Výsledky vyhľadávania

stránkovať

paginovať (označovať stránky knihy číslami, číslovať stránky) lat. odb.
fóliovať (číslovať listy rukopisu al. starých tlačovín; číslovať protiahlé strany v účtovnej knihe) lat.

číslovať

numerovať lat. zastar.
fóliovať (č. listy rukopisu al. starých tlačovín; č. protiľahlé strany v účtovnej knihe) lat.
paginovať (označovať stránky knihy číslami, č. stránky, stránkovať) lat. odb.

označovať

označovať 1 (robiť značku, vyznačovať)
signifikovať lat. kniž. a odb.
datovať (o. písomnosť údajom o dobe a mieste jej vydania) lat.
retrodatovať (datovať skorším dátumom, ako bola písomnosť vyhotovená) lat. zried.
postdatovať (datovať neskorším dátumom, ako bola písomnosť vyhotovená) lat.
signovať (značkovať, značiť knihy v knižnici, predmety v zbierke a pod. značkou; o. výtv. dielo podpisom al. značkou umelca) lat. odb.
tetovať (trvalo značkovať) polynéz. poľnohosp. t. zvieratá
paginovať (o. stránky knihy číslami, číslovať stránky, stránkovať) lat. odb.
fóliovať (číslovať listy rukopisu al. starých tlačovín; číslovať protiahlé strany v účtovnej knihe) lat.
puncovať (vyhlasovať; značkovať predmety z drahých kovov znakom pravosti a akosti) tal.-nem.
ciachovať (značkovať predmety a tým úradne potvrdzovať ich správnosť a použiteľnosť) nem.
stigmatizovať (o. znakom, znamením kniž.; o. vypálením, vypaľovať znamenie na tele otroka al. väzňa, v starom Grécku hist.) gréc.
biľagovať (verejne obviňovať, o. biľagom) maď.
graduovať (značkovať, o. stupnicu na meracích prístrojoch) lat. tech.
kalibrovať (určovať a značiť objem nádob a pod.) tal.-franc. tech.