Výsledky vyhľadávania

znečistiť

kontaminovať (znečisťovať choroboplodnými zárodkami alebo inými škodlivými látkami, nakaziť, zamoriť, zamorovať) lat. odb.
emitovať (značisťovať, vypustiť, vypúšťať znečisťujúce látky, škodliviny, do ovzdušia) lat. ekol.
denaturovať (znečisťovať, znehodnotiť, znehodnocovať látku, aby bola nepožívateľná) lat. d. lieh

zmiešať

kontaminovať (spojiť k sebe nepatriace väzby al. tvary slov, zmiešať, skrížiť) lat. lingv.

spojiť

spojiť 2 (dať do jedného (nehmotného) celku, dovedna)
adovať (zlúčiť) lat. odb.
agregovať (zoskupiť bez vnútornej jednoty, združiť, stmeliť, nahromadiť) lat.
zorganizovať (združiť v určitom záujmovom združení) gréc. gréc.
zgrupovať (združiť, zoskupiť, zhromaždiť) franc.-nem.
syntetizovať (zjednotiť, zhrnúť jednotlivé časti do celku) gréc.
koalovať (združiť, zoskupiť, spolčiť) lat. hovor.
kontaminovať (s. k sebe nepatriace väzby al. tvary slov, zmiešať, skrížiť) lat. lingv.
utile cum dulci /úti- kum -cí/ (s. užitočné s príjemným, sladkým) lat. kniž.

miešať

mixovať (drviť a m.) angl.
pančovať (riediť nápoj vodou, m. do nápoja inú tekutinu a tým ho kaziť, krstiť) nem. hovor.
kontaminovať (spájať k sebe nepatriace väzby al. tvary slov, miešať, krížiť) lat. lingv.

nakaziť

infikovať (preniesť nákazu) lat.
kontaminovať (znečistiť choroboplodnými zárodkami alebo inými škodlivými látkami, zamoriť) lat. odb.

skrížiť

kontaminovať (spojiť k sebe nepatriace väzby al. tvary slov, zmiešať) lat. lingv. porovnaj spojiť

krížiť

synkretizovať (spájať, zjednocovať, zlúčovať, miešať, krížiť, o rôznorodých, najmä myšlienkových, prvkoch, názoroch, smeroch) gréc. kniž. a odb.
kontaminovať (spájať k sebe nepatriace väzby al. tvary slov, miešať) lat. lingv.