Výsledky vyhľadávania

zväčšenie

-megália gréc. v zlož. sl.
maximalizácia (zväčšovanie, zvýšenie, zvyšovanie na najvyššie, krajné množstvo, mieru, hodnotu) lat.
amplifikácia (rozšírenie, zosilnenie) lat. kniž. a odb.
intenzifikácia (z. sily, stupňa sily, mohutnosti, zosilnenie) lat. kniž. a odb.
dilatácia (z. objemu telesa. rozšírenie, roztiahnutie) lat. tech.
progresia lat. kniž. al. odb.
progresívnosť (rast, postup, vzostup, pokrok, vzrast, rozšírenie, vývoj) lat. kniž.
augmentácia (prírastok) lat. kniž. a odb.
iradiácia (zdanlivé z. rozmerov predmetu osvetleného proti temnému pozadiu) lat. fyz.
hyperplázia (z. orgánu spôsobené množením počtu buniek) gréc. biol. lek.
hypertrofia (z. orgánu spôsobené zväčšením jednotlivých buniek) gréc. lek.
tachyauxéza (rast orgánu, časti tela rýchlejší než rast organizmu, tela ako celku) gréc. biol.
pletora (z. objemu krvi, prekrvenie) gréc. lek.
hydroftalmus (z. očnej gule nahromadením kvapaliny) gréc. lek.
pachyglosia (z. jazyka) gréc. lek.
gynekomastia (z. prsnej, mliečnej žľazy u muža spôsobené hormonálnou poruchou) gréc.
pseudogynekomastia (z. oblasti okolo pŕs znásobením tukového tkaniva, najmä u mužov) gréc. lek.
hepatomegália (chorobné z. pečene) gréc. lek.
nefromegália (z. obličky) gréc. lek.
struma (z. štítnej žľazy) lat. lek.
akromegália (chorobné z. okrajových častí tela, napr. končatín, nosa a pod., vyvolané poruchou hypofýzy) gréc. lek.
elefantiáza (choroba prejavujúca sa zväčšením orgánu, najmä dolných končatín) gréc. lek.
sklerodermia (choroba kože prejavujúca sa zväčšením a stvrdnutím kože al. podkožných tkanív) gréc. lek. porovnaj zväčšovanierozšírenie 1

zvýšenie

hyper- gréc. v zlož. sl.
per- lat. v zlož. sl.
maximalizácia (zvyšovanie na najvyššie, krajné množstvo, mieru, hodnotu, zväčšenie, zväčšovanie) lat.
intenzifikácia (zvyšovanie využitia výrobných faktorov a tým z., zvyšovanie produkcie) lat. ekon.
aktivizovanie (zvyšovanie, zosilnenie, zosilňovanie činnosti, účinnosti) lat.
reaktivizovanie (opätovná aktivácia, oživenie, oživovanie) lat.
akcelerácia (zvyšovanie rýchlosti za jednotku času, zrýchlenie, zrýchľovanie) lat. fyz.
eskalácia (zvyšovanie, vyhrotenie, vyhrocovanie, stupňovanie, stúpanie) franc. publ.
kompresia (zvyšovanie tlaku, stlačenie, stláčanie, zmenšenie, zmenšovanie objemu plynov a pár) lat. tech.
hypertrofia (nadmerné z., nadmerný výskyt javu) gréc. kniž.
senzibilizácia (z. citlivosti) lat. kniž. a odb.
špurt (z. rýchlosti s vynaložením najväčšieho úsilia, najmä na konci pretekov) angl. šport.
inflácia (zvyšovanie množstva peňazí v obehu nad únosnú mieru a tým zníženie, znižovanie hodnoty peňažnej jednotky, znehodnotenie, znehodnocovanie peňazí a rast cien) lat. ekon.
stagflácia (inflácia v období zastavenia hosp. rastu niektorých odvetví alebo celého národného hospodárstva, stagnácie) lat. ekon.
reflácia (zámerná, kontrolovaná inflácia) lat. ekon.
valorizácia (zvyšovanie hodnoty, ceny, mzdy a pod., zhodnotenie, zhodnocovanie) lat. ekon.
revalvácia (zvyšovanie hodnoty meny, jej parity voči zahraničným menám, zhodnotenie, zhodnocovanie peňazí) lat.
deflácia (zvyšovanie hodnoty peňažnej jednotky znižovaním množstva peňazí v obehu) lat. ekon.
boom (náhly vzostup, rast cien al. kurzov na burze, fáza rozvoja ekonomiky, oživenie) angl. ekon.
hausse /ós/ (rast, zvyšovanie cien tovarov al. kurzov cenných papierov, devíz a pod. na burze) franc. fin.
hypertenzia gréc. + lat.
hypertónia (z. krvného tlaku v pokoji) gréc. lek.
polyémia (chorobné z. množstva krvi) gréc. lek.
erytroblastóza (z. množstva nezrelých červených krviniek v krvi) gréc. lek.
tachylália (zvyšovanie rýchlosti, zrýchlenie, zrýchľovanie súvislej reči do nezrozumiteľnosti) gréc. lek.