označovať

označovať 1 robiť značku, vyznačovať
signifikovať lat. kniž. a odb.
datovať o. písomnosť údajom o dobe a mieste jej vydania lat.
retrodatovať datovať skorším dátumom, ako bola písomnosť vyhotovená lat. zried.
postdatovať datovať neskorším dátumom, ako bola písomnosť vyhotovená lat.
signovať značkovať, značiť knihy v knižnici, predmety v zbierke a pod. značkou; o. výtv. dielo podpisom al. značkou umelca lat. odb.
tetovať trvalo značkovať polynéz. poľnohosp. t. zvieratá
paginovať o. stránky knihy číslami, číslovať stránky, stránkovať lat. odb.
fóliovať číslovať listy rukopisu al. starých tlačovín; číslovať protiahlé strany v účtovnej knihe lat.
puncovať vyhlasovať; značkovať predmety z drahých kovov znakom pravosti a akosti tal.-nem.
ciachovať značkovať predmety a tým úradne potvrdzovať ich správnosť a použiteľnosť nem.
stigmatizovať o. znakom, znamením kniž.; o. vypálením, vypaľovať znamenie na tele otroka al. väzňa, v starom Grécku hist. gréc.
biľagovať verejne obviňovať, o. biľagom maď.
graduovať značkovať, o. stupnicu na meracích prístrojoch lat. tech.
kalibrovať určovať a značiť objem nádob a pod. tal.-franc. tech.

obviňovať

inkriminovať obžalúvať, žalovať lat. kniž.
rekriminovať vyčítať, vyčitovať, zvaľovať vinu lat. + franc. kniž.
biľagovať verejne o. maď.
insinuovať krivo, nepriamo o., ohovárať, podozrievať, upodozrievať lat. kniž.
imputovať krivo o., označovať za vinníka, najmä neprávom lat. kniž.
denuncovať udávať, donášať, ohlasovať, oznamovať lat.
bonzovať udávať, žalovať, zrádzať, donášať ? slang. voj.