miešať

mixovať drviť a m. angl.
pančovať riediť nápoj vodou, m. do nápoja inú tekutinu a tým ho kaziť, krstiť nem. hovor.
kontaminovať spájať k sebe nepatriace väzby al. tvary slov, miešať, krížiť lat. lingv.

znečistiť

kontaminovať znečisťovať choroboplodnými zárodkami alebo inými škodlivými látkami, nakaziť, zamoriť, zamorovať lat. odb.
emitovať značisťovať, vypustiť, vypúšťať znečisťujúce látky, škodliviny, do ovzdušia lat. ekol.
denaturovať znečisťovať, znehodnotiť, znehodnocovať látku, aby bola nepožívateľná lat. d. lieh

spojiť

spojiť 2 dať do jedného (nehmotného) celku, dovedna
adovať zlúčiť lat. odb.
agregovať zoskupiť bez vnútornej jednoty, združiť, stmeliť, nahromadiť lat.
zorganizovať združiť v určitom záujmovom združení gréc. gréc.
zgrupovať združiť, zoskupiť, zhromaždiť franc.-nem.
syntetizovať zjednotiť, zhrnúť jednotlivé časti do celku gréc.
koalovať združiť, zoskupiť, spolčiť lat. hovor.
kontaminovať s. k sebe nepatriace väzby al. tvary slov, zmiešať, skrížiť lat. lingv.
utile cum dulci úti- kum -cí s. užitočné s príjemným, sladkým lat. kniž.

skrížiť

kontaminovať spojiť k sebe nepatriace väzby al. tvary slov, zmiešať lat. lingv. porovnaj spojiť

nakaziť

infikovať preniesť nákazu lat.
kontaminovať znečistiť choroboplodnými zárodkami alebo inými škodlivými látkami, zamoriť lat. odb.

krížiť

synkretizovať spájať, zjednocovať, zlúčovať, miešať, krížiť, o rôznorodých, najmä myšlienkových, prvkoch, názoroch, smeroch gréc. kniž. a odb.
kontaminovať spájať k sebe nepatriace väzby al. tvary slov, miešať lat. lingv.

zmiešať

kontaminovať spojiť k sebe nepatriace väzby al. tvary slov, zmiešať, skrížiť lat. lingv.