Výsledky vyhľadávania

vojak

soldát lat. hovor. pejor.
žoldnier nem. pejor.
oficier franc.-nem. hovor. zastar.
lampasák (dôstojník) franc. slang.
furťák nem. voj. slang.
lampasák franc. slang.
lampión tal. voj. slang.
milionár tal. slang.
gumák (v. z povolania) egypt.-lat. voj. slang.
adjutant (dôstojník pridelený vyššiemu veliteľovi, voj. pobočník) lat.
zupák (ďalej slúžiaci poddôstojník) nem. pejor.
šarža (v. s vysokou hodnosťou) franc. hovor.
absík lat.
špagi (absolvent voj. katedry na vysokej škole, kt. slúži v armáde) tal.-nem. voj. slang. zastar.
bažant nem. voj. slang.
milionár (v. v prvej polovici voj. služby, nováčik, začiatočník) tal. voj. slang.
suprák (v. základnej voj. služby, kt. pôjde o krátky čas do civilu) lat. voj. slang.
komliton (v. spoločne slúžiaci na vojenčine, spoluvojak, spolubojovník) lat. voj.
infanterista (v. pechoty, pešiak) špan.-nem. voj. zastar.
bigoš (v. u pechoty al. motostrelcov) lat. slang.
artilerista lat. zastar.
kanonier (delostrelec) nem. hovor. zastar.
tankista (príslušník osádky tanku) angl.
granatier (v. vrhajúci granáty) franc.-nem. voj.
parašutista franc.
paragán (v. vycvičený v zoskakovaní z lietadla s použitím padáka) voj. slang.
kontráš (príslušník kontrarozviedky, služby zameranej proti nepriateľskej špionáži) lat. slang.
sanitár lat.
saniťák lat. voj. slang.
lapiduch (v. v zdravotníckej službe) ? voj. slang.
ženista franc.
pionier franc. zastar.
sapér (príslušník vojska určeného na technickú podporu, zabezpečenie bojovej činnosti, zákopník) franc. zastar. voj.
intendant (príslušník tylovej služby pre zásobovanie a ubytovanie vojsk) franc. voj. zastar.
regulovčík (v. riadiaci dopravu, najmä na križovatke) rus. hovor. zastar.
pucer nem. voj. zastar.
pucflek (voj., dôstojnícky sluha; pisár na štábe voj. útvaru) nem. voj. slang.
burš nem. zastar.
ordonanc (dôstojnícky sluha v rak.-uhor. armáde) lat.-franc.-nem. voj. zastar.
ordonanc (poddôstojník vyčlenený ku štábu veliteľa, zabezpečujúci odovzdávanie rozkazov, voj. posol v rak.-uhor. armáde) lat.-franc.-nem. voj. zastar.
kuriér (v. poverený doručením dôležitých tajných správ) franc.
kombatant (príslušník ozbrojených síl, okrem zdravotníkov a duchovných, kt. má bojové úlohy, bojovník) franc. voj.
rezervista (v. v zálohe, záložník) lat. zastar.
manták (nešikovný, babrácky, nemotorný, ťažkopádny v.) ? slang. voj.
dezertér (v., kt. zbehol, ušiel od vojska, zbeh) franc. voj.
marodér (prepustený al. zbehlý v. živiaci sa krádežami, plienením) franc.-nem. slang. pejor.
obšitoš (prepustený v., vyslúženec, vyslúžilec) nem. zastar. voj. slang.
veterán (vyslúžený v., bývalý účastník vojny, vyslúžilec) lat.
invalid (v. neschopný ďalej slúžiť pre zranenie) lat.
žoldnier (najatý platený, námedzný v.) nem.
legionár (príslušník dobrovoľníckeho voj. útvaru) lat.
gardista (príslušník vybraného voj. oddielu; príslušník osobnej stráže významných osôb, najmä panovníka) franc.
mameluk (príslušník egypt. voj. oddielov zložených z otrokov) arab. hist.
hoplita (v. v starom Grécku, ťažkoodenec) gréc.
legionár (príslušník základnej voj. jednotky v starom Ríme) lat. hist.
prétorián (príslušník cisárskej gardy, osobnej stráže v starom Ríme) lat. hist.
triariovia (v. v starom Ríme, tretí sled z najlepších vojakov v starorím. légiách) lat. hist.
hypaspista (ťažkoodenec v makedónskom vojsku) gréc. hist.
pandúr (príslušník nepravidelnej pechoty verbovaný v pohraničných oblastiach Uhorska) maď.
hajdúch (uhor. žoldnier) srb.-maď. hist.
labanec (cisársky v. za povstania Tökeliho, Rákociho a Bačkaja, 17. a 18. st.) maď. hist.
bagán (v. bez hodnosti, pešiak) maď. voj. slang.
honvéd (uhor. príslušník národnej gardy v Uhorsku, 1848-49 hist.; v. uhor. domobrany od 1867 hist.; v. maď. pozemného vojska) maď.
husár (jazdec v uhor. vojsku od 15.st; ľahký jazdec v Európe) srbch.-maď.
serežán (rak.-uhor. v. chrániaci monarchiu v juhovýchodnom hraničnom pásme proti Turkom) maď.-nem.
hulán (jazdec s dlhou kopiou, pôvodne v Poľsku) tur.-poľ.
banderovec (príslušník oddielov tzv. Ukrajinskej povstaleckej armády na konci 2. svetovej vojny) vl. m.
kozák (vojak z obyvateľov juž. oblastí Ruska chrániaci hranice, najmä jazdec) tur.-rus.
džigit (kozák dokonale ovládajúci jazdu na koni, odvážny jazdec) tur.
krasnoarmejec (v. Červenej armády, armády bývalého ZSSR) rus. hist.
krasnogvardejec (v. červenej gardy, 1917) rus. hist.
opolčenec (bulh. dobrovoľník v rus.-tur. vojne bojujúci za slobodu Bulharska, 1877 – 78) bulh.
turkopol (príslušník ľahkej jazdy v období križiackych výprav do Palestíny v stredoveku) vl.m. + gréc. hist.
lancknecht (peší žoldnier vlastniaci výstroj a výzbroj, 15. – 17. st.) nem. hist.
rytier (ťažkoodený jazdec v stredovekom vojsku, šľachtic, kt. pri sa pasovaní zaviazal plniť povinnosti) nem. hist.
harcovník (stredoveký pešiak al. jazdec určený na znepokovanie nepriateľa rýchlymi ľahkými výpadmi, útokmi) nem. hist.
drabant (stredoveký pešiak) nem.
harcovník (stredoveký pešiak al. jazdec určený na znepokovanie nepriateľa rýchlymi ľahkými výpadmi, útokmi) nem. hist.
fric (nem. nacistický v., rus. označenie) vl. m. pejor.
esaman /es-á-man/ (nem. v., príslušník nacistických úderných útvarov SA) nem.
esesman (nem. v., príslušník nacistických voj. útvarov SS) nem. hovor.
brigant (lúpežný v., zbojník) tal. zastar.
bersaliér (tal. horský pešiak, strelec v tal. armáde) tal.
pavéznik (v. ozbrojený pavézou, veľkým obdĺžnikovitým, nadol sa zužujúcim štítom, štítonosič) tal. hist.
interbrigadista (príslušník medzinárodnej jednotky protifašistických bojovníkov v špan. občianskej vojne) lat. + franc.
granátnik (vyberaný, elitný pechotný v., od 18. st.) franc.-nem.
poilu /pauli/ (prezývka franc. v. v 1. svetovej vojne) franc.
dragún (príslušník jazdeckej pechoty al. jazdectva) franc. hist.
švališér (príslušník ľahkej jazdy, do polovice 19. st.) franc. voj. hist.
mušketier (príslušník franc. kráľovskej jazdeckej gardy; pešiak pôvodne vyzbrojený spredu nabíjanou puškou) franc. hist. voj.
karabinier (vojak ozbrojený krátkou puškou, najmä na koni, 17. – 18. st.) franc.
kyrysník (opancierovaný jazdec) franc.-nem. hist.
kavalerista (voj. jazdec na koni) tal.-franc. zastar.
pikanier (príslušník ťažkej pechoty s predným a zadným brnením, prilbou, mečom a kopijou s dlhou rukoväťou, 16. – 17. st.) franc. hist.
voltižér (príslušník elitnej jednotky franc. ľahkej pechoty, 19. st.) franc. hist. voj.
harkabúz (stedoveký v. vyzbrojený hákovnicou, strelnou zbraňou, 15. – 17. st.) franc. hist.
martalúz (tur. lúpežný v., 16. – 17. st.) ? hist.
komisár (dôstojník al. úradník voj. zásobovacej služby v niektorých armádach v Európe v minulosti) lat.
alpín (príslušník tal., franc. al. rak.-uhor. pechoty v Alpách) vl. m. hist.
sipáhi (jazdec v tur. osmanskom vojsku; franc. koloniálny v severnej Afrike) perz. hist.
janičiar (v. tur. elitnej voj. jednotky zloženej zo zajatcov a násilím odobratých detí) tur.
bašibozuk (divý v. tur. nepravidelnej jednotky) tur.
nizám (tur. v. s európskou výzbrojou a výcvikom, začiatok 19. st.) arab.-tur. hist.
fedajín (arab. v., príslušník arab. palestínskej ozbrojenej organizácie bojujúci proti Izraelu) arab.
asker (africký v. v službách európskej koloniálnej armády) arab. hist.
zuáv (pôvodne domorodý príslušník bývalého franc. koloniálneho vojska v Alžírsku) vl. m.
sipoj (domorodý v. v brit. koloniálnej armáde v Indii) perz.-ind. hist.
yankee /jenkí/ (prezývka federálneho vojaka v amer. občianskej vojne) hol.-angl. pejor.
amík (amer. v., prezývka amer. vojaka) angl.
ranger /rendžer/ (príslušník elitnej voj. jednotky zvláštneho určenia v USA al. v NATO) angl. porovnaj hodnosťbojovníkpovstalecdobyvateľbranec

pešiak

pešiak 1 (vojak pechoty)
infanterista (vojak pechoty) špan.-nem. voj. zastar.
bigoš (vojak u pechoty al. motostrelcov) lat. slang.
bagán (vojak bez hodnosti) maď. voj. slang.
dragún (príslušník jazdeckej pechoty al. jazdectva) franc. hist.
drabant (stredoveký p.) nem.
pandúr (príslušník nepravidelnej pechoty verbovaný v pohraničných oblastiach Uhorska) maď.
mušketier (p. pôvodne vyzbrojený spredu nabíjanou puškou) franc. hist. voj.
granátnik (elitný pechotný vojak, od 18. st.) franc.-nem.
harcovník (stredoveký p. al. jazdec, určený na znepokovanie nepriateľa rýchlymi ľahkými výpadmi, útokmi) nem. hist.
pikanier (príslušník ťažkej pechoty s predným a zadným brnením, prilbou, mečom a kopijou s dlhou rukoväťou, 16. – 17. st.) franc. hist.
voltižér (príslušník elitnej jednotky francúzskej ľahkej pechoty, 19.st.) franc. hist. voj.
alpín (príslušník tal., franc. al. rak.-uhor. pechoty v Alpách) vl. m. hist.
bersaliér (horský pešiak, strelec v tal. armáde) tal.

vyslúžilec

emeritus (dôchodca) lat. kniž.
veterán (vyslúžený vojak, bývalý účastník vojny) lat.
obšitoš (prepustený vojak) nem. zastar. voj. slang.

zbeh

dezertér (vojak, kt. zbehol, ušiel od vojska) franc. voj.
marodér (prepustený al. zbehlý vojak živiaci sa krádežami, plienením) franc.-nem. slang. pejor.

jazdec

jazdec 1 (kto jazdí na koni, vedie vozidlo a pod.)
rajtár (j. na koni) nem. zastar.
jockey /džoki/ (dostihový profesionálny j.) angl. šport.
steepler /stí-/ (j. na prekážkových dostihoch na najmenej 3,2 km) angl. šport.
turfman (j. na konských dostihoch) angl.
fulajtár (predný, vedúci j. na koni) nem. zastar.
kovboj (j. pasúci dobytok, pôvodne v USA) angl.
gaučo (j. pasúci dobytok v latinskoamer. Pampách) špan.
equites /ekvi-/ (jazdci, druhý najmocnejší stav v starom Ríme) lat.
rytier (ťažkoodený j. v stredovekom vojsku, šľachtic, kt. sa pri pasovaní zaviazal plniť povinnosti) nem. hist.
harcovník (stredoveký pešiak al. j. určený na znepokovanie nepriateľa rýchlymi ľahkými výpadmi, útokmi) nem. hist.
karabinier (vojak ozbrojený krátkou puškou, najmä na koni, 17. – 18. st.) franc.
kyrysník (opancierovaný j.) franc.-nem. hist.
kavalerista (voj. j. na koni) tal.-franc. zastar.
husár (j. v uhorskom vojsku od 15. st; ľahký j. v Európe) srboch.-maď.
dragún (príslušník jazdeckej pechoty al. jazdectva) franc. hist.
švališér (príslušník ľahkej jazdy, do polovice 19. st.) franc. voj. hist.
mušketier (príslušník franc. kráľovskej jazdeckej gardy) franc. hist.
hulán (j. s dlhou kopiou, pôvodne v Poľsku) tur.-poľ.
kozák (vojak z obyvateľov juž. oblastí Ruska chrániaci hranice, najmä j.) tur.-rus.
džigit (kozák dokonale ovládajúci jazdu na koni, odvážny j.) tur.
sipáhi (j. v tur. osmanskom vojsku) perz. hist.
motocyklista lat. + gréc.
motorkár (j. na jednostopovom dvojkolesovom vozidle) lat. hovor.
tandemista (spolujazdec na bicykli, motocykli pre dvoch j. sediacich za sebou) angl.
cyklista gréc.-franc.
bicyklista lat. + gréc. šport.
velocipedista (športovec jazdiaci na bicykli) lat.-franc. zastar.
roller (športovec jazdiaci na kolieskových korčuliach) angl. šport.
in-liner /inlajner/ (športovec jazdiaci na kolieskových korčuliach s kolieskami v jednom rade) angl. hovor. šport.
skateboardista /skejtbord-/
skejtbordista angl. šport.
skater /skejt-/
skejter (športovec jazdiaci na športovom náčiní v podobe dosky na kolieskach) angl. šport. hovor.
surfista (j. po vodnej hladine na plaváku s plachtou poháňanou vetrom) angl.
skibobista (športovec jazdiaci na vozidle na lyžiach s kormidlom) nór. + angl. šport.
snowboardista /snoubord-/
snoubordista (lyžiar na krátkej širokej lyži) angl. šport.

záložník

rezervista (vojak v zálohe) lat. zastar.
half (hráč záložného radu) angl. zastar.

lúpežník

bandita tal.
gangster (lupič, zbojník, zločinec) angl. pejor.
lotor (lupič, zločinec) lat.-nem. expr. pejor.
raubír (lupič, zbojník) nem. zastar.
gauner (zločinec) hebr.-nem.
brigant (lúpežný vojak, zbojník) tal. zastar.
pirát (námorný l.) gréc.-lat.
korzár (pirát chránený krajinou, kt. slúžil) lat. hist.
flibustier (pirát na Antilách vo franc. službách proti špan. lodiam a prístavom, 17 st.) hol.-franc.
kaper (pirát poverený vedením pirátskej vojny proti lodiam nepriateľa svojou vládou) hol.
bushheader /bušhedr/ (l. v krovinách a horách divokého západu) angl.
stakeman /stejkmen/ (zbojník na púšti) angl. hist.
kasár (vykrádač pokladníc) lat.-tal. porovnaj zlodej

spolubojovník

komliton (vojak spoločne slúžiaci na vojenčine, spoluvojak) lat. voj.

štítonosič

pavéznik (vojak ozbrojený veľkým obdĺžnikovitým, nadol sa zužujúcim štítom, niekedy hore so špicom) tal. hist.

čistiť

čistiť 1 (zbavovať nečistoty, špiny)
pucovať nem. hovor.
gruntovať (dôkladne, od základu upratovať) nem. hovor.
mať rajóny (upratovať pridelený priestor, najmä ubytovací v kasárňach a pod.) franc. voj. slang.
rajbať (č. silným trením, drhnúť) nem. hovor.
sidolovať (č. a leštiť kovové predmety) um.
detašovať (zbavovať škvŕn, odstraňovať škvrny) franc. d. tkaninu
bendžovať (upratovať pomocou kefy s násadou) špan.-angl. voj. slang.
skejtovať (č. parkety pomocou spojenej sústavy kief, na kt. sa vojak postaví a obratnými pohybmi okolo svojej osi sa pohybuje po parketách) angl. voj. slang.

upratovať

gruntovať (u. dôkladne, od základu) nem. hovor.
mať rajóny (čistiť pridelený priestor, najmä ubytovací, v kasárňach a pod.) franc. voj. slang.
bendžovať (u. pomocou kefy s násadou) špan.-angl. voj. slang.
skejtovať (čistiť parkety pomocou spojenej sústavy kief, na kt. sa vojak postaví a obratnými pohybmi okolo svojej osi sa pohybuje po parketách) angl. voj. slang.; porovnaj čistiť 1
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 13. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.