Výsledky vyhľadávania

horúčka

horúčka

horúčka 1 (telesná teplota nad 38 °C)
febrilita lat. lek.
febri- lat. v zlož. sl.
pyreto- gréc. v zlož. sl.
hypertermia (zvýšená al. vysoká teplota, prehriatie) gréc. lek.
hyperpyrexia (h. nad 42 ºC) gréc. lek.
afebrilita (bez h.) gréc. + lat. lek.
terciána (maláriová h. vracajúca sa každý tretí deň) lat. lek.

napätie

napätie 1 (napätá pozornosť, očakávanie; duševná námaha)
nervozita (duševný nepokoj spojený s úzkosťou, podráždenosťou, zvýšená nervová dráždivosť) lat.
rajzefíber (nervozita pred ďalekou cestou, cestovná horúčka) nem. expr.
tréma (neistota, strach, nervozita pred vystúpením na verejnosti, skúškou a pod.) lat.-tal.
tenzia (citové napätie, úzkosť) lat. psych.
anxieta (neurčité tiesnivé n., úzkosť bez konkrétnej príčiny, podoby) lat. lek. psych.
dysfória (stav n., úzkosti, nepokoja, podráždenia, rozladenosti) gréc. psych.
psychóza (stav duševného n., nepokoja v skupine ľudí, hromadný duševný nepokoj) gréc.
stres (nadmerné n. organizmu, stav organizmu pri nadmernej záťaži, prijímaní podnetov nadmerne zaťažujúcich organizmus) angl. lek.

podráždenosť

podráždenosť 1 (rozčúlenie, vzrušenie, hnev)
excitácia (vzrušenie, podráždenie, nepokoj) lat. lek. psych.
hystéria (duševný stav pripomínajúci duševnú chorobu prejavujúci sa p., popudlivosťou, nepríčetnosťou) gréc.
hysák (záchvat p., nepríčetnosti) gréc. slang.
psychóza (hromadný duševný nepokoj, stav duševného napätia, nepokoja v skupine ľudí) gréc.
afekt (prudká, krátkodobá citová reakcia nezodpovedajúca podnetu, pohnutie mysle, porušenie duševnej rovnováhy, strata sebakontroly vôľou, prchkosť, rozčúlenie, vzplanutie, vzrušenie) lat.
afekcia (citový záchvat) lat. psych.
nervozita (duševný nepokoj spojený s p., úzkosťou, zvýšená nervová dráždivosť) lat.
rajzefíber (nervozita pred ďalekou cestou, cestovná horúčka) nem. expr.
animozita (silne záporný citový postoj, zaujatosť, nevôľa, nechuť, odpor) lat. kniž.
eretizmus (stav p., vzrušenia) gréc. lek.
dysfória (stav p., úzkosti, nepokoja, napätia, rozladenosti) gréc. psych.
sténia (trvalé duševné vzrušenie) gréc. porovnaj vzrušenie

nepokoj

nervozita (duševný n. spojený s úzkosťou, podráždenosťou, zvýšená nervová dráždivosť) lat.
rajzefíber (nervozita pred ďalekou cestou, cestovná horúčka) nem. expr.
excitácia (vzrušenie, podráždenie, podráždenosť) lat. lek. psych.
dysfória (stav n., úzkosti, podráždenia, napätia, rozladenosti) gréc. psych.
oneirodýnia (nočný n. spôsobený nervovým rozrušením) gréc. psych. lek.
psychóza (hromadný duševný n., stav duševného n., napätia v skupine ľudí) gréc.
iactatio /jaktácio/
jaktácia (prudký n., zmietanie na lôžku) lat. lek.
hyperaktivita (nadmerná, neúčelná pohybová aktivita, pohybový n.) gréc. + lat. psych.
agitácia (chorobný n. prejavujúci sa bezúčelným pobiehaním) lat. lek.
akatízia (neposednosť ako prejav neurotického stavu, prejavujúca sa pobiehaním) gréc. lek. porovnaj vzrušenie