pozbaviť

zdiskreditovať p., zbaviť, obrať, pripraviť o dôveru, vážnosť, úctu, česť, znevážiť franc.
zdehonestovať p., zbaviť cti, znížiť vážnosť, úctu, zneuctiť, zhanobiť, znevážiť lat.
zdegradovať znížiť, zbaviť hodnoty, postavenia, znehodnotiť, zosadiť lat.
deklasovať spoločensky znevážiť, znehodnotiť, znížiť, ponížiť franc.
diskriminovať zobrať, odňať, nepriznať práva al. výhody, neuznať rovnosť, znevýhodniť, obmedziť lat. práv. ekon.
dehumanizovať p. ľudského rozmeru, práv, vlastností, odľudštiť lat.
suspendovať p. úradu, funkcie, hodnosti lat.
detronizovať p. moci zosadením, zvrhnutím vládcu z trónu lat. + gréc. polit.
vyšachovať sl. + perz. hovor. expr.
vyšaltovať zbaviť postavenia, odstaviť, odstrániť sl. + nem. hovor. expr.
exkulpovať p. viny, ospravedlniť lat. práv. porovnaj zbaviť

hodnotiť

kvalifikovať posudzovať, najmä odb. lat.
klasifikovať h. školský prospech, výkon, známkovať lat.
degradovať nedostatočne, nízko h., podceňovať, zľahčovať lat.
taxovať lat. odb.
šacovať určovať, vyčísľovať cenu, hodnotu, cenu, oceňovať, ohodnocovať, h. odhadom, odhadovať nem. lat. hovor. odb.
bilancovať h. súhrnne určitú činnosť, porovnávať klady a nedostatky lat.
kritizovať posudzovať, vytýkať chyby, poukazovať na nedostatky, vyčítať gréc.
pranierovať ostro verejne kritizovať, verejne karhať, odsudzovať nem. pren.
recenzovať posudzovať umelecké al. vedecké dielo lat.
lektorovať odborne posudzovať umelecké al. vedecké diela lat.
komentovať vykladať, vysveľovať, zaujímať stanovisko lat.
koštovať h. kvalitu potravín zmyslami, zisťovať chuť, ochutnávať nem. hovor. potrav.
oponovať posudzovať vedeckú al. odbornú prácu lat.
atestovať skúšať, h. kvalifikáciu, schopnosti al. spôsobilosť, napr. lekára lat.
bonitovať zisťovať akosť, oceňovať lat.

zbaviť

deprivovať odstrániť lat.
dezorientovať pomýliť, popliesť, zmiasť, z. orientácie franc. + lat.
zdegradovať z. hodnoty, postavenia, znehodnotiť, zosadiť lat.
zdehonestovať z. cti, znížiť vážnosť, úctu, zneuctiť, zhanobiť lat.
deklasovať spoločensky znevážiť, znehodnotiť, znížiť, ponížiť franc.
zdiskreditovať z., obrať, pripraviť o dôveru, vážnosť, úctu, česť, znevážiť franc.
dišpenzovať oslobodiť od práv. náležitosti al. povinnosti, odpustiť povinnosť lat.
dehumanizovať z. ľudského rozmeru, práv, vlastností, odľudštiť lat.
denaturalizovať pozbaviť, vzdať sa štátneho občianstva, prepustiť zo štátneho zväzku lat. práv.
detronizovať z. moci zosadením, zvrhnutím vládcu lat. + gréc. polit.
suspendovať z. úradu, funkcie, hodnosti lat.
diskvalifikovať z. spôsobilosti, schopnosti, vyhlásiť za nespôsobilého, neschopného lat.
inaktivovať z. účinnosti lat. odb.
dehydrovať z. vody, odvodniť, odstrániť vodu z látok lat. + gréc.
detašovať vyčistiť, z. škvŕn, odstrániť škvrny franc. d. tkaninu
deflorovať z. panenstva porušením, natrhnutím panenskej blany lat. lek.
anestézovať miestne al. celkovo z. citlivosti, znecitliviť gréc. lek.
zhypnotizovať upútať, omámiť, opantať, podmaniť, z. vedomia gréc.
sterilizovať z. plodnosti, umelo vyvolať neplodnosť genet.; usmrtiť, z. choroboplodných zárodkov a mikroorganizmov lek. lat. porovnaj pozbaviť vylúčiť odstrániť 1 odstrániť 2

podceňovať

bagatelizovať -ť- zľahčovať, znevažovať, znižovať význam tal.-franc.
banalizovať zľahčovať, robiť všedným, bezvýznamným franc.
degradovať nedostatočne, nízko hodnotiť, zľahčovať lat.

znižovať

minimalizovať obmedzovať na najmenšie množstvo, mieru, hodnotu, zmenšiť lat.
redukovať z. počet, rozmer, silu a pod. lat.
reštringovať z. množstvo, počet, rozsah lat. kniž.
degradovať zbavovať hodnoty, postavenia, znehodnocovať, zosadzovať lat.
pauperizovať lat. kniž.
proletarizovať z. životnú úroveň, ochudobňovať, zbedačovať lat.
bagatelizovať -ť- z. význam, zľahčovať, podceňovať, znevažovať tal.-franc.
banalizovať zľahčovať, podceňovať, robiť všedným, bezvýznamným franc.
demobilizovať oslabovať činnosť, prácu, chuť do nej; z. al. rušiť voj. pohotovosť armády lat.
devalvovať z. hodnotu meny, jej parity voči zahraničným menám, znehodnocovať peniaze; z. stanovený zlatý obsah menovej jednotky, znehodnocovať lat.
denominovať z. nominálnu hodnotu papierových peňazí; z. hodnotu účastín lat.
detezaurovať z. zásobu hotovosti, peňazí u obyvateľstva lat. + gréc. fin.

zbavovať

deprivovať odstraňovať lat.
dezorientovať mýliť, pliesť, miasť, z. orientácie franc. + lat.
degradovať z. hodnoty, postavenia, znehodnocovať lat.
deklasovať spoločensky znevažovať, znehodnocovať, znižovať, ponižovať franc.
diskreditovať z., oberať, pripravovať o dôveru, vážnosť, úctu, česť, znevažovať franc.
dehumanizovať z. ľudského rozmeru, práv, vlastností, odľudšťovať lat.
denaturalizovať vzdávať sa štátneho občianstva, prepúšťať zo štátneho zväzku lat. práv.
diskvalifikovať z. spôsobilosti, schopnosti, vyhlasovať za nespôsobilého, neschopného lat.
inaktivovať z. účinnosti lat. odb.
dehydrovať z. vody, odvodňovať, odstraňovať vodu z látok lat. + gréc.
detašovať čistiť, z. škvŕn, odstraňovať škvrny franc. d. tkaninu
anestézovať miestne al. celkovo z. citlivosti, znecitlivovať gréc. lek.
hypnotizovať upútavať, omamovať, opantávať, podmaňovať, z. vedomia gréc.
sterilizovať z. plodnosti, umelo vyvolávať neplodnosť genet.; usmrcovať, z. choroboplodných zárodkov a mikroorganizmov lek. lat. porovnaj vylučovať 1

znehodnotiť

degradovať znehodnocovať, znížiť, znižovať, zbaviť hodnoty, postavenia, zosadiť, zosadzovať lat.
devalvovať znehodnocovať peniaze, znížiť, znižovať hodnotu meny, jej parity voči zahraničným menám; znehodnocovať, znížiť, znižovať stanovený zlatý obsah menovej jednotky lat.
deklasovať spoločensky znehodnocovať, znevážiť, znevažovať, znížiť, znižovať, ponížiť, ponižovať franc.
denaturovať znehodnocovať, znečistiť, znečisťovať látku, aby bola nepožívateľná lat. d. lieh
obliterovať znehodnocovať kolok, známku, prepísaním al. pečiatkou lat.

zľahčiť

degradovať nedostatočne, nízko zhodnotiť, podceniť lat.

zľahčovať

bagatelizovať -ť- podceňovať, znevažovať, znižovať význam tal.-franc.
banalizovať podceňovať, robiť všedným, bezvýznamným franc.
degradovať nedostatočne, nízko hodnotiť, podceňovať lat.

zosadzovať

degradovať znižovať, zbavovať hodnoty, postavenia, znehodnocovať lat.
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 14. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.