znížiť

minimalizovať obmedziť na najmenšie množstvo, mieru, hodnotu, zmenšiť lat.
zredukovať z. počet, rozmer, silu a pod. lat.
reštringovať z. množstvo, počet, rozsah lat. kniž.
zdegradovať zbaviť hodnoty, postavenia, znehodnotiť, zosadiť lat.
pauperizovať z. životnú úroveň, ochudobniť, zbedačiť lat. kniž.
demobilizovať oslabiť činnosť, prácu, chuť do nej; z. al. zrušiť voj. pohotovosť armády lat.
devalvovať z. hodnotu meny, jej parity voči zahraničným menám, znehodnotiť peniaze; z. stanovený zlatý obsah menovej jednotky, znehodnotiť lat.
denominovať z. nominálnu hodnotu papierových peňazí; z. hodnotu účastín lat.
detezaurovať z. zásobu hotovosti, peňazí u obyvateľstva lat. + gréc. fin.

znižovať

minimalizovať obmedzovať na najmenšie množstvo, mieru, hodnotu, zmenšiť lat.
redukovať z. počet, rozmer, silu a pod. lat.
reštringovať z. množstvo, počet, rozsah lat. kniž.
degradovať zbavovať hodnoty, postavenia, znehodnocovať, zosadzovať lat.
pauperizovať lat. kniž.
proletarizovať z. životnú úroveň, ochudobňovať, zbedačovať lat.
bagatelizovať -ť- z. význam, zľahčovať, podceňovať, znevažovať tal.-franc.
banalizovať zľahčovať, podceňovať, robiť všedným, bezvýznamným franc.
demobilizovať oslabovať činnosť, prácu, chuť do nej; z. al. rušiť voj. pohotovosť armády lat.
devalvovať z. hodnotu meny, jej parity voči zahraničným menám, znehodnocovať peniaze; z. stanovený zlatý obsah menovej jednotky, znehodnocovať lat.
denominovať z. nominálnu hodnotu papierových peňazí; z. hodnotu účastín lat.
detezaurovať z. zásobu hotovosti, peňazí u obyvateľstva lat. + gréc. fin.

znehodnotiť

degradovať znehodnocovať, znížiť, znižovať, zbaviť hodnoty, postavenia, zosadiť, zosadzovať lat.
devalvovať znehodnocovať peniaze, znížiť, znižovať hodnotu meny, jej parity voči zahraničným menám; znehodnocovať, znížiť, znižovať stanovený zlatý obsah menovej jednotky lat.
deklasovať spoločensky znehodnocovať, znevážiť, znevažovať, znížiť, znižovať, ponížiť, ponižovať franc.
denaturovať znehodnocovať, znečistiť, znečisťovať látku, aby bola nepožívateľná lat. d. lieh
obliterovať znehodnocovať kolok, známku, prepísaním al. pečiatkou lat.