Výsledky vyhľadávania

ochranca

patrón (o. neplnoprávnych osôb, prepustených otrokov a pod., v starom Ríme hist.; priaznivec, podporovateľ, človek poskytujúci záštitu; kresťanský svätec ako ochranca ľudí, kostolov a pod.) lat.
protektor (vplyvná osoba poskytujúca pomoc, podporovateľ, priaznivec) lat.
tútor (zástanca) lat. expr.
tribún (obranca, zástanca práv, hovorca) lat. pren.
defenzor (obranca, obhajca, zástupca) lat.
paladín (zástanca) franc. pren. kniž.
padrone (oslovenie ochrancu v Taliansku) tal.
ombudsman /-ucman/ (o. pred štátnou byrokraciou dbajúci na dodržiavanie ľudských práv, verejný činiteľ) švéd.
opekún (strážca, pestún) rus.
eminencia (vplyvná, rozhodujúca osoba v pozadí) lat. sivá e-a
defensor fidei /-zor/ (ochranca viery) lat. cirk.
lár (domáce ochranné božstvo) lat.
génius (strážny, ochranný duch chrániaci človeka, strážca ľudského osudu, ochranné božstvo rodu) lat. mytol.
genius loci /-cí/ (ochranný duch domu al. miesta) lat. hist.
penát (ochranný bôžik, ochranca domu al. štátu v starom Ríme) lat. porovnaj boh

obhajca

advokát (o. poskytujúci za odmenu práv. pomoc v nezávislom povolaní, práv. zástupca; o. všeobecne) lat.
barrister /beris-/ (právny zástupca pred vyššími súdmi vo Veľkej Británii) angl. práv.
solicitor (právny zástupca nižšej triedy vo Veľkej Británii) lat. práv.
syndikus (súdny o., zástupca štátu na súde v starom Grécku) gréc.-lat.
fiškál (právny zástupca) lat. hovor. expr.
ombudsman /-bucman/
ombud (o. práv občanov proti byrokracii, porušovaniu ľudských práv, zneužívaniu úradnej moci, nezávislý štátny úradník) švéd. práv.
rabulista (nesvedomitý o. prekrucujúci právo, pravdu) lat.-nem. zastar. pejor.
advocatus diaboli /-ká-/ (o. zlej veci) lat. pren. kniž.
apologéta (o. myšlienky, učenia, najmä zaujatý) gréc. kniž.
defenzor (obranca, ochranca, zástupca) lat.
tribún (obranca, ochranca, zástanca práv, hovorca) lat. pren.
patrón (ochranca, priaznivec, podporovateľ, človek poskytujúci záštitu) lat.
protektor (vplyvná osoba poskytujúca pomoc, podporovateľ, priaznivec, ochranca) lat.
tútor lat. expr.
paladín (zástanca, ochranca) franc. pren. kniž. porovnaj právnik

podporovateľ

mecenáš (priaznivec umenia a vedy) vl. m.
patrón lat.
benefaktor (ochranca, priaznivec, človek poskytujúci záštitu) lat. kniž.
protektor (vplyvná osoba poskytujúca pomoc, ochranca, priaznivec) lat.
sponzor (osoba al. spoločnosť, kt. finančne a pod. podporuje určitú činnosť na základe dohody, priaznivec) lat.
tútor lat. expr.
paladín (zástanca, ochranca) franc. pren. kniž.

poručník

tútor lat. práv. zried.

učiteľ

pedagóg (u. a vychovávateľ) gréc.
kantor (u. al. profesor) lat.-čes. slang.
profesor lat.
profák (stredoškolský u.) lat. slang.
suplent (stredoškolský výpomocný u. bez štátnych skúšok) lat.
etopéd (u. sociálne narušenej mládeže) gréc.
lektor (stály odborný prednášateľ, prednášajúci, školiteľ) lat.
lektor (vysokoškolský u. praktických vedomostí, najmä jazykov) lat.
rektor (u., správca školy pracujúci aj ako organista) lat. hist.
scholastik (u. na nižšej škole v stredoveku) gréc.-lat. hist.
examinátor (skúšajúca osoba, skúšajúci) lat.
softa (u. na vysokej škole) perz.-tur.
dekan (u. stojaci na čele fakulty vysokej školy) lat. škol.
rektor (u. stojaci na čele vysokej školy) lat. škol.
repetítor (domáci u.) lat. hist.
preceptor (domáci u.) lat. zastar.
ras (prísny u.) nem. pren. slang.
katechéta (u. náboženstva) gréc.
abbé (katolícky duchovný bez kňazského úradu, skôr pôsobiaci ako vychovávateľ v šľachtických rodinách) franc. cirk.
sofista (starogréc. mysliteľ, vzdelaný u. filozofie, gramatiky a rečníctva) gréc. hist.
rabín hebr. cirk.
rabi (u. a kazateľ židovskej náb. obce, židovský duchovný) hebr. zried.
saddik (chasidský rabín) hebr. náb.
hodža (moslimský u. al. kňaz, vzdelanec všeobecne) tur.
išán (moslimský u.) arab.
brahman (hinduistický náb. u. al. kňaz) sanskrit
guru (duchovný vodca, náb. u. v hinduizme; u, radca všeobecne) sanskrit
logofet (dvorný u. na byzantskom dvore) gréc. hist.
tancmajster (u. spoločenského tanca, tan. majster) nem. hovor. zastar.
dan (u. al. majster džuda, aikida a karate) jap.
tútor (vychovávateľ na anglosaských univerzitách a internátoch al. súkromný u. vo Veľkej Británii)
alfabetizátor (u. zúčastňujúci sa na hromadnej výučbe čítania a písania) gréc.
majster (vodca smeru, školy) lat.-nem.