Výsledky vyhľadávania

uvedenie

uvedenie 3 (podnet činnosti, zmeny stavu)
aktivizovanie (u. do činnosti) lat.
reaktivizovanie (opätovná, opakovaná aktivácia) lat.
inaktivácia (u. do stavu nečinnosti) lat. odb.
synchronizovanie (u. do súladu, najmä časového, zladenie, zlaďovanie) gréc. kniž. a odb.
harmonizácia (u. do súladu, zosúladenie, zladenie) gréc.
normalizácia (úprava vzťahov medzi ľuďmi, skupinami, štátmi do súladu so záväznými pravidlami, do zvyčajného stavu) lat.
legalizácia (u. do zákonného stavu, dodatočné uznanie, uzákonenie) lat.
justovanie (u. prístroja do správneho stavu, jeho nastavenie, príprava) lat. tech.
servis (u. lopty do hry, úder, podanie, vhodenie v tenise, volejbale a pod.) angl. šport.
recykling (u. znova do obehu, opätovné využitie, využívanie surovín obsiahnutých v odpadoch, spracovanie, spracovávanie použitých materiálov) lat. + gréc.-angl.

príprava

organizovanie (usporiadanie, usporadúvanie niečoho, riadenie, správa) gréc.-lat.
inscenovanie (usporiadanie, príprava, zosnovanie, nastrojenie niečoho, najmä tajné) lat.
preparovanie (úprava niečoho, najmä trvalá) lat. kniž. a odb.
adjustáž (náležitá, konečná úprava, usporiadanie, usporadúvanie, prispôsobenie, prispôsobovanie) lat. kniž. a odb.
justovanie (uvedenie prístroja do správneho stavu, jeho nastavenie) lat. tech.
tréning (p. športovca na dosahovanie najvyšších výkonov, výcvik) angl. šport.
prax (p. na povolanie v určitom odbore cvičením v skutočných podmienkach) gréc.
volontariát (neplatená dobrovoľná p. na určité povolanie) franc.
ašpirantúra (p. absolventa vysokej školy na vedeckú prácu) lat.
reporting (p. a poskytovanie správ, hlásení a pod. do vnútorného aj vonkajšieho prostredia podniku, banky) angl. ekon.
ex abrupto (bez p., nepripravene, spamäti) lat. kniž. hovoriť ex a.
ab abrupto (bez p., zrazu, odrazu) lat. práv.
nablint (bez p., naslepo, nepripravene, bez ohlásenia) nem. slang.
prima vista /prí-/ (bez p., z nôt) tal. hud. hrať p. v. porovnaj výcvik

nastavenie

justovanie (n., príprava prístroja, uvedenie prístroja do správneho stavu) lat. tech.
setup /setap/ (nastavenie parametrov softvéru počítača) angl.