datovať

datovať lat.
retrodatovať d. listinu skorším dátumom, ako bola vyhotovená lat. zried.
postdatovať d. listinu neskorším dátumom ako bola vyhotovená lat.

uviesť

uviesť 1 povedať, poskytnúť údaj
citovať doslovne u. cudzí výrok z knihy a pod. lat.
alegovať citovať z kníh, zákonov a pod. lat. práv.
justifikovať u. nutné a dostatočné dôvody na uznanie pravdivosti určitého tvrdenia lat. log.
datovať u. na listine údaj o dobe a mieste jej vydania lat.
postdatovať u. neskorší dátum, ako bola listina vyhotovená lat.
retrodatovať u. skorší dátum, ako bola listina vyhotovená lat. zried.

označovať

označovať 1 robiť značku, vyznačovať
signifikovať lat. kniž. a odb.
datovať o. písomnosť údajom o dobe a mieste jej vydania lat.
retrodatovať datovať skorším dátumom, ako bola písomnosť vyhotovená lat. zried.
postdatovať datovať neskorším dátumom, ako bola písomnosť vyhotovená lat.
signovať značkovať, značiť knihy v knižnici, predmety v zbierke a pod. značkou; o. výtv. dielo podpisom al. značkou umelca lat. odb.
tetovať trvalo značkovať polynéz. poľnohosp. t. zvieratá
paginovať o. stránky knihy číslami, číslovať stránky, stránkovať lat. odb.
fóliovať číslovať listy rukopisu al. starých tlačovín; číslovať protiahlé strany v účtovnej knihe lat.
puncovať vyhlasovať; značkovať predmety z drahých kovov znakom pravosti a akosti tal.-nem.
ciachovať značkovať predmety a tým úradne potvrdzovať ich správnosť a použiteľnosť nem.
stigmatizovať o. znakom, znamením kniž.; o. vypálením, vypaľovať znamenie na tele otroka al. väzňa, v starom Grécku hist. gréc.
biľagovať verejne obviňovať, o. biľagom maď.
graduovať značkovať, o. stupnicu na meracích prístrojoch lat. tech.
kalibrovať určovať a značiť objem nádob a pod. tal.-franc. tech.

uvádzať

uvádzať 1 hovoriť, poskytovať údaj
citovať doslovne u. cudzí výrok z knihy a pod. lat.
alegovať citovať z kníh, zákonov a pod. lat. práv.
operovať u. dôvody, dokazovať, zdôvodňovať, odôvodňovať, dôvodiť, využívať niečo ako dôkaz lat.
justifikovať u. nutné a dostatočné dôvody na uznanie pravdivosti určitého tvrdenia lat. log.
datovať u. na listine údaj o dobe a mieste jej vydania lat.
postdatovať u. neskorší dátum, ako bola listina vyhotovená lat.
retrodatovať u. skorší dátum, ako bola listina vyhotovená lat. zried.

označiť

označiť 1 urobiť značku, vyznačiť
signifikovať lat. kniž. a odb.
datovať opatriť písomnosť údajom o dobe a mieste jej vydania lat.
retrodatovať datovať skorším dátumom, ako bola písomnosť vyhotovená lat. zried.
postdatovať datovať neskorším dátumom, ako bola písomnosť vyhotovená lat.
signovať značiť knihy v knižnici, predmety v zbierke a pod. značkou; o. výtv. dielo podpisom al. značkou umelca lat. odb.
puncovať vyhlásiť; označkovať predmety z drahých kovov znakom pravosti a akosti tal.-nem.
stigmatizovať o. znakom, znamením kniž.; o. vypálením, vypáliť znamenie na tele otroka al. väzňa, v starom Grécku hist. gréc.
graduovať o. stupnicu na meracích prístrojoch lat. tech.
kalibrovať určiť a o. objem nádob a pod. tal.-franc. tech.