, triediť, vyberať chybný tovar, zvieratá a pod. nem.
škartovať v., vytrieďovať nepotrebné spisy, listiny, písomnosti gréc.-tal.

znehodnotiť

degradovať znehodnocovať, znížiť, znižovať, zbaviť hodnoty, postavenia, zosadiť, zosadzovať lat.
devalvovať znehodnocovať peniaze, znížiť, znižovať hodnotu meny, jej parity voči zahraničným menám; znehodnocovať, znížiť, znižovať stanovený zlatý obsah menovej jednotky lat.
deklasovať spoločensky znehodnocovať, znevážiť, znevažovať, znížiť, znižovať, ponížiť, ponižovať franc.
denaturovať znehodnocovať, znečistiť, znečisťovať látku, aby bola nepožívateľná lat. d. lieh
obliterovať znehodnocovať kolok, známku, prepísaním al. pečiatkou lat.

vyradiť

eliminovať vylúčiť, odstrániť lat. kniž.
deklasovať v., vylúčiť z určitej spoločenskej skupiny franc.
diskvalifikovať v., vylúčiť zo šport. súťaže lat. šport.
knokautovať poraziť súpera v boxe rozhodným úderom, zrazením k zemi angl.
škartovať v., vytriediť nepotrebné spisy, listiny, písomnosti gréc.-tal.

vylúčiť

eliminovať odstrániť lat. kniž.
diskvalifikovať vyradiť zo šport. súťaže lat. šport.
dištancovať zastaviť šport. činnosť ako trest za priestupok lat. hovor.
deklasovať vyradiť z určitej spoločenskej skupiny franc.
prekludovať v. z práva jeho neuplatnením v lehote lat. práv.
relegovať v. z organizácie, napr. zo štúdia na vysokej škole lať. práv. zastar.
exkomunikovať v., vyobcovať z cirkvi lat. cirk.

zbavovať

deprivovať odstraňovať lat.
dezorientovať mýliť, pliesť, miasť, z. orientácie franc. + lat.
degradovať z. hodnoty, postavenia, znehodnocovať lat.
deklasovať spoločensky znevažovať, znehodnocovať, znižovať, ponižovať franc.
diskreditovať z., oberať, pripravovať o dôveru, vážnosť, úctu, česť, znevažovať franc.
dehumanizovať z. ľudského rozmeru, práv, vlastností, odľudšťovať lat.
denaturalizovať vzdávať sa štátneho občianstva, prepúšťať zo štátneho zväzku lat. práv.
diskvalifikovať z. spôsobilosti, schopnosti, vyhlasovať za nespôsobilého, neschopného lat.
inaktivovať z. účinnosti lat. odb.
dehydrovať z. vody, odvodňovať, odstraňovať vodu z látok lat. + gréc.
detašovať čistiť, z. škvŕn, odstraňovať škvrny franc. d. tkaninu
anestézovať miestne al. celkovo z. citlivosti, znecitlivovať gréc. lek.
hypnotizovať upútavať, omamovať, opantávať, podmaňovať, z. vedomia gréc.
sterilizovať z. plodnosti, umelo vyvolávať neplodnosť genet.; usmrcovať, z. choroboplodných zárodkov a mikroorganizmov lek. lat. porovnaj vylučovať 1

poraziť, porážať

triumfovať p. niekoho, zvíťaziť, víťaziť, dosiahnuť, dosahovať veľký úspech, slávne víťazstvo lat.
deklasovať p. súpera vysokým rozdielom franc. šport.
knokautovať p. súpera v boxe rozhodným úderom, zrazením k zemi, vyradiť, vyraďovať angl.

znevažovať

dehonestovať znižovať vážnosť, úctu, zneucťovať, hanobiť lat.
diskreditovať oberať, pripravovať o dôveru, vážnosť, úctu, česť franc.
deklasovať spoločensky z., znehodnocovať, znižovať, ponižovať franc.
profanizovať znesväcovať, zneuctievať, hanobiť lat.
kompromitovať škodiť na dobrej povesti, vážnosti, znevažovať, znemožňovať, ubližovať na povesti, zhadzovať, zahanbovať lat.
bagatelizovať -ť- zľahčovať, podceňovať, znižovať význam tal.-franc. porovnaj haniť

zbaviť

deprivovať odstrániť lat.
dezorientovať pomýliť, popliesť, zmiasť, z. orientácie franc. + lat.
zdegradovať z. hodnoty, postavenia, znehodnotiť, zosadiť lat.
zdehonestovať z. cti, znížiť vážnosť, úctu, zneuctiť, zhanobiť lat.
deklasovať spoločensky znevážiť, znehodnotiť, znížiť, ponížiť franc.
zdiskreditovať z., obrať, pripraviť o dôveru, vážnosť, úctu, česť, znevážiť franc.
dišpenzovať oslobodiť od práv. náležitosti al. povinnosti, odpustiť povinnosť lat.
dehumanizovať z. ľudského rozmeru, práv, vlastností, odľudštiť lat.
denaturalizovať pozbaviť, vzdať sa štátneho občianstva, prepustiť zo štátneho zväzku lat. práv.
detronizovať z. moci zosadením, zvrhnutím vládcu lat. + gréc. polit.
suspendovať z. úradu, funkcie, hodnosti lat.
diskvalifikovať z. spôsobilosti, schopnosti, vyhlásiť za nespôsobilého, neschopného lat.
inaktivovať z. účinnosti lat. odb.
dehydrovať z. vody, odvodniť, odstrániť vodu z látok lat. + gréc.
detašovať vyčistiť, z. škvŕn, odstrániť škvrny franc. d. tkaninu
deflorovať z. panenstva porušením, natrhnutím panenskej blany lat. lek.
anestézovať miestne al. celkovo z. citlivosti, znecitliviť gréc. lek.
zhypnotizovať upútať, omámiť, opantať, podmaniť, z. vedomia gréc.
sterilizovať z. plodnosti, umelo vyvolať neplodnosť genet.; usmrtiť, z. choroboplodných zárodkov a mikroorganizmov lek. lat. porovnaj pozbaviť vylúčiť odstrániť 1 odstrániť 2

pozbaviť

zdiskreditovať p., zbaviť, obrať, pripraviť o dôveru, vážnosť, úctu, česť, znevážiť franc.
zdehonestovať p., zbaviť cti, znížiť vážnosť, úctu, zneuctiť, zhanobiť, znevážiť lat.
zdegradovať znížiť, zbaviť hodnoty, postavenia, znehodnotiť, zosadiť lat.
deklasovať spoločensky znevážiť, znehodnotiť, znížiť, ponížiť franc.
diskriminovať zobrať, odňať, nepriznať práva al. výhody, neuznať rovnosť, znevýhodniť, obmedziť lat. práv. ekon.
dehumanizovať p. ľudského rozmeru, práv, vlastností, odľudštiť lat.
suspendovať p. úradu, funkcie, hodnosti lat.
detronizovať p. moci zosadením, zvrhnutím vládcu z trónu lat. + gréc. polit.
vyšachovať sl. + perz. hovor. expr.
vyšaltovať zbaviť postavenia, odstaviť, odstrániť sl. + nem. hovor. expr.
exkulpovať p. viny, ospravedlniť lat. práv. porovnaj zbaviť

vylučovať

vylučovať 1 zbavovať účasti, vyraďovať
eliminovať odstraňovať lat. kniž.
diskvalifikovať vyraďovať zo šport. súťaže lat. šport.
dištancovať zastavovať šport. činnosť ako trest za priestupok lat. hovor.
deklasovať vyraďokvať z určitej spoločenskej skupiny franc.
prekludovať z práva jeho neuplatnením v lehote lat. práv.
exkomunikovať v. z cirkvi lat. cirk.
brakovať vyraďovať, triediť, vyberať chybný tovar, zvieratá a pod. nem.
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 12. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.