Výsledky vyhľadávania

označovať

označovať 1 (robiť značku, vyznačovať)
signifikovať lat. kniž. a odb.
datovať (o. písomnosť údajom o dobe a mieste jej vydania) lat.
retrodatovať (datovať skorším dátumom, ako bola písomnosť vyhotovená) lat. zried.
postdatovať (datovať neskorším dátumom, ako bola písomnosť vyhotovená) lat.
signovať (značkovať, značiť knihy v knižnici, predmety v zbierke a pod. značkou; o. výtv. dielo podpisom al. značkou umelca) lat. odb.
tetovať (trvalo značkovať) polynéz. poľnohosp. t. zvieratá
paginovať (o. stránky knihy číslami, číslovať stránky, stránkovať) lat. odb.
fóliovať (číslovať listy rukopisu al. starých tlačovín; číslovať protiahlé strany v účtovnej knihe) lat.
puncovať (vyhlasovať; značkovať predmety z drahých kovov znakom pravosti a akosti) tal.-nem.
ciachovať (značkovať predmety a tým úradne potvrdzovať ich správnosť a použiteľnosť) nem.
stigmatizovať (o. znakom, znamením kniž.; o. vypálením, vypaľovať znamenie na tele otroka al. väzňa, v starom Grécku hist.) gréc.
biľagovať (verejne obviňovať, o. biľagom) maď.
graduovať (značkovať, o. stupnicu na meracích prístrojoch) lat. tech.
kalibrovať (určovať a značiť objem nádob a pod.) tal.-franc. tech.

uvádzať

uvádzať 1 (hovoriť, poskytovať údaj)
citovať (doslovne u. cudzí výrok z knihy a pod.) lat.
alegovať (citovať z kníh, zákonov a pod.) lat. práv.
operovať (u. dôvody, dokazovať, zdôvodňovať, odôvodňovať, dôvodiť, využívať niečo ako dôkaz) lat.
justifikovať (u. nutné a dostatočné dôvody na uznanie pravdivosti určitého tvrdenia) lat. log.
datovať (u. na listine údaj o dobe a mieste jej vydania) lat.
postdatovať (u. neskorší dátum, ako bola listina vyhotovená) lat.
retrodatovať (u. skorší dátum, ako bola listina vyhotovená) lat. zried.

uviesť

uviesť 1 (povedať, poskytnúť údaj)
citovať (doslovne u. cudzí výrok z knihy a pod.) lat.
alegovať (citovať z kníh, zákonov a pod.) lat. práv.
justifikovať (u. nutné a dostatočné dôvody na uznanie pravdivosti určitého tvrdenia) lat. log.
datovať (u. na listine údaj o dobe a mieste jej vydania) lat.
postdatovať (u. neskorší dátum, ako bola listina vyhotovená) lat.
retrodatovať (u. skorší dátum, ako bola listina vyhotovená) lat. zried.

označiť

označiť 1 (urobiť značku, vyznačiť)
signifikovať lat. kniž. a odb.
datovať (opatriť písomnosť údajom o dobe a mieste jej vydania) lat.
retrodatovať (datovať skorším dátumom, ako bola písomnosť vyhotovená) lat. zried.
postdatovať (datovať neskorším dátumom, ako bola písomnosť vyhotovená) lat.
signovať (značiť knihy v knižnici, predmety v zbierke a pod. značkou; o. výtv. dielo podpisom al. značkou umelca) lat. odb.
puncovať (vyhlásiť; označkovať predmety z drahých kovov znakom pravosti a akosti) tal.-nem.
stigmatizovať (o. znakom, znamením kniž.; o. vypálením, vypáliť znamenie na tele otroka al. väzňa, v starom Grécku hist.) gréc.
graduovať (o. stupnicu na meracích prístrojoch) lat. tech.
kalibrovať (určiť a o. objem nádob a pod.) tal.-franc. tech.

datovať

datovať lat.
retrodatovať (d. listinu skorším dátumom, ako bola vyhotovená) lat. zried.
postdatovať (d. listinu neskorším dátumom ako bola vyhotovená) lat.