Výsledky vyhľadávania

znehodnotiť

degradovať (znehodnocovať, znížiť, znižovať, zbaviť hodnoty, postavenia, zosadiť, zosadzovať) lat.
devalvovať (znehodnocovať peniaze, znížiť, znižovať hodnotu meny, jej parity voči zahraničným menám; znehodnocovať, znížiť, znižovať stanovený zlatý obsah menovej jednotky) lat.
deklasovať (spoločensky znehodnocovať, znevážiť, znevažovať, znížiť, znižovať, ponížiť, ponižovať) franc.
denaturovať (znehodnocovať, znečistiť, znečisťovať látku, aby bola nepožívateľná) lat. d. lieh
obliterovať (znehodnocovať kolok, známku, prepísaním al. pečiatkou) lat.

znižovať

minimalizovať (obmedzovať na najmenšie množstvo, mieru, hodnotu, zmenšiť) lat.
redukovať (z. počet, rozmer, silu a pod.) lat.
reštringovať (z. množstvo, počet, rozsah) lat. kniž.
degradovať (zbavovať hodnoty, postavenia, znehodnocovať, zosadzovať) lat.
pauperizovať lat. kniž.
proletarizovať (z. životnú úroveň, ochudobňovať, zbedačovať) lat.
bagatelizovať /-ť-/ (z. význam, zľahčovať, podceňovať, znevažovať) tal.-franc.
banalizovať (zľahčovať, podceňovať, robiť všedným, bezvýznamným) franc.
demobilizovať (oslabovať činnosť, prácu, chuť do nej; z. al. rušiť voj. pohotovosť armády) lat.
devalvovať (z. hodnotu meny, jej parity voči zahraničným menám, znehodnocovať peniaze; z. stanovený zlatý obsah menovej jednotky, znehodnocovať) lat.
denominovať (z. nominálnu hodnotu papierových peňazí; z. hodnotu účastín) lat.
detezaurovať (z. zásobu hotovosti, peňazí u obyvateľstva) lat. + gréc. fin.

znížiť

minimalizovať (obmedziť na najmenšie množstvo, mieru, hodnotu, zmenšiť) lat.
zredukovať (z. počet, rozmer, silu a pod.) lat.
reštringovať (z. množstvo, počet, rozsah) lat. kniž.
zdegradovať (zbaviť hodnoty, postavenia, znehodnotiť, zosadiť) lat.
pauperizovať (z. životnú úroveň, ochudobniť, zbedačiť) lat. kniž.
demobilizovať (oslabiť činnosť, prácu, chuť do nej; z. al. zrušiť voj. pohotovosť armády) lat.
devalvovať (z. hodnotu meny, jej parity voči zahraničným menám, znehodnotiť peniaze; z. stanovený zlatý obsah menovej jednotky, znehodnotiť) lat.
denominovať (z. nominálnu hodnotu papierových peňazí; z. hodnotu účastín) lat.
detezaurovať (z. zásobu hotovosti, peňazí u obyvateľstva) lat. + gréc. fin.